• Proběhlé
 • Seminář
 • Akreditace
 • 31. 3. 2023 od 9:00 do 15:00
 • Aureli Hotel Globus Praha (mapa)
 • kombinovaná forma (prezenční + online)
 • počet účastníků 30

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA)


Zveme Vás na seminář a webinář

V případě zájmu o přihlášení na akci nás kontaktujte telefonicky na číslo +420 +420 602 141 508.

Soubory ke stažení

Cena školení 2600 Kč s DPH za jednoho účastníka.

Cena školení 2300 Kč s DPH / osoba při účasti dvou a více účastíků

Na semináři a webnáři bude přednášet

JUDr. Libor Dvořák, Ph.D.

ředitel legislativního odboru MŽP


Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) je jedním z nejdůležitějších nástrojů ochrany životního prostředí. Základem právní úpravy v oblasti EIA je zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon č. 100/2001 Sb.). Většina záměrů spadajících do režimu EIA je současně stavbami, proto jsou z hlediska jejich povolování důležitá i ustanovení stavebního zákona, zejména úprava územního a stavebního řízení.

Cílem semináře je podrobně vyložit právní úpravu EIA se zaměřením na proces EIA samotný a dále na vzájemné vazby mezi zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí a dalšími předpisy, zejména stavebním zákonem. Součástí semináře budou také informace o aktuálních výkladech a judikatuře v oblasti EIA.

Účastníkům budou rovněž poskytnuty podrobnější informace o novém stavebním zákonu (zákon č. 283/2021 Sb.) a doprovodném tzv. změnovém zákonu, v rámci něhož byly provedeny významné změny v oblasti EIA i na dalších úsecích (ochrana přírody a krajiny, ochrana zemědělského půdního fondu apod.). Oba zákony mají z větší části nabýt účinnosti k 1. 7. 2024.

Podrobněji bude též vysvětlen obsah vládního návrhu zákona o jednotném environmentálním stanovisku (JES), který je spolu s doprovodným tzv. změnovým zákonem a také novelou stavebního zákona aktuálně projednáván v Poslanecké sněmovně v rámci 2. čtení (sněmovní tisky č. 328 a 329). Objasněn bude zejména proces vedoucí k vydání JES, výkon státní správy na tomto úseku a související změny navrhované v zákoně č. 100/2001 Sb.


Program

 • účel a smysl EIA, stručná charakteristika mezinárodní úpravy (Espoo úmluva, Aarhuská úmluva) a legislativy EU (EIA směrnice)
 • podrobný výklad základních prvků EIA se zaměřením na poslední významné změny legislativy
  • základní pojmy – navazující řízení, dotčená veřejnost, podlimitní záměry apod.
  • předmět EIA – obligatorní a fakultativní posuzování
  • zjišťovací řízení – postup, právní forma závěru zjišťovacího řízení
  • dokumentace, posudek, veřejné projednání
  • stanovisko EIA – obsah, platnost včetně mechanismu prodlužování doby platnosti, ověřování změn záměru (verifikace)
  • pravidla pro postup v tzv. navazujících řízeních (územní řízení, stavební řízení apod.), soudní přezkum rozhodnutí
  • posuzování vlivů záměrů s možnými vlivy na lokality soustavy Natura 2000 – odchylky
 • informace o významných změnách legislativy na úseku EIA v souvislosti s novým stavebním zákonem a s vládním návrhem zákona o jednotném environmentálním stanovisku (JES)

Přiložené soubory

image

Kontakt & Poptávka

+420 602 141 508

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: