• Proběhlé
 • Seminář
 • Akreditace
 • 22. 5. 2018 od 9:00 do 15:30
 • CONGRESS & WELLNESS HOTEL PALCÁT, Tábor (mapa)
 • prezenční školení
 • počet účastníků 20

Voda, hnojiva a pesticidy v zemědělství


Zveme Vás na seminář

Přihlásit se na školení Soubory ke stažení

Cena školení 350 Kč s DPH za jednoho účastníka.

Cena školení 350 Kč s DPH / osoba při účasti dvou a více účastíků

PROGRAM SEMINÁŘE

Voda v zemědělské krajiněIng. Jan Vopravil, Ph.D., VÚMOP, v. v. i.

 • Povodně a retence vody v krajině (rozsáhlé půdní bloky, absence krajinných prvků a napřímené vodní toky nepodporují zadržení vody v krajině, což s sebou nese mnoho problémů (rychlý odtok vody, zrychlená eroze, zanášení a eutrofizace vodních toků a nádrží)
 • Optimalizace využívání zemědělské půdy z pohledu podpory infiltrace a retence vody krajině
  • vlastnosti půdy ovlivňující hospodaření s vodou
  • omezení používání pesticidů
  • změna systému střídání plodin
  • organická hmota v půdě
  • zřízení ochranných pásem podél vodních toků
 • Nové a šetrnější postupy zavlažování

Nitrátová směrnice - nakládání s hnojivy, Ing. Jan Klír, CSc., VÚRV, v. v. i.

 • Akční program (působnost, výjimky)
 • Zemědělský pozemek, dusíkatá hnojivá látka (terminologie)
 • Období zákazu hnojení
 • Hnojení podle podmínek stanoviště
 • limity hnojení k plodinám
 • letní a podzimní hnojení na orné půdě
 • hnojení trvalých travních porostů
 • zákaz hnojení za nevhodných půdních podmínek
 • požadavek na rovnoměrné hnojení
 • Omezení organického hnojení (limit 170 org. N/ha)
 • Skladování hnojiv (skladovací kapacity, uložení na poli)
 • Střídání plodin
 • Hospodaření na svazích
 • Hospodaření u vod

Správné a bezpečné používání prostředků na ochranu rostlin, zástupce ÚKZUZ

 • Obecné a právní podmínky používání přípravků na ochranu rostlin
 • Požadavky k zabezpečení správné praxe v ochraně rostlin
 • Přípravky a další prostředky na ochranu rostlin
 • Ochrana včel, zvěře, vodních a dalších necílových organismů
 • Omezení použití přípravků v určených oblastech
 • Zvláštní opatření na ochranu vodního prostředí a pitné vody
 • Přípravky a životní prostředí
 • Rezidua pesticidů a bezpečnost rostlinných produktů a potravin
 • Zásady bezpečné manipulace s přípravky při přípravě postřikové kapaliny a zásady ředění
 • Nakládání s pesticidními odpady
 • Skladování přípravků na ochranu rostlin
 • Aplikace přípravků na ochranu rostlin

Přiložené soubory

image

Kontakt & Poptávka

+420 602 141 508

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: