• Proběhlé
  • Seminář
  • Akreditace
  • 13. 10. 2020 od 9:00 do 15:30
  • online webinář
  • počet účastníků 81

Připravovaný zákon o odpadech


Zveme Vás na webinář

V případě zájmu o přihlášení na akci nás kontaktujte telefonicky na číslo +420 .

Soubory ke stažení

Cena školení 2541 Kč s DPH za jednoho účastníka.

Cena školení 2299 Kč s DPH / osoba při účasti dvou a více účastíků

SEMINÁŘ SE USKUTEČNÍ ONLINE.

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Bc. JAN MARŠÁK, Ph.D.,   ředitel odboru odpadů, MŽP

Mgr. Ing. LADISLAV TRYLČ,      vedoucí oddělení zpětného odběru, odbor odpadů, MŽP

Mgr. et Mgr. ŠTĚPÁN JAKL,      vrchní ministerský rada odboru odpadů, MŽP

 

Návrh nové legislativy odpadového hospodářství přináší zásadní změnu, protože rozděluje stávající zákon o odpadech na dva nové předpisy – zákon o odpadech a zákon o výrobcích s ukončenou životností.

Zákon o odpadech upravuje komplexně pravidla pro nakládání s odpady, ale také pravidla pro předcházení vzniku odpadu a s těmito pravidly související práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství včetně působnosti jednotlivých správních orgánů. Nakládání s vybranými výrobky s ukončenou životností bude oproti dosavadnímu zákonu o odpadech upraveno v samostatném zákoně o vybraných výrobcích s ukončenou životností. 

Co se týče hlavních změn oproti platné právní úpravě, návrh zákona o odpadech nově upravuje:

·         definice vybraných pojmů,

·         postupy, jimiž odpad přestane být odpadem,

·         problematiku nelegálně soustřeďovaného odpadu – tzv. černých skládek,

·         některé aspekty povolování zařízení,

·         provoz mobilních zařízení,

·         problematiku poplatku za ukládání odpadů na skládku a jeho rozdělení,

·         problematiku poplatku za komunální odpad,

·         problematiku možnosti zavádění motivačních systémů poplatků za komunální odpad,

·         činnost obchodníka a zprostředkovatele s odpady,

·         další oblasti.

 

Co se týče hlavních změn oproti platné právní úpravě, návrh nového zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností upravuje:

·         rozšířenou odpovědnost výrobců za vybrané výrobky,

·         princip ekomodulace – „recyklační” příspěvky od výrobců kolektivnímu systému mají být upravovány na základě zejména recyklovatelnosti výrobku,

·         cíle sběru elektrozařízení přenesené na výrobce,

·         nové povinnosti kolektivních systémů,

·         další oblasti.

 

Upozornění pro úředníky a vedoucí úředníky. Program semináře Připravovaný zákon o odpadech je akreditován u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb.: průběžné vzdělávání AK/PV-93/2020 a průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky AK/VE-57/2020. Účastníkům semináře bude zasláno osvědčení o absolvování.


Přiložené soubory

image

Kontakt & Poptávka

+420 602 141 508

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: