• Proběhlé
 • Seminář
 • Akreditace
 • 5. 12. 2018 od 9:00 do 15:00
 • EA hotel Populus, Praha (mapa)
 • prezenční školení
 • počet účastníků 25

Registr smluv a právo na informace v praxi


Zveme Vás na seminář

V případě zájmu o přihlášení na akci nás kontaktujte telefonicky na číslo +420 .

Fotografie ze školení Soubory ke stažení

Cena školení 2420 Kč s DPH za jednoho účastníka.

Cena školení 1936 Kč s DPH / osoba při účasti dvou a více účastíků

Přednáší:

Mgr. Petra Bielinová

advokátka a odborná lektorka, specializuje se na správní právo, veřejné zakázky a problematiku územně samosprávných celků. Je autorkou komentáře k zákonu o registru smluv (BIELINOVÁ, P. Zákon o registru smluv s komentářem. Ostrava: CODEXIS Publishing, 2016)

JUDr. Miloš Tuháček

advokát a odborný lektor, specializuje se na problematiku práva na informace a ochranu osobních údajů. Je mj. spoluautorem komentáře k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (JELÍNKOVÁ, J., TUHÁČEK, M. Zákon o svobodném přístupu k informacím. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017)

 

Program semináře:

 • Aktuální soudní výklady k okruhu povinných subjektů (např. obchodní korporace ovládané státem nebo územním samosprávným celkem)
 • Ochrana osobnosti, projevů osobní povahy a soukromí vs. právo na informace
 • Definice osobních údajů, poskytování informací coby způsob zpracování osobních údajů
 • Poskytování osobních údajů se souhlasem subjektu údajů a náležitosti souhlasu dle GDPR – podmínky a limity souhlasu
 • Další právní tituly zpracování osobních údajů formou jejich poskytování veřejnosti
 • Ochrana osobních údajů podle § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím
 • Poskytování veřejných prostředků jako výjimka z ochrany osobních údajů (§ 8b zákona o svobodném přístupu k informacím)
 • Praktický postup povinných subjektů při poskytování informací nejen o platech
  a odměnách, práva dotčených subjektů
 • Možnost uvádět osobní údaje při jednání zastupitelstev obcí a krajů v podkladových informacích pro jednání zastupitelstev
 • Nahrávky ze zasedání zastupitelstev obcí, nutnost je anonymizovat (vypípávat)
 • Anonymizace osobních údajů v zápisech a usneseních z jednání orgánů veřejné správy
 • Určení hodnoty předmětu smlouvy jak pro účely rozhodnutí o uveřejnění v registru smluv, tak pro účely vyplnění metadat
 • Opakující se plnění a limit 50 tisíc bez DPH
 • Anonymizace osobních údajů při uveřejnění smlouvy v registru smluv s přihlédnutím k nařízení GDPR, včetně metadat
 • Vybrané výjimky z povinnosti uveřejnit smlouvu v registru smluv
 • Opravy uveřejněné smlouvy v registru smluv, které lze provést jen ve lhůtě 3 měsíců
  a které i později
 • Sankce za neuveřejnění smlouvy v registru smluv (neúčinnost smlouvy, zrušení smlouvy od počátku)
 • Jiné postihy za neuveřejnění smlouvy v registru smluv (zaměstnavatel, kontroly NKU)

Fotogalerie z proběhlého školení

Přiložené soubory

image

Kontakt & Poptávka

+420 602 141 508

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: