• Konference
 • 9. 2. 2023 od 9:00 do 10. 2. 2023 13:00
 • Interhotel Olympik Praha (mapa)
 • prezenční školení
 • volná místa

Vodárenská biologie 2023


Zveme Vás na konferenci

Soubory ke stažení

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

zveme všechny biology, hydrology, hydrochemiky, pracovníky ve vodárenském průmyslu, zástupce laboratoří, vědecké pracovníky a pracovníky vysokých škol i vysokoškolské studenty uvedených oborů k účasti na již tradiční konferenci VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2023, která se uskuteční v Interhotelu Olympik, a to v termínu 9. – 10. února 2023.

Rádi bychom vyzvali všechny odborníky, kteří mohou prezentovat nové výsledky svých prací, referovat o zajímavých zkušenostech, řešených problémech, nových trendech apod., aby přihlásili do programu konference referáty a plakátová sdělení. Věříme, že se nám opět podaří sestavit zajímavý odborný program a že tím pomůžeme k rozšíření a prohloubení Vašich znalostí.

Konference proběhne buď prezenčně, on-line, nebo popřípadě kombinovaně (v případě omezení počtu účastníků). Vše se bude řídit aktuální epidemiologickou situací a nařízením vlády.

 

PROGRAMOVÝ VÝBOR KONFERENCE

doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D. - odborný garant konference

Mgr. Petr Pumann Ing. Pavel Hucko, CSc.
RNDr. Jindřich Duras, Ph.D. doc. Ing. Josef Hejzlar, CSc.
RNDr. Dana Baudišová, Ph.D. Ing. Bc. Stanislav Gajdoš
Bc. Klára Petráková Kánská

 

HLAVNÍ BLOKY KONFERENCE

 • Legislativa a normy z oblasti vodního hospodářství, ukazatele kvality vod a kalů, systém QA/QC, správná laboratorní praxe
 • Biologické a mikrobiologické metody, metody molekulární biologie (teorie a praxe)
 • Mikroskopie, digitální fotografie, analýza obrazu v teorii a praxi
 • Hygiena vod a dalších složek životního prostředí, rizikové organismy, nové a méně známé patogeny
 • Detekční systémy a screeningové metody v hygieně vody
 • Sucho a péče o zdroje vody, mikropolutanty, sinice a rizikové organismy
 • Nádrže, rybníky a koupaliště, vodní toky
 • Biologie ve vodárenské praxi
 • Biologie v čistírenské praxi, biologie recyklovaných vod
 • Rezistentní organismy, geny rezistence
 • Aplikovaná hydrobiologie a mikrobiologie
 • Technologické procesy (ve vodárenství, čistírenství)
 • Riziková analýza (WSP, HACCP) v technologiích
 • Posterová sekce

 

Pro předběžné přihlášení se na konfrenci prosím využijte tlačítko Předběžná přihláška pod názvem konference v horní části této webové stránky.

Přiložené soubory

image

Kontakt & Poptávka

+420 602 141 508

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: