• Proběhlé
  • Konference
  • 14. 11. 2018 od 18:00 do 16. 11. 2018 13:00
  • BEST WESTERN Hotel Vista (mapa)
  • prezenční školení
  • počet účastníků 155
  • kapacita naplněna

Ochrana ovzduší ve státní správě XIII


Zveme Vás na konferenci

V případě zájmu o přihlášení na akci nás kontaktujte telefonicky na číslo +420 .

Fotografie ze školení Soubory ke stažení

Plné na celou akci 4000 Kč s DPH

Plné jednodenní - 1. den 3400 Kč s DPH

Plné jednodenní - 2. den 3400 Kč s DPH

Pro autory referátů 2500 Kč s DPH ##

Pro autory plakátu 2500 Kč s DPH ##

## Autorské vložné hradí první autoři referátů a plakátových sdělení.

 

14. listopadu 2018

18,00 – 21,00

Welcome drink v hotelové restauraci

 

15. listopadu 2018

8,30 – 9,00

Registrace účastníků

9,00 – 9,15

Úvodní slovo

Bc. Kurt Dědič, ředitel odboru ochrany ovzduší, MŽP

 

Strategie v oblasti ochrany ovzduší, PZKO a NPSE

9,20 – 9,40

Clean Air Dialog

Ing. Magdalena Burešová, Mgr. Vendula Breburdová, MŽP

9,45 – 10,05

Analýza příčin znečištění v zónách a aglomeracích

Ing. Magdalena Burešová, MŽP, Mgr. Ondřej Vlček, ČHMÚ

10,10 – 10,30

Vývoj emisní bilance od roku 1990, emisní analýzy, vývoj podílů na emisích a emisní projekce

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ

10,35 – 10,55

Zavedení softwaru pro modelování emisí ze silniční dopravy COPERT 5 v podmínkách ČR

RNDr. Leoš Pelikán, Ph.D., Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

11,00 – 11,20

NPSE, opatření a aktualizace

Mgr. Pavel Gadas, MŽP

11,25 – 11,45

Přestávka na kávu

 

Moravskoslezský region, přeshraniční přenos znečištění a spolupráce na řešení

11,45 – 12,05

Protismogová opatření ve Slezském vojvodství

Blanka Romanowska, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska

12,10 – 12,30

Restart - akční plány, restrukturalizace a MSK

Mgr. Ondřej Pergl, Ministerstvo pro místní rozvoj

12,35 – 12,55

I love Region

zástupce Moravskoslezského kraje

13,00 – 13,50

Oběd

13,50 – 14,10

Aktuálně řešené otázky v problematice kvality ovzduší v MS regionu

Mgr. Blanka Krejčí, ČHMÚ

14,15 – 14,35

AIR TRITIA – Jednotný přístup k řízení kvality ovzduší městských oblastí regionu Tritia

doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D., VŠB-TU

14,40 – 15,00

AIR BORDER – Společná česko-polská měření přeshraničního přenosu znečištění

Ing. Irena Pavlíková, VŠB-TU

 

Ostatní témata z oblasti emisí a dopravy

15,05 – 15,25

Detekce vozidel s vysokými emisemi částic - Praha 2017

Mgr. Antonín Keprta, hl. město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Ing. Roman Turza, Petr Vomáčka, ÚAMK, a.s., Ing. Jan Skácel, doc. Michal Vojtíšek, Ph.D.,  Ing. Vít Beránek, Ph.D., ČVUT, Ing. Martin Pechout, Ph.D., ČZU

15,30 – 15,50

Přestávka na kávu

15,50 – 16,10

K možnostem krátkodobé předpovědi úrovně znečištění ovzduší statistickými metodami

RNDr. Josef Keder, CSc., ČHMÚ

16,15 – 16,35

Změny v měření emisí v Závěrech o BAT pro velká spalovací zařízení

Mgr. Laura Haiselová, Frank Bold Society 

16,40 – 17,00

Co je metoda semafor? Metodika prokázání spalování odpadu prostřednictvím analýzy vzorků popela odebraného u provozovatele

Ing. Jiří Horák, Ph.D., VŠB-TU

17,05  - 17,15

Diskuse

17,40

Odjezd na exkurzi

18,00 – 19,30

Exkurze do Výzkumného energetického centra

20,00 – 01,00

Společenský večer s rautem, hudbou a tancem

 

16. listopadu 2018

 

Legislativa v oblasti ochrany ovzduší a integrované prevence

9,00 – 9,20

Novela zákona a kontroly lokálních topenišť, změna statutu PZKO

Bc. Kurt Dědič, MŽP

9,25 – 9,45

Změny ve stanovování zjišťování emisí výpočtem a jejich dopady na provozovatele

Mgr. Magdalena Tomášková, MŽP

9,50 – 10,10

Aplikace závěrů o BAT k velkým spalovacím zařízením a aktuální informace v oblasti integrované prevence

Mgr. Jana Harzerová, MŽP

10,15 -10,35

Hodnocení účinnosti programů zlepšování kvality ovzduší
v malých sídlech

Ing. Helena Plachá, ČHMÚ

10,40 – 11,00

Přestávka na kávu

 

Lokální topeniště jako jeden z nejvýznamnějších zdrojů znečišťování ovzduší; Ekonomické nástroje s dopadem na ovzduší

11,00 – 11,20

Metodika inventarizace emisí z lokálního vytápění domácností v návaznosti na PZKO

Ing. Miloslav Modlík, ČHMÚ

11,25 – 11,45

Testování malých senzorů čistoty ovzduší na Observatoři Tušimice

Ing. Petra Bauerová, Josef Keder, Drahomíra Tomanová, ČHMÚ, Observatoř Tušimice

11,50 – 12,10

Referát zástupce polského MŽP

12,15 – 12,35

Aktuální informace z NPŽP a OPŽP

Mgr. Libor Cieslar, MŽP

12,35 – 12,55

Norské fondy: ekonomický nástroj pro nové přístupy  v monitoringu a zlepšování kvality ovzduší

Ivo Marcin, SFŽP

13,00 -13,20

Operativní předpověď kvality ovzduší pro ČR

Mgr. Ondřej Vlček, ČHMÚ

13,25 – 13,30

Diskuse a ukončení konference

13,30 – 14,15

Oběd


Fotogalerie z proběhlého školení

Přiložené soubory

image

Kontakt & Poptávka

+420 602 141 508

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: