• Proběhlé
 • Zrušeno
 • Seminář
 • Akreditace
 • 28. února 2024 od 9:00 do 15:00
 • AURELI HOTEL GLOBUS, Praha (mapa)
 • kombinovaná forma (prezenční + online)

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA)


včetně výkladu o aktuálních významných změnách související legislativy (zákon o jednotném environmentálním stanovisku)

V případě zájmu o přihlášení na akci nás kontaktujte telefonicky na číslo +420 +420 602 141 508.

Soubory ke stažení

Cena školení 2700 Kč s DPH za jednoho účastníka.

Cena školení 2400 Kč s DPH / osoba při účasti dvou a více účastíků

SEMINÁŘ A WEBINÁŘ JE BEZ NÁHRADY ZRUŠEN.

 

 

 

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA)

včetně výkladu o aktuálních významných změnách související legislativy (zákon o jednotném environmentálním stanovisku)


JUDr. Libor Dvořák, Ph.D.

ředitel legislativního odboru MŽP


Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) je jedním z nejdůležitějších nástrojů ochrany životního prostředí. Základem právní úpravy v oblasti EIA je zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon č. 100/2001 Sb.). Většina záměrů spadajících do režimu EIA je současně stavbami, proto jsou z hlediska jejich povolování důležitá i ustanovení stavebního zákona, zejména úprava územního a stavebního řízení.

Cílem semináře a webináře je podrobně vyložit právní úpravu EIA se zaměřením na proces EIA samotný a dále na vzájemné vazby mezi zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí a dalšími předpisy, zejména stavebním zákonem. Součástí semináře budou také informace o aktuálních výkladech a judikatuře v oblasti EIA.

Účastníkům budou rovněž poskytnuty podrobnější informace o novém zákoně o jednotném environmentálním stanovisku (č. 148/2023 Sb.) a doprovodném tzv. změnovém zákonu
(č. 149/2023 Sb.), kterými byly provedeny významné změny mj. na úseku EIA. Oba zákony mají z větší části nabýt účinnosti k 1. 7. 2024.

V rámci výkladu o jednotném environmentálním stanovisku (JES) bude objasněn zejména proces vedoucí k vydání JES, výkon státní správy na tomto úseku a související změny provedené v zákoně o posuzování vlivů na životní prostředí.

Program

 • přehled právních předpisů týkajících se EIA, stručná charakteristika mezinárodní úpravy (Espoo úmluva, Aarhuská úmluva) a legislativy EU (EIA směrnice)
 • podrobný výklad základních prvků EIA se zaměřením na poslední významné změny legislativy
  • základní pojmy – navazující řízení, dotčená veřejnost, podlimitní záměry apod.
  • předmět EIA – obligatorní a fakultativní posuzování
  • zjišťovací řízení – postup, právní forma závěru zjišťovacího řízení
  • dokumentace, posudek, veřejné projednání
  • stanovisko EIA – obsah, platnost včetně mechanismu prodlužování doby platnosti, ověřování změn záměru (verifikace)
  • pravidla pro postup v tzv. navazujících řízeních (územní řízení, stavební řízení apod.), soudní přezkum rozhodnutí
  • posuzování vlivů záměrů s možnými vlivy na lokality soustavy Natura 2000 – odchylky
 • jednotné environmentální stanovisko
  • vztah JES k EIA a k řízením podle nového stavebního zákona

image

Kontakt & Poptávka

+420 602 141 508

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: