• Proběhlé
  • Konference
  • 13. 11. 2019 od 18:00 do 15. 11. 2019 13:00
  • Záměcké Návrší v Litomyšli - sál Jízdárna (mapa)
  • prezenční školení
  • počet účastníků 160

Ochrana ovzduší ve státní správě XIV, teorie a praxe


Zveme Vás na konferenci

V případě zájmu o přihlášení na akci nás kontaktujte telefonicky na číslo +420 .

Fotografie ze školení Soubory ke stažení

Plné na celou akci 4000 Kč s DPH

Plné jednodenní - 1. den 3400 Kč s DPH

Plné jednodenní - 2. den 3400 Kč s DPH

Pro autory referátů 2500 Kč s DPH ##

Pro autory plakátu 2500 Kč s DPH ##

## Autorské vložné hradí první autoři referátů a plakátových sdělení.

Program konference

pořádané pod záštitou ministra životního prostředí
Mgr. Richarda Brabce


 

   

13. listopadu 2019

 

18,00 – 21,00

 

welcome drink v prostorách sklepení státního zámku Litomyšl

 

 

 

14. listopadu 2019

 

8,30 – 9,00

 

registrace účastníků v sále Jízdárna na Zámeckém návrší

 

9,10 – 9,30

 

Aktualizace Národního programu snížení emisí

Mgr. Pavel Gadas, MŽP

 

9,35 – 9,55

 

Tvorba aktualizace Programů zlepšování kvality ovzduší

Ing. Magdaléna Burešová, Mgr. Vendula Breburdová, MŽP

 

10,00 – 10,20

 

Návrh zákona o zabezpečení hydrometeorologické služby

Mgr. Matěj Mrlina, MŽP

 

10,25 – 10,45

 

Rekodifikace stavebního práva a ochrana veřejných zájmů v území

JUDr. Petr Svoboda, Ph.D., Právnická fakulta UK

 

10,50 – 11,10

 

Kontroly technického stavu a provozu malých spalovacích zdrojů

RNDr. Linda Vonásková, Ph.D., MŽP

 

11,15 – 11,35

 

přestávka na kávu

 

11,35 – 11,55

 

Kontroly lokálních topenišť v praxi

Ing. Bc. Vítězslav Dobeš, CSc., Statutární město Ostrava

 

12,00 – 12,20

 

Jaké jsou reálné parametry vyměněných kotlů pro vytápění?

Výsledky z měření v domácnostech

Ing. Jiří Horák, Ph.D., VŠB-TU

 

12,25 – 12,45

 

Aktuální výstupy z projektu LIFE-IP Małopolsko - scénáře emisí z lokálního
vytápění pro rok 2023 a jejich dopad na kvalitu ovzduší

Mgr. Ondřej Vlček, Nina Benešová, Kateřina Honzáková, Jana Šmejdířová, ČHMÚ, Dušan Štefánik, Jana Krajčovičová, SHMÚ, Stijn Vranckx, Lisa Blyth, VITO

 

12,50 - 13,10

 

Praktické zkušenosti se vzorkováním lokálních topenišť

Ing. Lucie Hellebrandová, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

 

13,15 – 14,15

 

přestávka na oběd

 

14,15 – 14,35

 

Průzkum hořících hald na obou stranách společné hranice

(CZ-PL projekt TERDUMP) - prezentace výsledků projektu

doc. RNDr. Václav Dombek, CSc.,  VŠB-TU

 

14,40 – 15,00

 

Fugitivní emise částic - chybějící článek v mozaice zhoršené kvality ovzduší?

Ing. Jiří Morávek, RNDr. Lubomír Paroha,  Ascend s.r.o.

 

15,05 – 15,25

 

Omezování fugitivních emisí v Třineckých železárnách, a.s.

Ing. Tomáš Gajdacz, Třinecké železárny, a.s.

 

15,30 – 15,50

 

Právní nástroje obcí v oblasti zlepšování kvality ovzduší  

Mgr. Laura Haiselová, Frank Bold Society, z.s.

 

15,55 – 16,15

 

Možnosti finanční podpory z programu LIFE ve vztahu k ovzduší

Mgr. Simona Kosíková, MŽP

 

16,20 – 16,40

 

přestávka na kávu

 

16,40 – 17,00

 

Hodnocení vzorku projektů předkládaných SFŽP výběrové komisi řídícího orgánu OPŽP k podpoře v rámci prioritní osy 2

Ing. Jan Kužel 

 

17,05 – 17,25

 

Norské fondy: opatření pro zlepšení kvality ovzduší v regionech

Ing. Ivo Marcin, SFŽP

 

17,30 – 17,50

 

Program podpory aplikovaného výzkumu Prostředí pro život

Mgr. Jiří Guth, MŽP

 

17,55 – 18,15

 

 Informace o stávajícím a chystaném programovém období OPŽP

Mgr. Libor Cieslar, MŽP

 

 

 

POSTEROVÁ SEKCE

 

 

 

Dusík a přízemní ozon – vymezení lesních oblastí ČR s nejvyšší permanentní zátěží

doc. RNDr. Iva Hůnová, CSc., Mgr. Pavel Kurfürst, Mgr. Lea Baláková,  ČHMÚ

 

 

Využití matice dojížďkových proudů dle SLDB pro hodnocení podílu individuální dopravy do zaměstnání
Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ

 

 

 

Zpřesnění emisní inventury zdrojů pro údržbu zeleně

Ing. Jana Šmejdířová, ČHMÚ

 

 

 

Jak vytvořit optimální pracovní prostředí a co ho ovlivňuje

Iveta Lamaczová, Arcadis Czech Republic s.r.o.

 

 

 

Regionální rozdíly v kvalitě ovzduší České republiky

RNDr. Markéta Schreiberová, RNDr. Leona Vlasáková, Ph.D.,  ČHMÚ

 

20,00 – 00,30

 

společenský večer v prostorách hotelu Zlatá Hvězda

 

 

 

15. listopadu 2019

 

8,30 – 9,00

 

registrace účastníků v sále Jízdárna na Zámeckém návrší

 

9,00 – 9,20

 

Dvouleté zkušenosti a závěry projektu TAČR Beta2 - Hodnocení účinnosti programů zlepšování kvality ovzduší v malých sídlech

Ing. Helena Plachá, ČHMÚ

 

9,25 – 9,45

 

Nové nástroje terénního měření ČHMÚ určeného pro datovou podporu hodnotících a rozhodovacích procesů v oboru kvality ovzduší

Ing. Petra Bauerová, Bc. Adriana Šindelářová, ČHMÚ

 

9,50 – 10,10

 

Výsledky identifikace zdrojů znečišťování ovzduší na Třinecku pomocí PMF

Mgr. Blanka Krejčí, Ing. Radim Seibert,  ČHMÚ

 

10,15 – 10,35

 

Způsoby využití nízkonákladových senzorů pro monitoring kvality ovzduší

Mgr. Pavel Chaloupecký, ENVItech Bohemia s.r.o.

 

10,40 – 11,00

 

Občanská kampaň za čisté ovzduší v Ukrajině - s podporou České republiky

Martin Skalský, Arnika

 

11,05 – 11,25

 

přestávka na kávu

 

11,25 – 11,45

 

Jednou takhle ve Slivenci

RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D., SZÚ

 

11,50 – 12,10

 

Nové možnosti detekce stavu a původu znečištění ovzduší v sídelních celcích

RNDr. Josef Keder, CSc., ČHMÚ

 

12,15 – 12,35

 

Trendy a souvislosti znečištění ovzduší

prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc., RECETOX, Masarykova univerzita

 

12,40

 

diskuse a ukončení konference


Fotogalerie z proběhlého školení

image

Kontakt & Poptávka

+420 602 141 508

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: