• Proběhlé
  • Seminář
  • 25. 3. 2022 od 9:00 do 15:30
  • Aureli Hotel Globus (mapa)
  • kombinovaná forma (prezenční + online)
  • počet účastníků 52

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA)


Zveme Vás na seminář a webinář

V případě zájmu o přihlášení na akci nás kontaktujte telefonicky na číslo +420 .

Fotografie ze školení Soubory ke stažení

Cena školení 2200 Kč s DPH za jednoho účastníka.

Cena školení 2000 Kč s DPH / osoba při účasti dvou a více účastíků

JUDr. LIBOR DVOŘÁK, Ph.D.,

ŘEDITEL LEGISLATIVNÍHO ODBORU MŽP

 

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA)

včetně výkladu o aktuálních významných změnách legislativy na tomto úseku

 

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) je jedním z nejdůležitějších nástrojů ochrany životního prostředí. Základem právní úpravy v oblasti EIA je zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon č. 100/2001 Sb.). Většina záměrů spadajících do režimu EIA je současně stavbami, proto jsou z hlediska jejich povolování důležitá i ustanovení stavebního zákona, zejména úprava územního a stavebního řízení.

Cílem semináře je podrobně vyložit právní úpravu EIA se zaměřením na vzájemné vazby mezi zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí a dalšími předpisy, zejména stavebním zákonem. Účastníci budou seznámeni s posledními zásadními změnami v oblasti EIA, zejména s tzv. transpoziční novelou účinnou od 1. 11. 2017 (zákon č. 326/2017 Sb.), která provedla mnohé významné změny, např. ve věci platnosti stanoviska EIA. Objasněn bude rovněž zákon č. 403/2020 Sb. účinný od 1. 1. 2021, který významně změnil úpravu závazných stanovisek vydávaných dotčenými orgány. Součástí semináře budou také informace o aktuálních výkladech ve věci EIA.

Účastníkům budou rovněž poskytnuty podrobnější informace o novém stavebním zákonu (zákon
č. 283/2021 Sb.) a doprovodném tzv. změnovém zákonu, v rámci něhož byly provedeny významné změny v oblasti EIA i na dalších úsecích (ochrana přírody a krajiny, ochrana zemědělského půdního fondu apod.). Oba zákony mají z větší části nabýt účinnosti k 1. 7. 2023.

PROGRAM

-      účel a smysl EIA, vztah k ostatním nástrojům ochrany životního prostředí, charakteristika mezinárodní úpravy (Espoo úmluva, Aarhuská úmluva) a legislativy EU (EIA směrnice) včetně aktuálních trendů

-      podrobný výklad základních prvků EIA se zaměřením na poslední významné změny legislativy

o   předmět EIA – obligatorní a fakultativní posuzování

o   základní pojmy – navazující řízení, dotčená veřejnost, podlimitní záměry apod.

o   zjišťovací řízení – postup, právní forma závěru zjišťovacího řízení

o   dokumentace, posudek, veřejné projednání

o   stanovisko EIA – obsah, platnost včetně mechanismu prodlužování doby platnosti, ověřování změn záměru (verifikace)

o   pravidla pro postup v tzv. navazujících řízeních (územní řízení, stavební řízení, řízení o vydání integrovaného povolení apod.) – zveřejňování informací, možnost vstupu tzv. dotčené veřejnosti do řízení apod., soudní přezkum rozhodnutí

o   posuzování vlivů záměrů s možnými vlivy na lokality soustavy Natura 2000 – odchylky

-      informace o významných změnách legislativy na úseku EIA v souvislosti s tzv. rekodifikací stavebního práva

ČASOVÝ HARMONOGRAM

 

 

8,30 – 9,00

 

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

 

9,00 – 10,30

 

ODBORNÝ PROGRAM

 

10,30 – 10,50

 

PŘESTÁVKA NA KÁVU

 

10,50 – 12,00

 

ODBORNÝ PROGRAM

 

12,00 – 12,45

 

OBĚD

 

12,45 – 14,30

 

ODBORNÝ PROGRAM

 

14,30 – 14,50

 

DISKUSE A UKONČNÍ SEMINÁŘE A WEBINÁŘE

 


Fotogalerie z proběhlého školení

Přiložené soubory

image

Kontakt & Poptávka

+420 602 141 508

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: