• Proběhlé
  • Konference
  • 15. až 17. května 2024
  • Klub kultury, Uherské Hradiště (mapa)
  • prezenční školení
  • počet účastníků 211

SANAČNÍ TECHNOLOGIE XXVI


Zveme Vás na 16. ročník tradiční konference Sanační technologie.

V případě zájmu o přihlášení na akci nás kontaktujte telefonicky na číslo +420 +420 602 141 508.

Fotografie ze školení Soubory ke stažení

Plné na celou akci 5400 Kč s DPH

Plné jednodenní - 1. den 4700 Kč s DPH

Plné jednodenní - 2. den 4700 Kč s DPH

Zlev. na celou akci 4700 Kč s DPH #

Zlev. jednodenní - 1. den 4000 Kč s DPH #

Zlev. jednodenní - 2. den 4000 Kč s DPH #

Pro autory referátů 3100 Kč s DPH ##

Pro autory plakátu 3400 Kč s DPH ##

# Zlevněné vložné hradí pracovnící rozpočtových a příspěvkových organizací, výzkumně-vývojových institucí, vysokých škol a studenti denního studia

## Autorské vložné hradí první autoři referátů a plakátových sdělení.

program konference

 

 

středa 15. května 2024

16:40

Odjezd na exkurzi s welcome drinkem z parkoviště u vlakového nádraží

17:00 - 19:00

Exkurze a welcome drink proběhne v PIVOVARU ROTOR, který je součástí společnosti EPS biotechnology, s.r.o. v Kunovicích, a ochutnávka oranžového vína z kvevri nádoby odrůdy Tramín červený

19:15

Odjezd z welcome drinku zpět na parkoviště u vlakového nádraží

čtvrtek 16. května 2024

odborný program – Klub kultury Uherské Hradiště

8:30 - 9:00

Registrace účastníků

9:05 - 9:10

Vystoupení čestného předsedy konference a rektora VŠCHT Praha
prof. Ing. Milana Pospíšila, CSc.

9:10 - 9:30

Ing. Alexandra Skopcová

Ministerstvo životního prostředí

SEKM

9:35 - 9:55

Mgr. Lukáš Čermák

Ministerstvo životního prostředí

Přínosy OPŽP 2015‒2020 a výhled do dalších let

10:00 - 10:20

Mgr. et Mgr. Jan Berka

Ministerstvo životního prostředí 

Navrhovaná Směrnice Evropského parlamentu a Rady o monitorování a odolnosti půdy

10:25 - 10:45

Mgr. Aleš Novák, Ph.D., Pavel Chmelař, Pavlína Dvořáková, Radek Tonner, Iva Jablonská, Miroslav Matura

Česká inspekce životního prostředí

Hydrogeologické vrty při odstraňování starých ekologických zátěží z pohledu legislativy na úseku životního prostředí

10:50 - 11:10

Přestávka na kávu

11:10 - 11:30

RNDr. Zdeněk Suchánek

Česká informační agentura životního prostředí

Terminologie sanačních technik a technologií

11:35 - 11:55

Mgr. Petr Kozubek

Enacon s.r.o.

Metodický pokyn MŽP Indikátory znečištění po 10 letech platnosti

12:00 - 12:20

RNDr. Vladimír Rybák, Petr Navrátil

DIAMO, s. p., odštěpný závod GEAM

Sanace ropného znečištění v okolí starých sond po průzkumu a těžbě ropy a zemního plynu

12:25 - 12:45

Mgr. Jiří Kamas, Ph.D., Antonín Stříbrný, Radek Ulman, David Ides, Petr Čajánek, Miroslav Minařík

EPS biotechnology, s.r.o.

Sanace bývalého distribučního skladu PHM v prostředí staré rafinerie minerálních olejů v Novém Bohumíně

12:50 - 14:05

Oběd

14:05 - 14:25

RNDr. Jan Kukačka, Ondřej Urban

DEKONTA, a.s.

Revitalizace rafinérie Batumi, Gruzie: Od environmentálního průzkumu až po návrh sanačního projektu

14:30 - 14:50

Ing. Jakub Barvíř, Petr Lacina

GEOtest, a.s.

Průtočná technologie na bázi Fentonovy oxidace pro odstranění problematických organických kontaminantů z podzemních vod čištěných metodou ex situ

14:55 - 15:15

Mgr. Jan Filip, Ph.D., Ivo Medřík, Jana Oborná, Viktorie Víchová a kol.

Univerzita Palackého v Olomouci – CATRIN

Nanočástice železa: shrnutí více než 15 let zkušeností a kam půjdeme dále?

15:20 - 15:40

Mgr. Dana Kuchovská, Ph.D., Jiří Kamas, Vendula Ambrožová, Alexandr Machala, Petr Beneš

EPS biotechnology, s.r.o., MEGA a.s.

Geochemický vývoj kvality p.v. v průběhu aplikace nanoželeza s podporou stejnosměrného proudu

15:45 - 16:05

doc. Mgr. Peter Šottník, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislava

Ako ďalej s gudrónmi na Slovensku?

16:10 - 16:30

Přestávka na kávu

16:30 - 16:50

Mgr. Tomáš Faragó, PhD., Edgar Hiller, Martin Kolesár, Lenka Filová, Martin Mihaljevič, Ľubomír Jurkovič, Rastislav Demko, Martina Vítková, Andrej Machlica, Ján Štefánek

Univerzita Komenského v Bratislave

Historická skládka v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa – potenciálne riziko pre ľudské zdravie?!

16:55 - 17:15

Ing. Dagmar Bartošová, Michal Soukup

Bioanalytika CZ, s. r. o., FCC Česká republika s.r.o.

Nápravná opatření na lokalitě bývalé skládky kalů u obce Proseč

17:20 - 17:40

RNDr. Radek Červinka

DEKONTA, a.s.

Sanace ohnisek kontaminace v bývalém areálu TDV Duchcov

17:45 - 18:45

KOMENTOVANÁ POSTEROVÁ SEKCE

RNDr. Zdeněk Suchánek (Česká informační agentura životního prostředí)

Sanace kontaminací na čerpacích stanicích PHM v datech SEKM

Mgr. Ivan Györög, Jozef Kordík (Štátny geologický ústav Dionýza Štúra)

Hydrogeochemická mapa východnej časti Cerovej vrchoviny v mierke 1 : 50 000

Mgr. Eva Speváková, PhD., Petra Marsden (Výskumný ústav vodného hospodárstva)

Zhodnotenie vybraných ukazovateľov, ktoré môžu spôsobiť environmentálnu škodu na podzemnej vode

Mgr. Viktória Krajanová, PhD. (Slovenské národné múzeum - Prírodovedné múzeum)

Stabilizácia medi v štruktúre oxalátu činnosťou lišajníkov - oxalát medi v lišajníku Lecidea inops z haldy Podlipa (Ľubietová, Slovensko)

Ing. Oto Novák, Hana Vojtková (VŠB - Technická univerzita Ostrava)

Testování vlivu těžebního odpadu na vývoj rostlin

RNDr. Igor Stríček, PhD., Jozef Kordík, Ivan Györög (Štátny geologický ústav Dionýza Štúra)

Znečistenie chlórovanými uhľovodíkmi v oblasti Piešťan – potreba realizácie podrobného prieskumu ŽP

Mgr. Bronislava Voleková, PhD., Hana Majerová, Zuzana Konyariková, Dana Strašiftáková, Ivona Kautmanová, Peter Šottník, Tomáš Faragó (Slovenské národné múzeum - Prírodovedné múzeum)

Sb resistant bacteria identified and isolated from Buducnost adit (Pezinok-Kolársky vrch deposit) in western Slovakia

RNDr. Ivona Kautmanová, PhD. (Slovenské národné múzeum - Prírodovedné múzeum)

In vitro testovanie vybraných druhov makromycétov na rezistenciu voči zvýšenému obsahu antimónu a schopnosť bioakumulácie

Ing. Ilona Mičánková, Marcela Hrúzová, Jan Tůma, Michaela Milická, Jana Holasová, Radka Fürychová, Martin Brož, Jiří Čáp, Zdeněk Košař, Tomáš Lejsek, Gabriela Setunská, Květoslav Vlk (Ministerstvo finance)

Ohlédnutí za činností Ministerstva financí v procesu zadávání veřejných zakázek

Ing. Katarína Paluchová (Slovenská agentúra životného prostredia)

IMPEL: WATER AND LAND REMEDIATION

Ing. Marek Šír, Ph.D. (VŠCHT Praha)

Solubilizace ropných uhlovodíků pomocí povrchově aktivních látek

Mgr. Michal Boček (MEGA a.s.)

Technologie pro vzdálený on-line monitoring a řízení sanace

čtvrtek 16. května 2024

společenský večer – REDUTA

19:45

Zahájení večera – nádvoří

 

Hradišťan & Jiří Pavlica – nádvoří

20:30

Zahájení rautu - velký sál, přísálí

21:30

Zahájení ochutnávky regionálních vín za doprovodu cimbálové muziky SUDOVJAN - malý sál

21:00 - 02:00

AkuStyk (kapela hrající pop-rock trochu jinak) - velký sál

pátek 17. května 2024

odborný program – Klub kultury Uherské Hradiště

9:00

Zahájení druhého dne konference

9:00 - 9:20

Ing. Jiří Hájovský, CSc.

SG Geotechnika, a.s.

Rizika existence termických procesů na úložných místech těžebních odpadů a možnosti jejich sanace

9:25 - 9:45

Ing. Marek Tykva

Univerzita Pardubice

Pokročilá technologie nakládání s odpadními kontrastními látkami na bázi gadolinia v souladu s principy cirkulární ekonomiky

9:50 - 10:10

Ing. David Topinka

SGS – Czech Republic s.r.o.

Problematika výskytu azbestu ve stavebních materiálech

10:15 - 10:35

Ing. Taťána Halešová

ALS Czech Republic

Eliminace pesticidů ve zranitelných oblastech - využití inovativní technologie

10:40 - 11:00

Přestávka na kávu

11:00 - 11:20

Ing. Martina Siglová, Ph.D., Petr Beneš, Lenka Cihelková

EPS biotechnology, s.r.o.

Můžeme inovativními bioreaktory zmírnit dopady zemědělské kontaminace?

11:25 - 11:45

Ing. Robin Kyclt, Simona Vosáhlová, Vít Matějů, Tereza Kodešová, Sandra Myškovská

ABITEC, s.r.o.

Ekotoxicita jako součást integrovaného nástroje hodnocení účinnosti bioremediace kontaminovaných lokalit

11:50 - 12:10

Mgr. Vladimír Vavruška

GEOtest, a.s.

Problematika odstraňování DNAPL ze saturované zóny na lokalitě Ostrava-Vítkovice – sanace Koksochemie

12:15

Ukončení konference

 

změna programu vyhrazena

 


Fotogalerie z proběhlého školení

image

Kontakt & Poptávka

+420 602 141 508

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: