• Proběhlé
  • Seminář
  • Akreditace
  • 2. 11. 2022 od 9:00 do 15:00
  • Aureli Hotel Globus Praha (mapa)
  • kombinovaná forma (prezenční + online)
  • počet účastníků 27

Ochrana zvířat proti týrání - aktuální stav, zkušenosti a praxe


Zveme Vás na seminář a webinář

V případě zájmu o přihlášení na akci nás kontaktujte telefonicky na číslo +420 .

Soubory ke stažení

Cena školení 2600 Kč s DPH za jednoho účastníka.

Cena školení 2300 Kč s DPH / osoba při účasti dvou a více účastíků

Podrobnější informace a organizační pokyny naleznete v přiložené pozvánce níže.PŘEDNÁŠÍ

MVDr. Martin Jánošík
vrchní rada, ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat
zástupce ředitele Městské veterinární správy v Praze Státní veterinární správy

 

CÍLOVÁ SKUPINA

• úředníci územních samosprávných celků – krajů, měst a obcí s rozšířenou působností, v jejichž kompetenci je daná problematika
• příslušníci městských policií, pracovníci neziskových organizací, zaměstnanci útulků pro opuštěná zvířata apod.

PROGRAM SEMINÁŘE A WEBINÁŘE

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů – se zaměřením na problematiku ochrany zvířat ve vztahu ke kompetencím obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a obcí:

• právní postavení zvířete v zákoně na ochranu zvířat a v občanském zákoníku,
• základní pojmy zákona na ochranu zvířat proti týrání, základní principy,
• stručné informace o vydané novele zákona na ochranu zvířat,
• orgány ochrany zvířat, oprávnění a povinnosti obcí a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na úseku ochrany zvířat proti týrání, vybrané kompetence krajských veterinárních správ,
• přestupky v zákoně na ochranu zvířat, právní úprava zákazu chovu zvířat, propadnutí zvířete a zabrání zvířete,
• zvláštní opatření v zákoně na ochranu zvířat, zejména umístění týraného zvířete do náhradní péče, předběžná náhradní péče,
• problematika úniku zvířat a toulavých a opuštěných zvířat z hlediska jejich ochrany v zákoně na ochranu zvířat.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

8,30 - 9,00    registrace
9,00 - 10,30    ODBORNÝ PROGRAM
10,30 - 10,50    přestávka
10,50 - 12,30    ODBORNÝ PROGRAM
12,30 - 13,10     obědová pauza
13,10 - 14,55    ODBORNÝ PROGRAM
14,55 - 15,15    diskuse a ukončení semináře a webináře

Změna programu vyhrazena


image

Kontakt & Poptávka

+420 602 141 508

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: