• Proběhlé
 • Seminář
 • Akreditace
 • 5. 4. 2018 od 9:00 do 14:30
 • EA hotel Populus, Praha (mapa)
 • prezenční školení
 • počet účastníků 30

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) včetně výkladu o aktuálních významných změnách legislativy na tomto úseku


Zveme Vás na seminář

V případě zájmu o přihlášení na akci nás kontaktujte telefonicky na číslo +420 .

Fotografie ze školení Soubory ke stažení

Cena školení 1750 Kč s DPH za jednoho účastníka.

Cena školení 1600 Kč s DPH / osoba při účasti dvou a více účastíků

JUDr. Libor Dvořák, Ph.D.,

ředitel legislativního odboru MŽP

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA)je jedním z nejdůležitějších nástrojů ochrany životního prostředí. Základem právní úpravy v oblasti EIA je zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon č. 100/2001 Sb.). Většina záměrů spadajících do režimu EIA je současně stavbami, proto jsou z hlediska jejich povolování důležitá i ustanovení stavebního zákona, zejména úprava územního a stavebního řízení.

Cílem semináře je podrobně vyložit právní úpravu EIA se zaměřením na vzájemné vazby mezi zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí a dalšími předpisy, zejména stavebním zákonem. Účastníci budou podrobně seznámeni s posledními zásadními změnami v oblasti EIA, tj. s novelou stavebního zákona účinnou od 1. 1. 2018, která zavádí 2 zcela nové typy řízení (územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí a společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí) a s tzv. transpoziční novelou zákona, která provádí mnohé další podstatné změny, např. ve věci platnosti stanoviska EIA.

 

 • účel a smysl EIA, vztah k ostatním nástrojům ochrany životního prostředí, charakteristika mezinárodní úpravy (Espoo úmluva, Aarhuská úmluva) a legislativy EU (EIA směrnice) včetně aktuálních trendů
 • podrobný výklad základních institutů EIA se zaměřením na poslední významné změny legislativy (viz níže)
 • předmět EIA – obligatorní a fakultativní posuzování
 • základní pojmy – navazující řízení, dotčená veřejnost apod.
 • zjišťovací řízení, právní forma závěru zjišťovacího řízení a jeho soudní přezkoumatelnost
 • stanovisko EIA – obsah, platnost, ověřování změn záměru (verifikace)
 • pravidla pro postup v tzv. navazujícím řízení – zveřejňování informací, možnost vstupu tzv. dotčené veřejnosti do řízení apod.
 • soudní přezkum
 • podrobná charakteristika posledních významných změn legislativy
  • tzv. transpoziční novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon č. 326/2017 Sb. účinný od 1. 11. 2017)
   • transpozice revidované EIA směrnice (2014/52/EU), úprava
    u tzv. podlimitních záměrů, změny u platnosti stanoviska EIA, nové znění přílohy č. 1 apod.
  • novela stavebního zákona, zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a dalších předpisů (zákon č. 225/2017 Sb. účinný od 1. 1. 2018)
 • procesní pravidla tzv. spojená řízení (územní řízení s EIA
  a společné územní a stavební řízení s EIA)

Fotogalerie z proběhlého školení

Přiložené soubory

image

Kontakt & Poptávka

+420 602 141 508

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: