• Proběhlé
 • Seminář
 • Akreditace
 • 9. 6. 2022 od 9:00 do 15:00
 • Aureli Hotel Globus (mapa)
 • kombinovaná forma (prezenční + online)
 • počet účastníků 110

Vodní a stavební zákon v praxi


Vážené kolegyně a kolegové, Připravovaný seminář a webinář by neměl být strohou citací textu zákona. Rád bych s Vámi rozebral aplikaci jednotlivých zákonných ustanovení v konkrétních správních řízeních prvoinstančního správního orgánu a přiblížil účel těchto ustanovení, a to včetně těch, která nabyla účinnosti v loňském roce. Pokud pochopíme důvody, budeme mnohem snadněji řešit úskalí každodenní praxe. Těším se na setkání a Vaše názory.

V případě zájmu o přihlášení na akci nás kontaktujte telefonicky na číslo +420 .

Soubory ke stažení

Cena školení 2400 Kč s DPH za jednoho účastníka.

Cena školení 2100 Kč s DPH / osoba při účasti dvou a více účastíků

Ing. Pavel Koreček, vedoucí oddělení vodního hospodářství, MěÚ Chrudim

 

V rámci semináře a webináře zazní mimo jiné:

 • úvod do problematiky
 • definice základních pojmů
 • změny ve vodním zákoně
 • závazná stanoviska, souhlas
 • nakládání s vodami
 • odpadní vody
 • společné územní a stavební řízení
 • společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
 • ohlášení
 • stavební řízení
 • změny stavby před jejím dokončením
 • nařízení odstranění stavby
 • kolaudace staveb

Časový harmonogram:

 

08:30 – 09:00    registrace účastníků
09:00 – 10:30    odborný program
10:30 – 11:00    přestávka na kávu
11:00 – 12:30    odborný program
12:30 – 13:10    oběd
13:10 – 15:00    odborný program
15:05    ukončení semináře a webináře

Změna programu vyhrazena

Upozornění pro pracovníky samosprávných celků: program webináře Vodní a stavební zákon v praxi je akreditován u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Účastníkům semináře a webináře bude vystaveno zasláno osvědčení o absolvování.

Pokyny k semináři: Počet účastníků pro prezenční účast je omezen a bude se řídit v té době aktuálním usnesením vlády.


Přiložené soubory

image

Kontakt & Poptávka

+420 602 141 508

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: