• Proběhlé
 • Seminář
 • Akreditace
 • 12. 6. 2019 od 9:00 do 15:30
 • Brno, hotel Prometheus
 • prezenční školení
 • počet účastníků 45

Vodní zákon a novela stavebního zákona


Zveme Vás na seminář

V případě zájmu o přihlášení na akci nás kontaktujte telefonicky na číslo +420 .

Fotografie ze školení Soubory ke stažení

Cena školení 2420 Kč s DPH za jednoho účastníka.

Cena školení 1936 Kč s DPH / osoba při účasti dvou a více účastíků

Vážené kolegyně a kolegové,

v době našeho semináře už budeme mít za sebou bezmála rok zkušeností s novelou stavebního zákona a s ní souvisejícími změnami ve vodním zákoně. Některé novinky nás už nepřekvapují nyní, v mnohém pořád ještě budeme složitě hledat cesty. Připravovaný seminář by neměl být strohou citací textu zákona. Rád bych s Vámi rozebral aplikaci jednotlivých zákonných ustanovení v konkrétních správních řízeních prvoinstančního správního orgánu a přiblížil účel těchto ustanovení. Pokud pochopíme důvody, budeme mnohem snadněji řešit úskalí každodenní praxe. Těším se na setkání a Vaše názory.

- Ing. Pavel Koreček, člen výkladové komise Ministerstva zemědělství pro vodní zákon a související právní předpisy, vedoucí Oddělení vodního hospodářství, Odbor životního prostředí MěÚ Chrudim

V rámci semináře zazní mimo jiné:

 • úvod do problematiky
 • definice nových pojmů
 • změny ve vodním zákoně
 • závazná stanoviska
 • věcná práva k cizím věcem
 • práva k cizím věcem podle stavebního zákona
 • územní rozhodnutí
 • společné územní a stavební řízení
 • společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
 • ohlášení
 • stavební řízení
 • změny stavby před jejím dokončením
 • nařízení odstranění stavby
 • kolaudace staveb
 • povinnosti účastníků řízení (stavebník, zpracovatel dokumentace, zhotovitel díla)
 • stavební dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu
 • povinnosti a odpovědnost osob při přípravě, provádění a užívání staveb
 • vybrané činnosti ve výstavbě a součinnost vlastníků technické infrastruktury

Časový harmonogram:

08:30 – 09:00

   Registrace účastníků

09:00 – 10:30

   Odborný program

10:30 – 11:00

   Přestávka na kávu

11:00 – 12:30

   Odborný program

12:30 – 13:30

   Oběd

13:30 – 15:00

   Odborný program

 


Fotogalerie z proběhlého školení

Přiložené soubory

image

Kontakt & Poptávka

+420 602 141 508

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: