• Proběhlé
  • Konference
  • 25. 4. 2019 od 9:00 do 26. 4. 13:00
  • Hotel Atom, Třebíč (mapa)
  • prezenční školení
  • počet účastníků 113

Radiologické metody v hydrosféře 19


Zveme Vás na konferenci

Přihlásit se na školení Fotografie ze školení Soubory ke stažení

Plné na celou akci 4400 Kč s DPH

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
zveme Vás na další ročník konference Radiologické metody v hydrosféře.

25. dubna 2019

09:00 – 09:30

   Registrace

09:30

   Zahájení konference

09:30 – 09:50

   Ing. Eduard Hanslík, CSc.
   70 let radiologie v ČR

09:55 – 10:15

   Ing. Eva Šindelková, SÚJB
   Historie výskytu umělých radionuklidů v životním prostředí

10:20 – 10:40

   Přestávka na kávu

10:40 – 11:00

   RNDr. Hana Bílková, SÚJB
   Národní program monitorování – nezávislé monitorování

11:05 – 11:25

   Ing. Hana Procházková, SÚJB
   Management radioaktivity v pitné vodě

11:30 – 11:50

   Mgr. Michal Fejgl, Ph.D., SÚRO, v.v.i.
   Systémy pro on-line měření umělé radioaktivity v povrchových vodách za havárie jaderné elektrárny s dálkovým přenosem dat

11:55 – 13:00

   Oběd

13:00 – 13:20

   Ing. Růžena Šináglová, SÚJB
   Uvolňování radioaktivní látky ze zařízení na úpravu vlastností podzemní vody

13:25 – 13:45

   Ing. Tomáš Bouda, CSc., ALS Czech Republic, s.r.o.
   Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů v odpadech uvolňovaných z pracovišť s možností jejich zvýšeného obsahu
– praktické zkušenosti a doporučení

13:50 – 14:10

   RNDr. Diana Marešová, Ph.D., VÚV TGM, v.v.i.
   Možnosti využití stanovení tritia pro monitorování podzemních vod

14:15 – 14:35

   Ing. Eva Juranová, VÚV TGM, v.v.i.
   Transport tritia ve Vltavě a Labi

14:40 – 15:00

   RNDr. Pavel Stierand, ČHMÚ
   Radioaktivní ukazatele v povrchových vodách povodí řeky Lužnice

15:45

   Odjezd na exkurzi

16:00 – 18:00

   Exkurze v Ekotechnickém centru Alternátor

18:15

   Návrat z exkurze

19:00 – 0:00

   Společenský večer s hudbou a rautem

 

26. dubna 2019

09:00 – 09:20

   Ing. Lenka Fremrová, SWECO HYDROPROJEKT, a.s.
   Normy pro stanovení radioaktivních látek ve vzorcích vody a související normy

09:25 – 09:45

   Ing. Barbora Sedlářová, VÚV TGM, v.v.i.
   Novelizace normy ve stanovení radonu 222

09:50 – 10:10

   RNDr. Tomáš Soukup, Český metrologický institut
   Dvacet let ověřování měřidel Ra-226 ve vodě

10:15 – 10:35

   Přestávka na kávu

10:35 – 10:55

   prof. RNDr. Ľubomír Mátel, CSc., Univerzita Komenského v Bratislave
   Problematika stanovenia Ra-228 vo vodách

11:00 – 11:20

   Ing. Tomáš Bouda, CSc., ALS Czech Republic, s.r.o.
   Současné stanovení celkové alfa a beta aktivity ve vodách kapalinovou scintilační měřící metodou (LSC analyzátor s PSD)

11:25 – 11:45

   RNDr. Dušan Galanda, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave
   Potenciál aplikácie Dunaliella salina a Chlamydomonas reinhardtii na dekontamináciu vody fytoremediačnými metodami

11:50 – 12:10

   Ing. Barbora Sedlářová, VÚV TGM, v.v.i.
   Detekce umělých radionuklidů na čistírnách odpadních vod

12:15 – 12:35

   Ing. Ivo Světlík, Ph.D. Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.
   Zavádění metody AMS v ČR – Projekt RAMSES

12:40 – 12:45

   Závěrečná diskuse

12:45 – 13:45

   Oběd

13:45

   Ukončení konference

Změna programu vyhrazena


Fotogalerie z proběhlého školení

image

Kontakt & Poptávka

+420 602 141 508

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: