• Proběhlé
  • Konference
  • 6. 2. 2018 od 9:00 do 7. 2. 2018 15:30
  • hotel, DAP*** (mapa)
  • prezenční školení
  • počet účastníků 146

Vodárenská biologie 2018


Zveme Vás na seminář

Přihlásit se na školení Fotografie ze školení Soubory ke stažení

Plné na celou akci 3900 Kč s DPH

Plné jednodenní - 1. den 2950 Kč s DPH

Plné jednodenní - 2. den 2950 Kč s DPH

Zlev. na celou akci 3000 Kč s DPH #

Zlev. jednodenní - 1. den 2250 Kč s DPH #

Zlev. jednodenní - 2. den 2250 Kč s DPH #

Pro autory referátů 1900 Kč s DPH ##

Pro autory plakátu 2100 Kč s DPH ##

# Zlevněné vložné hradí pracovnící rozpočtových a příspěvkových organizací, výzkumně-vývojových institucí, vysokých škol a studenti denního studia

## Autorské vložné hradí první autoři referátů a plakátových sdělení.

Úterý 6. února 2018

8,30 – 9,00

Snídaně a registrace účastníků

9,00 – 9,10

Zahájení konference doc. RNDr. Janou Říhovou Ambrožovou, Ph.D.

Blok: Legislativa a metody ve vodárenství a čistírenství

9,10 – 9,30

Ing. Lenka Fremrová (Sweco Hydroprojekt a. s.)

Nové normy pro biologické metody

9,35 – 9,55

Ing. Michal Korabík, MBA (Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s.)

Rekonstrukce mikrobiologické laboratoře na ÚV Karolinka

10,00 –10,20

Mgr. Petr Pumann, MUDr. Libuše Polanská, MUDr. František Kožíšek, CSc. (SZÚ Praha, KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze)

Zajímavý případ využití mikroskopického rozboru při objasnění epidemie z pitné vody

Blok: Technologie v úpravě vody

10,25 – 10,45

doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD. (Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave)

Stanovenie 226Ra vo vodách pomocou kompozitného sorbentu

10,50 – 11,10

Přestávka na kávu

11,10 – 11,30

Ing. Petra Hrušková, Mgr. Tomáš Brabenec, doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D., Ing. Tomáš Munzar, Ing. Jiří Kosina (EnviPur s. r. o., VŠCHT Praha)

ÚV Strašice – monitoring povrchových zdrojů surové vody a využití keramické membránové filtrace při úpravě vody

11,35 – 11,55

Ing. Tomáš Munzar, doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D., Ing. Dana Vejmelková, Ph.D., Ing. Jiří Kosina (VŠCHT Praha)

Problematika využití biologického monitoringu při zjištění původců organoleptických závad surové povrchové vody

12,00 -12,20

Ing. Monika Heřmánková, Ph.D., Ing. Petra Najmanová, Veronika Simonová, Roman Vokáč, Ing. Jan Slunský, Mgr. Jan Filip, Ph.D. (AECOM CZ, s. r. o., Dekonta a. s., LAC s. r. o., Univerzita Palackého v Olomouci)

Desinfekční účinek ferátů pro úpravu pitné vody – laboratorní testy a čtvrtprovozní aplikace

12,25 – 13,15

Oběd  formou rautu

13,15 – 13,35

Ing. Jana Zuzáková, doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D., Ing. Dana Vejmelková, Ph.D., Ing. Roman Effenberg, RNDr. Miroslav Ledvina, CSc. (VŠCHT Praha)

Online biosenzory při hledání kontaminace pitné vody

13,40 – 14,00

Bc. Milan Prousek, Ing. Marco Antonio Lopez Marin, doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D., Ing. Dana Vejmelková, Ph.D. (VŠCHT Praha)

Optimalizace detekce spor Clostridium perfringens při úpravě vody

Blok: Antibiotika

14,05 – 14,25

Ing. Viviana Fuchsová, Ing. Kamila Zdeňková, Ph.D., prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc. (VŠCHT Praha)

Aktuální pohled na antibiotické rezistence

14,30 – 14,50

Ing. Soňa Fajnorová, U. Hübner, B. Herzog, J. Müller, K. Hellauer, D. Miklos, J. E. Drewes, prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. (VŠCHT Praha)

Účinnosť pokročilých procesov čistenia odpadových vôd pri odstraňovaní antimikrobiálnej rezistencie

14,55 – 15,15

Ing. Dana Vejmelková, Ph.D., Kristýna Časarová, Ing. Eva Proksová, doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D. (VŠCHT Praha)

Detekce genů rezistence na antibiotika na čistírně odpadních vod: optimalizace vzorkování a metodiky

15,20 – 15,40

doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD. (Slovenská technická univerzita v Bratislave)

Je rezistencia koliformných baktérií a enterokokov v odpadových vodách a kaloch problém?

15,45 – 16,05

Přestávka na kávu

16,05 – 16,25

MUDr. Věra Melicherčíková, CSc., Ing. Jan Urban, Ph.D., Mgr. Petra Uttlová (Národní referenční laboratoř pro dezinfekci a sterilizaci, SZÚ Praha)

Citlivost bakterií izolovaných z klinického materiálu a prostředí k vybraným dezinfekčním přípravkům

Blok: Ekotoxikologie

16,30 – 16,50

RNDr. Klára Kobetičová, Ph.D., Jana Nábělková, Robert Černý (ČVUT Praha)

Ekotoxicita zpomalovačů hoření používaných ve stavebnictví pro vodní producenty

16,55 – 17,15

Mgr. Alexandra Filová (Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave)

Účinok iónov Cu, Ni, Zn na fyziologické a biochemické odozvy sladkovodnej riasy P. subcapitata

17,20 – 17,35

Posterová sekce

 

prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc. (Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave)

Chlór v závlahových vodách - stres pre plodiny

 

Ing. Pavlína Čiháková (VŠCHT ÚTVP Praha)

Může být rezistence reálným problémem v případě používání biocidních přípravků na bázi stříbra?

 

Ing. Gabriela Jírová (Státní zdravotní ústav Praha)

Odpadní vody ze zdravotnických zařízení – toxicita pro lidské zdraví a životní prostředí

17,40

Ukončení prvního dne konference

18,30 – 20,30

Večeře formou rautu

Středa 7. února 2018

Blok: Vodní útvary (toky, nádrže) a jejich monitoring, trofizace

8,30 -9,00

Snídaně a registrace účastníků

9,00 – 9,20

RNDr. Pavel Punčochář, CSc. (Ministerstvo zemědělství)

Jsou rybníky efektivním opatřením k omezení následků sucha a nedostatku vody?

9,25 – 9,45

Mgr. Luboš Zelený, RNDr. Jindřich Duras, Ph.D., Ing. Michal Marcel (Povodí Vltavy, státní podnik)

Malé vodní nádrže v suché krajině – v čem může být jejich přínos?

9,50 – 10,10

doc. Ing. Josef Hejzlar, CSc. (Biologické centrum AV ČR, v.v.i., České Budějovice)

Metabolismus uhlíku a bilance živin v hypertrofním produkčním rybníku

10,15 – 10,35

RNDr. Jindřich Duras, Ph.D., Ing. Michal Marcel, Václav Boháček (Povodí Vltavy, státní podnik)

Retence živin v rybnících v povodí vodárenské nádrže Švihov na Želivce

10,40 – 11,00

Ing. Michal Marcel, RNDr. Jindřich Duras, Ph.D. (Povodí Vltavy, státní podnik)

Epizodický vstup živin za deště – téma k řešení

11,05 – 11,45

Oběd formou rautu

11,50 – 12,10

Mgr. Kateřina Bubíková (Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava)

Můžeme umělé stojaté vody považovat za vhodný náhradní biotop pro vodní rostliny?

12,15 – 12,35

RNDr. Jarmila Makovinská, CSc. (Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava)

Hodnotenie eutrofizácie povrchových vôd v SR

12,40 – 12,50

Přestávka na kávu

12,55 – 13,15

Ing. Dana Fidlerová, Ph.D. (Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava)

Hodnotenie ekologického potenciálu vodných nádrží na Slovensku prostredníctvom fytobentosu

13,20 – 13,40

Přestávka na kávu

13,40 – 14,00

Mgr. Margita Lešťáková, Ph.D. (Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava)

Aktuálna situácia vo vytváraní klasifikačných systémov pre hodnotenie hydromorfologicky ovplyvnených vodných útvarov v kategórii malých tokov na Slovensku

14,05 – 14,25

Mgr. Rodan Geriš (Povodí Moravy, státní podnik)

Změny v chemismu a biologii mezotrofní nádrže po mimořádném snížení hladiny

14,30 – 14,50

Mgr. Daniel Fiala, Ph.D., Mgr. Pavel Rosendorf, Ing. Jiří Kučera, Ing. Miroslav Váňa, Mgr. Lada Stejskalová, Ing. Lenka Matoušová (VÚV T. G. M., v. v. i., Praha)

Denní odnosy živin z obcí prizmatem jejich velikosti a vodohospodářské infrastruktury

14,55 – 15,15

Ing. Jan Potužák, Ph.D. (Povodí Vltavy, státní podnik)

Odbahnění a jeho vliv na kvalitu vody VN Jordán v Táboře

15,20 – 15,30

Závěrečná diskuse, ukončení konference

 


Fotogalerie z proběhlého školení

image

Kontakt & Poptávka

+420 602 141 508

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: