• Proběhlé
 • Seminář
 • Akreditace
 • 16. 4. 2021 od 9:00 do 15:30
 • Aureli Hotel Globus (mapa)
 • kombinovaná forma (prezenční + online)
 • počet účastníků 50

OCHRANA ZVÍŘAT PROTI TÝRÁNÍ AKTUÁLNÍ STAV, ZKUŠENOSTI A PRAXE


Zveme Vás na seminář a webinář

Přihlásit se na školení Soubory ke stažení

Cena školení 2300 Kč s DPH za jednoho účastníka.

Cena školení 2000 Kč s DPH / osoba při účasti dvou a více účastíků

PŘEDNÁŠÍ:

MVDr. Martin Jánošík

vrchní rada, ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat
zástupce ředitele Městské veterinární správy v Praze Státní veterinární správy

CÍLOVÁ SKUPINA:

 • úředníci územních samosprávných celků – krajů, měst a obcí s rozšířenou působností, v jejichž kompetenci je daná problematika
 • příslušníci městských policií, pracovníci neziskových organizací, zaměstnanci útulků pro opuštěná zvířata apod.

PROGRAM WEBINÁŘE:

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů – se zaměřením na problematiku ochrany zvířat ve vztahu ke kompetencím obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a obcí:

 • právní postavení zvířete v zákoně na ochranu zvířat a v občanském zákoníku,
 • základní pojmy zákona na ochranu zvířat proti týrání, základní principy,
 • stručné informace o vydané novele zákona na ochranu zvířat,
 • orgány ochrany zvířat, oprávnění a povinnosti obcí a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na úseku ochrany zvířat proti týrání, vybrané kompetence krajských veterinárních správ,
 • přestupky v zákoně na ochranu zvířat, právní úprava zákazu chovu zvířat, propadnutí zvířete a zabrání zvířete,
 • zvláštní opatření v zákoně na ochranu zvířat, zejména umístění týraného zvířete do náhradní péče, předběžná náhradní péče,
 • problematika úniku zvířat a toulavých a opuštěných zvířat z hlediska jejich ochrany v zákoně na ochranu zvířat.

ČASOVÝ HARMONOGRAM
 

8,30 - 9,00    REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
9,00 - 10,30    ODBORNÝ PROGRAM
10,30 - 10,50    PŘESTÁVKA NA KÁVU
10,50 - 12,30    ODBORNÝ PROGRAM
12,30 - 13,20    OBĚD
13,20 - 15,30    ODBORNÝ PROGRAM
15,30 - 15,50    DISKUSE A UKONČENÍ SEMINÁŘE A WEBINÁŘE

PREZENČNÍ SEMINÁŘ PROBĚHNE POUZE POKUD TO EPIDEMIOLOGIKCÁ OPATŘENÍ DOVOLÍ, V OPAČNÉM PŘÍPADĚ SE BUDE JEDNAT O WEBINÁŘ.

 


Přiložené soubory

image

Kontakt & Poptávka

+420 602 141 508

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: