• Proběhlé
 • Seminář
 • Akreditace
 • 9.2. 2021 od 8:30 do 15:30
 • online webinář
 • počet účastníků 110

Zákon o odpadech - webinář


Zveme Vás na webinář

V případě zájmu o přihlášení na akci nás kontaktujte telefonicky na číslo +420 .

Soubory ke stažení

Cena školení 2541 Kč s DPH za jednoho účastníka.

Cena školení 2299 Kč s DPH / osoba při účasti dvou a více účastíků

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Mgr. et Mgr. ŠTĚPÁN JAKL,      vrchní ministerský rada odboru odpadů, MŽP

Mgr. Ing. LADISLAV TRYLČ,      vedoucí oddělení zpětného odběru, odbor odpadů, MŽP

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zákon o odpadech upravuje komplexně pravidla pro nakládání s odpady, ale také pravidla pro předcházení vzniku odpadu a s těmito pravidly související práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství včetně působnosti jednotlivých správních orgánů. Nakládání s vybranými výrobky s ukončenou životností je nově upraveno v samostatném zákoně o vybraných výrobcích s ukončenou životností.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upozornění pro pracovníky státních institucí: program semináře Zákon o odpadech - webinář je akreditován u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb.: průběžné vzdělávání AK/PV-93/2020 a průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky AK/VE-57/2020. Účastníkům semináře bude zasláno osvědčení o absolvování.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Co se týče hlavních změn oproti předchozí právní úpravě, nový zákon o odpadech upravuje:

 • definice vybraných pojmů,
 • postupy, jimiž odpad přestane být odpadem,
 • problematiku nelegálně soustřeďovaného odpadu – tzv. černých skládek,
 • některé aspekty povolování zařízení,
 • provoz mobilních zařízení,
 • problematiku poplatku za ukládání odpadů na skládku a jeho rozdělení,
 • problematiku poplatku za komunální odpad,
 • problematiku možnosti zavádění motivačních systémů poplatků za komunální odpad,
 • činnost obchodníka a zprostředkovatele s odpady,
 • další oblasti.

Co se týče hlavních změn oproti předchozí právní úpravě, nový zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností upravuje:

 • rozšířenou odpovědnost výrobců za vybrané výrobky,
 • princip ekomodulace – „recyklační” příspěvky od výrobců kolektivnímu systému mají být upravovány na základě zejména recyklovatelnosti výrobku,
 • cíle sběru elektrozařízení přenesené na výrobce,
 • nové povinnosti kolektivních systémů,
 • další oblasti.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA


Přiložené soubory

image

Kontakt & Poptávka

+420 602 141 508

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: