• Proběhlé
 • Seminář
 • Akreditace
 • 24. 11. 2020 od 9:00 do 15:30
 • online webinář
 • počet účastníků 45

Odpovědnost za škodu v životním prostředí, ekologická újma


Zveme Vás na webinář

V případě zájmu o přihlášení na akci nás kontaktujte telefonicky na číslo +420 .

Soubory ke stažení

Cena školení 2600 Kč s DPH za jednoho účastníka.

Cena školení 2300 Kč s DPH / osoba při účasti dvou a více účastíků

PŮVODNĚ PLÁNOVANÝ SEMINÁŘ

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

SE  USKUTEČNÍ ONLINE FORMOU

Přednáší
JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
členka rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí, spoluautorka komentáře k zákonu o svobodném přístupu k informacím
JUDr. Miloš Tuháček
advokát specializovaný na právo na informace
a právo životního prostředí,  spoluautor komentáře k zákonu o svobodném přístupu
k informacím

Seminář poskytne výklad institutů „nového“ občanského zákoníku významných z pohledu problematiky odpovědnosti za škody způsobené pádem stromu či jiných částí přírody,
a to na příkladech z aktuálních rozsudků soudů. Objasní také základní pravidla pro odpovědnost za škodu podle předpisů práva životního prostředí (lesního, ochrany přírody a krajiny, mysliveckého). V neposlední řadě se bude také zabývat problematikou ekologické újmy v různých předpisech práva životního prostředí.

SEMINÁŘ JE URČEN

 • Úředníkům orgánů životního prostředí všech agend (zejm. orgány ochrany přírody, orgány státní správy myslivosti a orgány státní správy lesů)
 • Vlastníkům a správcům pozemků, dřevin, lesů a zvířat
 •  Vlastníkům a uživatelům honiteb
 •  Územním samosprávným celkům (obcím, městům a krajům), pokud jde
  o občanskoprávní souvislosti jejich samostatné a přenesené působnosti v ochraně životního prostředí.

OBSAH SEMINÁŘE
Vztah soukromého a veřejného práva

 •  Ust. § 1 odst. 1, § 3029 NOZ a další

Odpovědnost za škodu v občanském zákoníku

 • Prevence škod v NOZ, která již výslovně neuvádí povinnost předcházet škodám
  na přírodě a životním prostředí (§ 2901 NOZ)
 • Žaloby na uložení opatření k odvrácení hrozící újmy
 • Podmínky odpovědnosti za škodu, významné recentní rozsudky NS ČR k odpovědnosti za škodu způsobenou pádem stromů (mimolesních, lesních)
 • Vztah občanskoprávní odpovědnosti k normám na úseku pozemních komunikací
  a drah

Náhrada újmy podle § 58 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny
Náhrady podle § 11 odst. 3 a § 36 lesního zákona
Náhrady za škody způsobené zvěří podle zákona o myslivosti a lesního zákona
Náhrady za škody způsobené zvláště chráněnými živočichy podle zák. č. 115/2000 Sb.
Ekologická újma

 •     vztah ekologické újmy a odpovědnosti za škodu
 •     ekologická újma v zákoně č. 167/2018 Sb.
 •     ekologická újma v zákoně č. 114/1992 Sb. a dalších předpisech práva životního  prostředí

ČASOVÝ HARMONOGRAM

08,30 – 09,00    REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
09,00 – 10,30    ODBORNÝ PROGRAM
10,30 – 10,50    PŘESTÁVKA NA KÁVU
10,50 – 12,00    ODBORNÝ PROGRAM
12,00 – 12,45     OBĚD
12,45 – 15,30     ODBORNÝ PROGRAM

 

PROGRAM SEMINÁŘE JE AKREDITOVÁN U MINISTERSTVA VNITRA.


Přiložené soubory

image

Kontakt & Poptávka

+420 602 141 508

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: