• Proběhlé
  • Konference
  • 10. 2. 2021 od 8:30 do 15:30
  • online webinář
  • počet účastníků 118

Vodárenská biologie 2021


Zveme Vás na online konferenci

V případě zájmu o přihlášení na akci nás kontaktujte telefonicky na číslo +420 .

Soubory ke stažení

Plné na celou akci 2500 Kč s DPH

Plné jednodenní - 1. den 2100 Kč s DPH

Plné jednodenní - 2. den 2100 Kč s DPH

Zlev. na celou akci 2300 Kč s DPH #

# Zlevněné vložné hradí pracovnící rozpočtových a příspěvkových organizací, výzkumně-vývojových institucí, vysokých škol a studenti denního studia

Vzhledem k tomu, že situace je letos úplně jiná než byla v loňském roce, i my jsme museli přistoupit k úpravě formy a podoby konference. Jelikož bychom konferenci rádi uspořádali, ale zároveň není jasné, jak se bude situace dále vyvíjet, jaká opatření budou po dobu konference platná, rozhodli jsme se konferenci pro účastníky uspořádat on-line.
Konference se bude konat za dodržení všech potřebných bezpečnostních a hygienických opatření.

    Program konference

středa 10. února 2021

   7:40 – 8:30                  

 registrace účastníků pro první den konference

8:30 – 8:40

 zahájení konference

8:40 – 8:55

 Ing. Lenka Fremrová (Sweco Hydroprojekt a.s.)

 Nové normy

9:00 – 9:10

 doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D. (VŠCHT Praha)

 Revize normy pro VDJ

9:15 – 9:35

 Mgr. Petr Pumann, Tereza Pouzarová (Státní zdravotní ústav)

 Metodické poznámky ke stanovení chlorofylu-a podle ČSN ISO 10260 získané z výsledků programů zkoušení způsobilosti

9:40 – 9:55

 Ing. Daniel Bouša, Ph.D. (ART CARBON s.r.o.)

 BLUEPHAGE – somatické kolifágy jako nový přístup pro detekci mikrobiálního znečištění vody

10:00 – 10:15

 Bc. David Janák, Jana Zuzáková, Jana Říhová Ambrožová (VŠCHT Praha)

 Porovnání alternativní a klasické kultivační metody detekce somatických kolifágů

10:20 – 10:40

 přestávka

10:40 – 11:00

 Ing. Dana Vejmelková, Ph.D., Jan Bartáček, Kristýna Časarová, Eliška Čermáková, Kateřina Demnerová, Alžběta Dostálková, Stanislav Gajdoš, Václav Janda, Ivana Křížová, Zuzana Nováková, Tomáš Ruml, Michaela Rumlová, Jana Říhová Ambrožová, Klára Škodáková, Jiří Wanner, Kamila Zdeňková, Jana Bartáčková (VŠCHT Praha, PVK, a.s.)

 Proces zavádění metodiky detekce SARS-CoV-2 v odpadních vodách na VŠCHT Praha

11:05 – 11:20

 Ing. Klára Cverenkárová, Monika Krahulcová, Tomáš Mackuľak, Kristína Lépesová, Lucia Bírošová (Slovenská technická univerzita)

 Ako ovplyvňuje pandémia koronavírusu výskyt rezistentných baktérií v odpadových vodách?

11:25 – 11:45

 RNDr. Hana Mlejnková, Ph.D., Kateřina Sovová, Lucie Jašíková, Petra Vašíčková, Věra Očenášková, Eva Juranová (Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.)

 Koronavirus SARS-CoV-2 v odpadních vodách v ČR

11:50 – 12:10

 RNDr. Anna Gičová, PhD., Barbora Kotvasová, Petar Podlesnyi, Andrea Gažiová, Zuzana Sirotná (Úrad verejného zdravotníctva SR)

 Detekcia vírusu SARS-CoV-2 v odpadových vodách

12:15 – 12:25

 Dr. Pavel Krist (Carl Zeiss spol. s.r.o.)

 Inteligentní mikroskopy pro snadnou digitální dokumentaci

12:30 – 13:15

 přestávka na oběd

13:15 – 13:30

 Ing. Klára Škodáková, Sabina Purkrtová, Jan Bartáček, Jana Říhová Ambrožová, Dana Vejmelková, Vladimír Todt, Zuzana Nováková (VŠCHT Praha)

 Detekce genů antibiotické rezistence v čistírenských kalech

13:35 – 13:55

 Mgr. Ivana Buriánková, Ph.D., Peter Kuchta, Kateřina Sovová, Martin Rulík (Masarykova univerzita)

 Účinnost mechanicko-biologického čištění odpadních vod při odstraňování genů  antibiotické rezistence (ARG) a jejich přítomnost ve vodním prostředí

14:00 – 14:15

 Mgr. Tereza Stachurová, Nikola Sýkorová, Kateřina Malachová (Ostravská univerzita)

 Vliv antibiotika ampicilinu na tvorbu biofilmu u rezistentních bakteriálních kmenů z odpadních vod

14:20 – 14:40

 Ing. Stanislav Gajdoš, Vojtěch Kouba, Kristýna Časarová, Christina Bachmannová, Dana Vejmelková (VŠCHT Praha)

 Optimalizace metod stanovení exDNA ve vodě

14:45 – 15:00

 Ing. Daniel Bouša, Ph.D. (ART CARBON s.r.o.)

 ART SAND Process – nová generace adsorbentů pro eliminaci organického znečištění

15:05 – 15:20

 Ing. Markéta Spáčilová, Pavel Dytrych, Martin Koštejn, Radek Fajgar, Olga Šolcová  (Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.)

 Mikroplasty a jejich odstranění z vod pomocí sorbentů

15:25 – 15:45

 Ing. Lenka Wimmerová, MSc., Ph.D., Martin Lexa, Marie Válová (ČZU v Praze)

 Analýza mikroplastů ve sladkých vodách a hodnocení jejich toxicity pro vodní  organismy

15:50 – 16:10

 Ing. Ivana Románeková, Jakub Fojt, Jiří Kučerík (VUT v Brně)

 Spôsoby stanovenia mikrobioplastov v čistiarenskom kale

16:15 – 16:30

 Ing. Karolína Keprtová, Jan Kolář (CENIA, česká informační agentura životního prostředí)

 Problematika nepřímého vypouštění průmyslových odpadních vod do kanalizace

16:35

 ukončení prvního dne konference

 

čtvrtek 11. února 2021

   7:40 – 8:30     

 registrace účastníků pro druhý den konference

8:30 – 8:50

 Ing. Ladislava Matějů, Zdislava Drahošová, Nelly Matoušková, Jan Bartáček, Marta Kořínková (Státní zdravotní ústav)

 Potřebujeme právní úpravu pro využití šedých vod?

8:55 – 9:10

 Ing. Marta Kořínková, Zdislava Drahošová, Martina Štěpánková, Jan Bartáček, Barbora Šátková, Ladislava Matějů (Státní zdravotní ústav)

 Úloha lidského faktoru při recyklaci šedých vod

9:15 – 9:35

 RNDr. Dana Baudišová, Ph.D., Šárka Bobková, Hana Jeligová, František Kožíšek, Petr Pumann (Státní zdravotní ústav)

 Mikrobiální kontaminace recyklovaných vod ve fontánách

9:40 – 9:55

 Bc. Vojtěch Kužel, Jana Zuzáková, Stanislav Gajdoš, Ivan Karpíšek, Vojtěch Kouba, Dana Vejmelková, Pavla Šmejkalová (VŠCHT Praha)

 Využití oxidačního a sorpčního procesu pro odstranění mikrobiálního znečištění z odtoku z čistírny odpadních vod

10:00 – 10:15

 Ing. Eliška Vobecká, Martin Pečenka, Jana Říhová Ambrožová, Zuzana Nováková, Jiří Wanner, Martin Srb (PVK, a. s.)

 Eliminace mikrobiálního znečištění v poloprovozní jednotce pro recyklaci odpadní vody

10:20 – 10:40

 přestávka

10:40 – 11:00

 Ing. Adéla Puškáčová, Jana Spěváková, Jana Říhová Ambrožová, Jiří Wanner (VŠCHT Praha)

 Recyklace odtoku z městské ČOV a možnosti jeho desinfekce

11:05 – 11:25

 Mgr. Barbora Kotvasová, Anna Gičová, Dana Syneková, Zuzana Sirotná (Úrad verejného zdravotníctva SR)

 Úlohy Národného referenčného centra pre legionely v životnom prostredí v surveillance legionelóz na území SR

11:30 – 12:00

 RNDr. Jana Bulantová, Ph.D., Mgr. Petr Pumann (Univerzita Karlova, Státní zdravotní ústav)

 Možnosti detekce původců cerkáriové dermatitidy: Výzkum vs. praxe

12:05 – 12:25

 Mgr. Andrea Gažiová, Marian Umrian, Martin Sojka, Dana Syneková (Úrad verejného zdravotníctva SR, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne)

 Mikrobiálne osídlenie vôd na kúpanie – rozšírená diagnostika

12:30 – 13:15

 přestávka na oběd

13:15 – 13:30

 Ing. Martina Klimtová (VODÁRNA PLZEŇ a.s.)

 Dočasně hostující obyvatelé v otevřeném GAU-filtru malého gravitačního vodovodu

13:35 – 13:55

 Ing. Pavel Kůs, Ph.D. (Centrum výzkumu Řež s.r.o.)

 Slávička mnohotvárná vs. technologické okruhy

14:00– 14:20

 Mgr. Daniel Fiala (Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.)

 Vliv nádrží v bezprostředním okolí VN Švihov na retenci a transformaci pesticidů

14:25 – 14:45

 Ing. Marek Baxa, Ph.D., Zdeňka Benedová, Petr Hanzlík a kol. (ENKI, o.p.s. Třeboň)

 Biomanipulační zásahy k omezení biomasy fytoplanktonu na technologické nádrži

14:50 – 15:10

 doc. Ing. Josef Hejzlar, CSc., Marcellin Rutegwa, Jan Potužák, Michal Šorf, Ján Regenda, Bořek Drozd (Biologické centrum AV ČR, Hydrobiologický ústav)

 Účinnost využití živin a kvalita vody v produkčním rybníku s rekreačním využitím

15:15 – 15:35

 Mgr. Martina Čtvrtlíková, Ph.D., Monika Krolová, Andrea Kučerová, Josef Hejzlar, Milan Hladík, Jan Kubečka (Biologické centrum AV ČR, Hydrobiologický ústav)

 Zlepšování ekologického potenciálu a kvality vody v nádržích pomocí plovoucích vegetačních ostrovů

15:40

 ukončení konference

 

Změna programu vyhrazena.


image

Kontakt & Poptávka

+420 602 141 508

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: