• Proběhlé
 • Konference
 • 23. 9. 2021 od 9:00 do 24. 9. 2021 12:00
 • Hotel U Kata, Kutná Hora (mapa)
 • kombinovaná forma (prezenční + online)
 • počet účastníků 65

TĚŽBA a její dopady na životní prostředí IX


Zveme Vás na konferenci

V případě zájmu o přihlášení na akci nás kontaktujte telefonicky na číslo +420 .

Fotografie ze školení Soubory ke stažení

Plné na celou akci 4300 Kč s DPH

Plné jednodenní - 1. den 3800 Kč s DPH

Plné jednodenní - 2. den 3800 Kč s DPH

Zlev. na celou akci 3000 Kč s DPH #

Pro autory referátů 2500 Kč s DPH ##

Pro autory plakátu 2800 Kč s DPH ##

# Zlevněné vložné hradí pracovnící rozpočtových a příspěvkových organizací, výzkumně-vývojových institucí, vysokých škol a studenti denního studia

## Autorské vložné hradí první autoři referátů a plakátových sdělení.

 

 

 

 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

devátý ročník konference Těžba a její dopady na životní prostředí bude věnován nejen problematice rekultivace území postižených těžbou, ale také jejich revitalizaci a resocializaci, tedy odstranění následků těžby a zajištění nového využití takto rekultivovaných lokalit. 

 

tematické bloky

 • Legislativa spojená s těžbou nerostných surovin a těžebním odpadem
 • Průzkum a těžba nerostných surovin (rudy, nerudy, kaustobiolity)
 • Nové perspektivy těžby nerostných surovin
 • Hodnocení vlivu a analýza rizika těžby nerostných surovin na životní prostředí
 • Sanace, rekultivace, revitalizace a resocializace oblastí postižených těžbou
 • Problematika důlních vod a nakládání s nimi
 • Ohlédnutí za významnými osobnostmi průzkumu a těžby nerostných surovin

 

program konference

čtvrtek 23. září 2021

    8:30 – 9:00            

   registrace účastníků

9:00 – 9:10

   zahájení konference

9:10 – 9:30

   Ing. Petr Kastner

   (Český báňský úřad)

   Novinky z báňské legislativy

9:35 – 9:55

   Ing. Karel Novotný

   (GEMEC - UNION a.s.)

   Legislativa spojená s těžbou nerostných surovin a těžebním odpadem

10:00 – 10:20

   Ing. Markéta Hendrychová, Ph.D.

   (Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí)

   Transformace severočeských hnědouhelných regionů z pohledu obnovy krajiny

10:25 – 10:45

   Ing. Pavel RychtaříkMgr. Petr Birklen

   (DIAMO, s. p., Moravskoslezské Investice a Development, a. s.)

   Transformace pohornických lokalit na Karvinsku

10:50 – 11:10

   přestávka

11:10 – 11:40

   doc. RNDr. Josef Zeman, CSc.

   (Masarykova univerzita)

   Vývoj důlních vod v rosicko-oslavanské uhelné pánvi

11:45 – 12:05

   Ing. Lenka Mertová

   (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)

   Vývoj zatápění uzavřených dolů na vybraných lokalitách uhelných pánví ČR s dopady na hydrosféru

12:10 – 12:30

   Mgr. Zdeněk Vilhelm, Petr Beneš, Miroslav Minařík, Vít Kopecký, Petr Neumann, Josef Zeman

   (EPS biotechnology, s.r.o., Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Masarykova univerzita)

   Simulační komplex čištění důlních vod (SIKOČ)

12:35 – 12:55

   Ing. Jiří Wlosok, Pavel Vostarek, Milan Všetečka

   (DIAMO, s. p.)

   Důlní vody jako následek ukončené hornické činnosti a jejich využitelnost

13:00 – 14:00

   oběd

14:00 – 14:20

   doc. Mgr. Peter Šottník, PhD.

   (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta)

   Opustené lokality po ťažbe nerastných surovín – environmentálne záťaže alebo perspektívne zdroje surovín?

14:25 – 14:45

   Ing. Ilona Mičánková

   Kutnohorské dolování a mincování

14:50 – 14:55

poster

   RNDr. Lenka Demková, PhD., Lenka Bobuľská, Stanislav Jeleň

   (Prešovská univerzita, Fakulta humanitních a prírodných vied)

   Obsah rizikových prvkov v technických pôdach z banských diel a ich vplyv na vybrané pôdne parametre

14:55 – 15:00

poster

   Ing. Lenka Bobuľská, PhD., Lenka Demková

   (Prešovská univerzita, Fakulta humanitních a prírodných vied)

   Priestorová variabilita biochemických vlastností pôdneho ekosystému v oblasti bývalého banského areálu

15:00 – 15:05

poster

   Mgr. Tomáš Faragó, PhD., Ľubomír Jurkovič, Zuzana Májeková, Patrik Čermák, Edgar Hiller, Martina Vítková

   (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí)

   Potenciál aplikácie stabilizačných činidiel v kontaminovaných pôdach opustených banských areálov

15:05 – 15:10

poster

   RNDr. Jan BartoňZdeněk Macka, Roman Hadacz, Libor Polách, Petr Brůček

   (GEOtest, a.s., DIAMO, s. p., o.z. SUL Příbram)

   Eliminace vlivu přítoku podzemních vod do tělesa výsypky s obsahem balastních izomerů HCH

15:10 – 15:15

poster   

   Ing. Barbora Svěchová

   (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)

   Studium a možnosti aplikace geochemických bariér při šíření kontaminace v podzemních vodách na vybraných lokalitách v Moravskoslezském kraji

15:45

   odjezd na exkurzi

16:00 – 17:30

   exkurze do čistírny důlních vod

17:45

   návrat z exkurze

19:30 – 23:30

   společenský večer spojený s rautem a ochutnávkou piva ROTOR od společnosti EPS biotechnology, s.r.o.

pátek 24. září 2021

9:00 – 9:30

   Ing. Radim Ptáček, Ph.D.

   (GEOoffice, s.r.o.)

   Na skok do Brazílie (cestopis z cyklu "Geolog na cestách" pro ranní probuzení účastníků při kávě)

9:35 – 9:55

   Mgr. Aleš Novák, Ph.D., Martin Kotouč

   (ČIŽP, OI Olomouc)

   Využívání stavebních a demoličních odpadů při terénních úpravách a rekultivacích po povrchové těžbě - zkušenosti ČIŽP OI Olomouc

10:00 – 10:20

   Petr Stržínek, Mgr. Martin Žídek

   (BIOTREND MORAVA s.r.o., Univerzita Palackého v Olomouci)

   Problematika likvidace povrchových lomů s využitím inertních materiálů

10:25 – 10:45

   RNDr. Dušan Kúšik, PhD., Jozef Kordík, Igor Slaninka

   (Štátny geologický ústav Dionýza Štúra)

   Monitorovanie environmentálnych záťaží po banskej činnosti na Slovensku

10:50 – 11:10

   přestávka

11:10 – 11:30

   Ing. Radim Ptáček, Ph.D.

   (GEOoffice, s.r.o.)

   Rekultivace odkaliště z úpravy polymetalických rud na Hornobenešovsku s pomocí průmyslového sádrovce

11:35 – 11:55

   doc. Mgr. Martina Vítková, Ph.D., Aikaterini Mitzia, Šárka Lewandowská, Zuzana Vaňková, Pavel Šimek

   (Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí)

   Rizikové prvky (As, Cd, Pb, Zn) v půdách Příbramska – historické znečištění a možnosti remediace

12:00 – 12:20

   RNDr. Václav Tejnecký, Ph.D., Marko Spasić, Oldřich Vacek, Petra Vokurková, Ondřej Drábek

   (Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů)

   Vliv stromového patra na vývoj půd hnědouhelných výsypek v mikroměřítku

12:25

   ukončení konference

 

 


Fotogalerie z proběhlého školení

image

Kontakt & Poptávka

+420 602 141 508

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: