• Proběhlé
  • Konference
  • Akreditace
  • 1. listopadu 2023 od 17:00 do 3. listopadu 2023 do 13:00
  • LH Hotel Jana, Koliby 2824/2, 75002 Přerov (mapa)
  • prezenční školení
  • počet účastníků 119

Ochrana ovzduší ve státní správě XVI, teorie a praxe


Zveme Vás na konferenci

V případě zájmu o přihlášení na akci nás kontaktujte telefonicky na číslo +420 +420 602 141 508.

Fotografie ze školení Soubory ke stažení

Plné na celou akci 5000 Kč s DPH

Plné jednodenní - 1. den 4300 Kč s DPH

Plné jednodenní - 2. den 4300 Kč s DPH

Pro autory referátů 3100 Kč s DPH ##

Pro autory plakátu 3100 Kč s DPH ##

## Autorské vložné hradí první autoři referátů a plakátových sdělení.

OCHRANA OVZDUŠÍ

VE STÁTNÍ SPRÁVĚ XVI,

TEORIE A PRAXE

 

PROGRAM KONFERENCE

 

středa 1. listopadu 2023

17:00 – 19:00

Welcome drink v Hotelu Jana se sklenkou a možností bowlingu

čtvrtek 2. listopadu 2023

8:30 – 9:00

Registrace účastníků

9:00 – 9:10

Zahájení konference vrchním ředitelem sekce ochrany klimatu MŽP

Mgr. Petrem Holubem

 

Aktuální témata z oblasti legislativy týkající se ochrany ovzduší

9:15 – 9:35

Ing. Kurt Dědič, Mgr. Matěj Mrlina, MŽP

Co přináší návrh novely zákona o ochraně ovzduší

9:40 – 10:00

Mgr. Vojtěch Stráník, MŽP

Revize směrnice o kvalitě ovzduší, aneb jak to asi dopadne

10:05 – 10:25

Mgr. Pavel Gadas, MŽP

Aktualizace Národního programu snižování emisí ČR 2023

10:30 – 10:50

Přestávka na kávu

10:50 – 11:10

Mgr. Vendula Breburdová, MŽP

Aktualizace programů zlepšování kvality ovzduší pro rok 2024

11:15 – 11:35

Mgr. et. Mgr. Štěpán Jakl, MŽP

Legislativa týkající se paliv vyrobených z odpadů

11:40 – 12:00

Ing. Jiří Jedlička, Ph.D., Ekotoxa s.r.o.

Akční plán zlepšení kvality ovzduší MSK

12:05 – 12:25

Mateusz Figiel, Opolské vojvodství

Implementace systému řízení kvality ovzduší v Opolském vojvodství

12:30 – 13:40

Oběd

 

Regulace zdrojů, opatření ke snížení emisí a zlepšení kvality ovzduší, Ekonomické nástroje v oblasti ochrany ovzduší

13:40 – 14:00

Ing. Jakub Achrer, MŽP

Minimální vzdálenosti a některé další změny v návrhu novely zákona o ochraně ovzduší, týkající se technologických zdrojů

14:05 – 14:25

Ing. Mgr. Jana Harzerová, MŽP

Novela směrnice o průmyslových emisích, aktuální stav revizí dokumentů BREF a vydané ZBAT a související metodické dokumenty

14:30 – 14:50

Ing. Jiří Morávek, Ascend s.r.o.

Identifikace hlavních příčin znečištění ovzduší v Severočeské hnědouhelné pánvi

14:55 – 15:15

Ing. Luboš Zápotocký, Ph.D., Dekonta a.s.

Výzkum a vývoj nového substrátu a vliv substrátu na účinnost biofiltru

15:20 – 15:40

Ing. Václav Parchaňský, Ph.D.

Historické zdroje znečišťování v území a možnosti samosprávy a občanské společnosti v jejich regulaci

15:45 – 16:05

Přestávka na kávu

16:05 – 16:25

Ing. Jan Kozák, MPO

Technická podpora obcí při dekarbonizaci

16:30 – 16:50

Ing. Jakub Hrbek, Ing. Bohdan Polak, SFŽP

Novinky v možnostech financování projektů ke snížení emisí a zlepšení kvality ovzduší – aktuální nabídka SFŽP

16:55 – 17:15

Ing. František Hopan, Ph.D., VŠB-TUO

Reálné měrné emise CO, OGC, prachu a energetické účinnosti spalovacích teplovodních zdrojů na pevná paliva s příkonem do 300 kW

17:20 – 17:40

Ing. Jiří Horák, Ph.D., VŠB-TUO

Akreditovaný Kurz „ekologického“ vytápění

 

KOMENTOVANÁ POSTEROVÁ SEKCE

17:45 – 17:50

Mgr. Monika Filipenská, Český hydrometeorologický ústav

Vývoj emisí a imisí arsenu

17:50 – 17:55

Mgr. Martin Žídek

Proces povolování provozu pro vyjmenovaný zdroj 7.7. Zpracování dřeva

19:00 – 23:30

Společenský večer s tancem a rautem

pátek 3. listopadu 2023

9:00

Zahájení druhého dne konference

 

Monitoring kvality ovzduší a nové poznatky o dopadech znečištěného ovzduší

9:00 – 9:20

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ

Zpracování projekce emisí znečišťujících látek

9:25 – 9:45

Ing. Lucie Hellebrandová, ZÚ se sídlem v Ostravě

Měření kvality ovzduší ve vybraných lokalitách kraje Vysočina zaměřené na vliv lokálních topenišť

9:50 – 10:10

Dr. Ing. Vladimír Ždímal, Ústav chemických procesů AV ČR v.v.i.

Je třeba měřit nanočástice aerosolu? Proč a jak?

10:15 – 10:35

RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D., SZÚ

Ozón - možnosti odhadu zdravotních dopadů

10:40 – 11:00

Ing. Radim Seibert, ČHMÚ

Identifikace příčin znečištění ovzduší v Ústeckém kraji

11:05 – 11:25

Mgr. Roman Ličbinský, Ph.D., CDV v.v.i.

Monitoring ovzduší v Jihomoravském kraji a na Vysočině

11:30 – 11:50

Mgr. Pavel Chaloupecký, ENVItech Bohemia s.r.o.

Senzorické měření kvality ovzduší - výhody a úskalí jejich použití

11:55 – 12:15

Diskuse a ukončení konference

Změna programu vyhrazena

 

 

 

 


Fotogalerie z proběhlého školení

image

Kontakt & Poptávka

+420 602 141 508

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: