• Proběhlé
  • Konference
  • 27. 5. 2021 od 9:00 do 28. 5. 2021 12:00
  • online webinář
  • počet účastníků 70

SANAČNÍ TECHNOLOGIE XXIII


Zveme Vás na on-line konferenci

V případě zájmu o přihlášení na akci nás kontaktujte telefonicky na číslo +420 .

Soubory ke stažení

Plné na celou akci 2500 Kč s DPH

Plné jednodenní - 1. den 2100 Kč s DPH

Plné jednodenní - 2. den 2100 Kč s DPH

Zlev. na celou akci 2300 Kč s DPH #

# Zlevněné vložné hradí pracovnící rozpočtových a příspěvkových organizací, výzkumně-vývojových institucí, vysokých škol a studenti denního studia

Program konference

Změna programu vyhrazena

čtvrtek 27. května 2021

8:00-9:00

Registrace účastníků

 

9:05-9:10

 

Zahájení konference doc. Ing. Josefem Janků, CSc. z VŠCHT Praha

 

9:10-9:15

 

Vystoupení čestného předsedy konference z VŠCHT Praha prof. Ing. Milana Pospíšila, CSc.

 

9:15-9:20

 

Vystoupení ředitele odboru environmentálních rizik a ekologických škod Ministerstva životního prostředí Ing. Karla Bláhy, CSc.

 

9:20-9:40

 

Mgr. Monika Zbořilová, Ministerstvo financí

Aktuální témata řízení smluv a kontroly zakázek financovaných MF

 

9:45-10:05

 

Ing. Alexandra Skopcová, Š. Mikundová, Ministerstvo životního prostředí 

Implementace Směrnice 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí v českém i mezinárodním kontextu

 

10:10-10:30

 

RNDr. Jan Gruntorád, CSc., Ministerstvo životního prostředí

Metodický pokyn MŽP k SEKM

 

10:35-10:55

 

RNDr. Zdeněk Suchánek, J. Řeřicha, J. Krhovský, CENIA

Stav realizace projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst

11:00-11:20

Přestávka na kávu

 

11:20-11:40

 

Mgr. Lukáš Čermák, Ministerstvo životního prostředí

OPŽP - Programovací období 2014-2020 vs. 2021-2027

 

11:45-12:05

 

prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc., Masarykova univerzita, RECETOX - Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí

Staré a nové problémy kontaminace životního prostředí - přístupy, řešení

 

12:10-12:30

 

Mgr. Karel  Waska, Ph.D., Di.S., J. Kamas, M. Šrámek, K. Horák, M. Minařík,V. Píštěk, EPS biotechnology, s.r.o.  B. Bodácz, EPS Slovensko, s.r.o.  

Nové perspektivy sanací v prostředí petrochemického průmyslu

 

12:35-12:55

 

Ing. Martina Siglová, Ph.D., P. Beneš, K. Waska, R. Ježdík, M. Minařík EPS biotechnology, s.r.o.

Může být Biotechnologie prakticky použitelným nástrojem pro eliminaci pesticidů z vod?

13:00-14:15

Oběd

 

14:15-14:35

 

Ing. Robin Kyclt, S. Vosáhlová, V. Matějů, S. Pšeničková,ABITEC, s.r.o.

Využívání laboratorních respirometrických zkoušek pro řízení biodegradace hůře odbouratelných organických kontaminantů

 

14:40-15:00

 

Mgr. Jan Bartoň, Z. Macka, R. Hadacz, L. Polách, I. Šupíková, P. Brůček, GEOtest, a.s.

Eliminace vlivu přítoku podzemních vod do tělesa výsypky s obsahem balastních izomerů HCH

 

15:05-15:25

 

Ing. Robin Kyclt, V. Matějů, S. Vosáhlová, S. Pšeničková ABITEC, s.r.o., M. Strejček, J. Šuman, A. Zubrová, O. Uhlík, VŠCHT Praha, Kozák J., Bartáková H. GEO Group a.s.

Biologická transformace a degradace polychlorovaných
dibenzo-p-dioxinů a dibenzofuranů

15:30-15:50

Přestávka na kávu

 

15:50-16:10

 

doc. Mgr. Peter Šottník, PhD., Ľ. Jurkovič, O. Brachtýr, T. Faragó, J. Vozár, J. Čopan, Univerzita Komenského v Bratislave

Environmentálna záťaž Pezinok – Rudné bane – odkaliská – história a súčasnosť

 

16:15-16:35

 

Ing. Petr Kubizňák, Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Sanační zásah na lokalitě hlavního závodu společnosti PARAMO a.s.

 

Komentovaná posterová sekce

 

16:40-16:45

 

RNDr. Petr Řežábek, R. Jurnečková, GEOtest, a.s.

Sanační práce v areálu společnosti Jihočeská plynárenská, a.s. v Českých Budějovicích

 

16:45-16:50

 

Ing. Jaroslav Nosek, Ph.D., T. Pluhař, V. Žabka, R. Špánek, Technická univerzita v Liberci, M. Mikeš, EKOHYDROGEO Žitný s.r.o.  

Autokalibrační systém včasného varování před účinky vztlaku podzemních vod při povodni - jako nový prvek protipovodňové ochrany

16:55

Ukončení prvního dne on-line konference

pátek 28. května 2021

8:00-9:00

Registrace účastníků

9:00

Zahájení druhého dne on-line konference

 

9:00-9:20

 

Ing. Dagmar Bartošová, Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Sanace nesaturované zóny v oblasti staré galvanovny bývalého podniku Jihlavan, státní podnik

 

9:25-9:45

 

Mgr. Vendula  Cencerová, MEGA, a.s.

Sanace saturované zóny v oblasti staré galvanovny bývalého podniku Jihlavan, státní podnik

 

9:50-10:10

 

Mgr. Marián Petrák, PhD., Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Zpracování analýzy rizik pro bývalé skládky odpadů v k. ú. Budislav 

 

10:15-10:35

 

Ing. Roman Nedbal, Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov na podzemní a povrchové vody

10:40-11:00

Přestávka na kávu

 

11:00-11:20

 

Mgr. Hana Jambrichová, Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Nápravná opatření k odvrácení škod způsobených vlivem staré ekologické zátěže bývalé skládky Vlčí důl v k. ú. Zásmuky a podzemních a povrchových vodách

 

11:25-11:45

 

Ing. Zuzana Rošková, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Siderofory a jejich environmentální aplikace

 

11:50-12:10

 

Mgr. Martin Žídek, Univerzita Palackého v Olomouci

Mapování antropogenní kontaminace sedimentů přehradních nádrží povodí Váhu

12:10-12:20

Závěrečná diskuse

12:25

Ukončení on-line konference


image

Kontakt & Poptávka

+420 602 141 508

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: