• Proběhlé
  • Konference
  • 8. února 2024 od 9:00 do 9. února 2024 do 11:55
  • areál Interhotelu Olympik, kongresový sál Artemis, U Sluncové 71/14, 186 00 Praha 8 (mapa)
  • prezenční školení
  • počet účastníků 132

Vodárenská biologie 2024


Zveme Vás na 40. ročník konference VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2024

V případě zájmu o přihlášení na akci nás kontaktujte telefonicky na číslo +420 +420 602 141 508.

Fotografie ze školení Soubory ke stažení

Plné na celou akci 5200 Kč s DPH

Plné jednodenní - 1. den 4200 Kč s DPH

Plné jednodenní - 2. den 4200 Kč s DPH

Zlev. na celou akci 4300 Kč s DPH #

Zlev. jednodenní - 1. den 3700 Kč s DPH #

Zlev. jednodenní - 2. den 3700 Kč s DPH #

Pro autory referátů 2900 Kč s DPH ##

Pro autory plakátu 3200 Kč s DPH ##

# Zlevněné vložné hradí pracovnící rozpočtových a příspěvkových organizací, výzkumně-vývojových institucí, vysokých škol a studenti denního studia

## Autorské vložné hradí první autoři referátů a plakátových sdělení.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,


zveme všechny biology, hydrology, hydrochemiky, pracovníky ve vodárenském průmyslu, zástupce laboratoří, vědecké pracovníky a pracovníky vysokých škol i vysokoškolské studenty uvedených oborů k účasti na tradiční konferenci VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2024, která se uskuteční v areálu Interhotelu Olympik, kongresový sál Artemis, a to v termínu 8. – 9. února 2024.


PROGRAMOVÝ VÝBOR KONFERENCE

doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D. - odborný garant konference

Mgr. Petr Pumann

Ing. Pavel Hucko, CSc.

RNDr. Jindřich Duras, Ph.D.

RNDr. Dana Baudišová, Ph.D.

Ing. Bc. Stanislav Gajdoš

Bc. Klára Petráková Kánská

 

PROGRAM KONFERENCE

čtvrtek 8. února 2024

8:15 – 9:00

registrace účastníků

9:00 – 9:20

zahájení konference

9:20 – 9:40

Ing. Lenka Vavrušková, Zuzana Sýkorová, Dominik Stránský,
Bohdana Tláskalová, Petr Sýkora (Pražské vodovody a kanalizace, a.s.)

Změna kvality vody ve vodovodu hl. m. Prahy

9:45 – 10:05

Mgr. Petr Pumann, František Kožíšek, Lenka Mayerová, Filip Kotal, Hana Jeligová, Dana Baudišová (Státní zdravotní ústav)

Epizodické zhoršení pachu a chuti pitné vody v Praze a na dalších místech zásobovaných vodou z ÚV Želivka ve druhé polovině roku 2023 z pohledu SZÚ

10:10 – 10:30

Mgr. Daniel Fiala (Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.)

Prymnesium parvum jako hlavní vektor ekologické katastrofy na Odře 2022

10:35 – 10:55

Ing. David Janák (VŠCHT Praha)

Problematika výskytu řas a sinic na úpravnách vod

11:00 – 11:20

Emil Janeček (Povodí Ohře, státní podnik)

Planktonní železité bakterie ve vodárenských nádržích a surových vodách

11:25 – 11:45

Ing. Lenka Fremrová (Sweco a.s.)

Nové normy

11:50 – 12:50

přestávka

12:50 – 13:10

Ing. Eva Klokočníková (EURACHEM ČR)

"Akreditace mikrobiologických laboratoří" - pokyn Eurachem z roku 2023

13:15 – 13:35

RNDr. Dana Baudišová, Ph.D. (Státní zdravotní ústav)

Význam a limity využití ukazatele ATP v mikrobiologii vody

13:40 – 14:00

Ing. Lenka Mayerová, Ph.D., Petr Pumann, František Kožíšek (Státní zdravotní ústav)

Přístup laboratoří k chlorovému pachu a chuti pitné vody – výsledky dotazníkového šetření

14:05 – 14:25

Ing. Taťána Halešová (ALS Czech Republic)

Výskyt mikropolutantů v životním prostředí

14:30 – 14:50

Ing. Martina Siglová, Ph.D., Petr Beneš (EPS biotechnology, s.r.o.)

Vliv mikropolutantů z rodiny pesticidů a jejich metabolitů na mikrobiotu vod

14:55 – 15:15

Mgr. Vít Ulmann (Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě)

Přehled zásadních vodních zdrojů expozice atypickými mykobakteriemi u predisponovaných pacientů

15:20 – 15:40

RNDr. Dana Baudišová, Ph.D., Šárka Bobková (Státní zdravotní ústav)

Pseudomonas aeruginosa a její sestra

15:45 – 16:05

přestávka

16:05 – 16:25

MVDr. Ilona Kukletová, Ph.D. (Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.)

Vliv venkovních zdrojů plísní na kvalitu vnitřního prostředí

16:30 – 16:50

Ing. Ladislava Matějů (Státní zdravotní ústav)

Národní monitoring SARS-CoV-2 v odpadních vodách - zkušenosti v ročním pilotu

16:55 – 17:15

Bc. Kateřina Hanusová, Jana Bartáčková, Jan Bartáček (VŠCHT Praha)

Sledování genů antibiotické resistence v šedé vodě a napříč čistírnou

17:20 – 17:40

Mgr. Adam Šmída, Hana Zvěřinová Mlejnková (Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.)

Sledování výskytu antibioticky rezistentních Escherichia coli v recipientech odpadních vod

17:45 – 18:05

Ing. Marta Kořínková (Státní zdravotní ústav)

Porovnání kultivačních metod pro stanovení indikátorů v reálných vzorcích čistírenských kalů

18:10 – 18:15

POSTER

Mgr. Marek Haring MPH (Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky)

Identifikácia rizika manažmentu rizika rozvodných vodovodných systémov

18:15 – 18:20

POSTER

Ing. Hedvika Roztočilová (Český hydrometeorologický ústav)

Výsledky sledování cizorodých látek ve vodních organismech

18:20 – 18:25

POSTER

Ing. Petra Moťková, Ph.D., Iveta Brožková, Ondřej Šimko, Tereza Kotková, Markéta Vydržalová (Univerzita Pardubice)

Antibiotická rezistence vybraných patogenních bakterií v různých typech odpadních vod

18:30

konec prvního dne konference

19:00 – 22:30

společenský večer

 

pátek 9. února 2024

9:00 – 9:20

Bc. Linda Herbríková, Bc. Barbora Stiborová, Martin Pečenka, Jana Říhová Ambrožová (VŠCHT Praha)

Použitelnost PUR pěn jako nosičů nitrifikačních mikroorganismů v aktivačních systémech ČOV

9:25 – 9:45

Ing. Anna Sears, Pavel Kůs, Quynh Trang Nguyenová, Jana Říhová Ambrožová, Eva Svárovská, Thi Minh Do (Centrum výzkumu Řež s.r.o., VŠCHT Praha)

Využití pokročilých oxidačních procesů pro snížení mikrobiologického oživení technologických vod

9:50 – 10:10

Mgr. Andrea Gažiová (Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky)

Monitoring mikrobiologickej a biologickej kvality umelých a prírodných kúpalísk na Slovensku (od odberu po analýzy)

10:15 – 10:35

Ing. Eliška Maršálková, Ph.D. (Botanický ústav AV ČR, v.v.i.)

Bakteriální přípravky pro ošetření vod a sedimentů koupacích biotopů, jezírek a vodních prvků památek zahradního umění

10:40 – 11:00

Mgr. Petr Pumann, Ing. Michal Marcel Jana Bulantová, Jindřich Duras,
Jan Procházka (Státní zdravotní ústav,
Povodí Vltavy, státní podnik)

Epidemie cerkáriové dermatitidy z biokoupališť

11:05 – 11:25

RNDr. Hana Zvěřinová Mlejnková, Ph.D., Kateřina Sovová (Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.)

Vliv průtoků na mikrobiální zatížení recipientů odpadních vod

11:30 – 11:50

Ing. Michal Marcel, Jindřich Duras (Povodí Vltavy, státní podnik)

Odlehčované odpadní vody – zdroj znečištění všeho druhu

11:55

ukončení konference

změna programu vyhrazena

 


Fotogalerie z proběhlého školení

image

Kontakt & Poptávka

+420 602 141 508

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: