• Proběhlé
  • Konference
  • 10. 2. 2022 od 9:00 do 11. 2. 2022 13:30
  • Praha
  • online webinář
  • počet účastníků 105

Vodárenská biologie 2022


Zveme Vás na konferenci

V případě zájmu o přihlášení na akci nás kontaktujte telefonicky na číslo +420 .

Soubory ke stažení

Plné na celou akci 2500 Kč s DPH

Plné jednodenní - 1. den 2100 Kč s DPH

Plné jednodenní - 2. den 2100 Kč s DPH

Zlev. na celou akci 2300 Kč s DPH #

# Zlevněné vložné hradí pracovnící rozpočtových a příspěvkových organizací, výzkumně-vývojových institucí, vysokých škol a studenti denního studia

Programový výbor konference

doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D. - odborný garant konference

Mgr. Petr Pumann

Ing. Pavel Hucko, CSc.

RNDr. Jindřich Duras, Ph.D.

doc. Ing. Josef Hejzlar, CSc.

RNDr. Dana Baudišová, Ph.D.

Ing. Bc. Stanislav Gajdoš

 

Program konference

čtvrtek 10. února 2022

         7:40 – 8:30                                            

registrace účastníků

8:30 – 8:40

zahájení konference

8:40 – 9:00

Ing. Veronika Tomi (Pražské vodovody a kanalizace, a.s.)

Kristýna Časarová, Lenka Vavrušková

Zavedení stanovení bakterií a virů metodou PCR v provozní vodohospodářské laboratoři

9:05 – 9:15

RNDr. Šárka Bobková, Ph.D. (Státní zdravotní ústav)

Dana Baudišová, Petr Pumann, Lenka Mayerová, Tereza Pouzarová, Martina Myšáková

Využití metod molekulární biologie v biologii koupacích vod

9:20 – 9:30

RNDr. Dana Baudišová, Ph.D. (Státní zdravotní ústav)

MALDI-TOF v mikrobiologii vody .......  dobrý sluha

9:35 – 9:55

doc. Ing. Jan Bartáček, Ph.D. (VŠCHT Praha)

Monitoring viru SARS-CoV-2 v odpadních vodách a jeho potenciální přínosy pro zvládání epidemie COVID-19

10:00 – 10:20

RNDr. Hana Zvěřinová Mlejnková, Ph.D. (Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.)

Detekce virů v odpadních vodách v ČR jako nástroj včasného epidemického varování

10:25 – 10:45

Ing. Lenka Wimmerová, MSc., Ph.D. (ČZU v Praze, FŽP, Katedra aplikované ekologie)

Marie Válová

Ekotoxikologické aspekty mikroplastů ve vodním prostředí

10:50 – 11:10

přestávka

11:10 – 11:30

Bc. Martina Nová (VŠCHT Praha)

Pavla Šmejkalová

Anaerobní rozložitelnost bioplastů

11:35 – 11:55

Ing. Karolína Keprtová (Česká informační agentura životního prostředí)

Problematika nepřímého vypouštění průmyslových odpadních vod - případová studie Kladno

12:00 – 12:20

Mgr. Daniel Fiala (Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.)

Farmaka pod drobnohledem – specifická denní produkce, vliv hotspots a úrovně čištění odpadních vod

12:25 – 12:40

Ing. Markéta Spáčilová (Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.)

Simona Křejčíková, Milan Čárský, Karel Soukup, Olga Šolcová

Biochary - účinné sorbenty pro odstranění kontaminantů z vod

12:45 – 13:05

Ing. Marek Holba, Ph.D. (ASIO TECH, spol. s r.o.)

Iveta Kotzurová

Srovnání dlouhodobého provozu technologií odstranění fosforu v poloprovozních podmínkách na komunálních čistírnách odpadních vod

13:10 – 13:50

 oběd

13:50 – 14:10

Ing. Kateřina Skleničková (ÚMCH AV ČR a VŠCHT Praha)

Vliv biodegradabilní polyuretanové pěny na biocenózu a kalovou aktivitu v reaktorech simulující provoz domácích čistíren odpadních vod

14:15 – 14:35

Ing. Dominik Matýsek (VŠCHT Praha)

Adéla Puškáčová, Iveta Růžičková, Jiří Wanner

Hodnocení akumulace fosforu v bakteriích aktivovaného kalu pomocí fluorescenční mikroskopie

14:40 – 15:00

Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D. (VŠCHT Praha)

Stanislav Gajdoš, Jana Zuzáková, Vojtěch Kužel, Ivan Karpíšek, Tamara Pacholská, Christina Bachmannová, Rebecca Šturmová, Jan Bindzar, Štěpánka Smrčková, Zuzana Nováková, Martin Srb, Dana Kok, Pavla Šmejkalová

Microgenel: kombinace pokročilých oxidačních procesů a sorpce pro odstranění mikropolutantů a genů antibiotické rezistence z odtoku ČOV

15:05 – 15:25

Ing. Sabina Purkrtová, Ph.D. (VŠCHT Praha)

Stanislav Gajdoš, Marco Antonio Lopez Marin, Bukola Lois Ojobe, Kateřina Hanáková, Milada Šolcová, Dana Vejmelková, Lucie Pokorná, Jan Bartáček

Projekt REPARES: parametry qPCR kvantifikace genů antibiotické rezistence v čistírnách odpadních vod

15:30 – 15:50

Mgr. Tereza Stachurová (Katedra biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity)

Nikola Čajková, Kateřina Malachová

Hodnocení výskytu multirezistentních bakteriálních kmenů v odpadních vodách

15:55 – 16:15

Ing. Lenka Fremrová (Sweco Hydroprojekt a.s.)

Nové normy

16:20 – 16:40

MUDr. František Kožíšek, CSc. (Státní zdravotní ústav)

Lenka Mayerová, Petr Pumann

Metody senzorické analýzy vody a jejich použití ve vodárenské praxi

16:45 – 17:05

Mgr. Petr Pumann (Státní zdravotní ústav)

Gonyostomum (Raphidohyceae) a jeho význam v praxi

17:10

konec prvního dne konference

 

pátek 11. února 2022

        7:40 – 8:30           

registrace účastníků

8:30 – 8:50

Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D. (České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství)

Použití metody Nomarského diferenciálního interferenčního kontrastu (DIC) při vizualizaci mikroorganismů

8:55 – 9:15

Ing. Bc. Stanislav Gajdoš (VŠCHT Praha)

Lukáš Kejla, Sabina Purkrtová, Dana Kok, Vojtěch Kouba

Vakuová odparka – koncentrační metoda pro extrakci extracelulární DNA ze vzorků vody

9:20 – 9:40

RNDr. Dana Baudišová, Ph.D. (Státní zdravotní ústav)

Šárka Bobková, František Kožíšek, Hana Jeligová

Bakterie z čeledi Enterobacteriaceae v recyklovaných vodách

9:45 – 10:05

Mgr. Lucia Chomová, PhD. (Úrad verejného zdravotníctva SR)

Hana Némová, Emília Pavleová, Viera Nagyová

Výskyt améb v zdravotníckych a rekreačných zariadeniach a ich monitoring

10:10 – 10:30

Bc. Jan Procházka (Katedra parazitologie PřF UK)

Jana Bulantová, Petr Pumann

Perspektivy molekulárních metod pro detekci původců cerkáriové dermatitidy v praxi

10:35 – 10:50

doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D. (VŠCHT Praha)

David Janák

Detekce a kvantifikace pikoplanktonních sinic - současnost a budoucnost?

10:55 – 11:15

přestávka

11:15 – 11:35

Mgr. Petr Pumann (Státní zdravotní ústav)

Problémy se stanovením objemové biomasy sinic v koupacích vodách

11:40 – 12:00

doc. Ing. Josef Hejzlar, CSc. (Biologické centrum AV ČR, v. v. i.)

Martina Čtvrtlíková, Tomáš Jůza, Vojtěch Kasalický, Jan Kubečka, Jaromír Seďa, Petr Znachor

Účinnost biomanipulace pro řízení vodního ekosystému a kvality vody ve vodárenských nádržích?

12:05 – 12:25

Ing. Miroslav Brouček, Ph.D. (ČVUT v Praze, Fakulta stavební)

Ladislav Satrapa, Jana Říhová Ambrožová, Marco Antonio Lopez Marin

Potenciální spolupůsobení mikrobiologických společenstev na bodových poruchách asfaltobetonových plášťů přehrad

12:30 – 12:50

Ing. Pavel Kůs, Ph.D. (Centrum výzkumu Řež s.r.o.)

Anna Černá

Stabilita oxidu chloričitého ve vodě a jeho možnosti využití při ochraně technologických okruhů

12:55 – 13:10

doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D. (VŠCHT Praha)

Potřebují vody z technologických okruhů legislativní předpisy?

13:15

ukončení konference


image

Kontakt & Poptávka

+420 602 141 508

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: