• Proběhlé
  • Konference
  • 2. 11. 2021 od 9:00 do 3. 11. 2021 13:30
  • Hotel Olympik, Praha (mapa)
  • kombinovaná forma (prezenční + online)
  • počet účastníků 165

Ochrana ovzduší ve státní správě, teorie a praxe XV


Zveme Vás na konferenci

V případě zájmu o přihlášení na akci nás kontaktujte telefonicky na číslo +420 .

 

 

si Vás dovolují pozvat na 15. ročník konference

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ,

TEORIE A PRAXE

pořádaný pod záštitou 

Ministerstva životního prostředí

 

 

2. listopadu 2021

 

8,30 – 9,00

 

Registrace účastníků

 

9,00 – 9,10

 

Zahájení konference ministrem životního prostředí Mgr. Richardem Brabcem

 

 

 

Aktuální témata z oblasti legislativy týkající se ochrany ovzduší

 

9,15 – 9,35

 

Bc. Kurt Dědič, MŽP
Výsledky dotazníkové akce k připravované novele zákona

 

9,40 – 10,00

 

Mgr. Matěj Mrlina, MŽP
Návrh novely zákona o ochraně ovzduší

 

     10,05 – 10,25            

 

JUDr. Libor Dvořák, Ph.D., MŽP
Nový stavební zákon ve vztahu k ochraně životního prostředí

 

10,30 – 10,50

 

Mgr. Jana Harzerová, MŽP
Aplikace výjimek z BAT pro LCP a revize směrnice o průmyslových emisích

 

10,55 – 11,15

 

Přestávka na kávu

 

11,15 – 11,35

 

Mgr. Vendula Breburdová, MŽP
Budoucnost směrnice o kvalitě ovzduší

 

11,40 – 12,00

 

JUDr. Michal BernardPh.D., Jan Trachta, AK Dohnal a Bernard
Právní úprava ochrany před zápachem ve vybraných zemích; úvahy o změnách
v ČR

 

12,05 – 12,25

 

 Ing. Petra Auterská, CSc., ODOUR, s.r.o.
Problematika pachových látek - zemědělské zdroje

 

 

 

Regulace zdrojů, opatření ke snížení emisí a zlepšení kvality ovzduší

 

12,30 – 12,50

 

Ing. Jakub Achrer, MŽP
Odstupové vzdálenosti v kontextu připravované novely zákona o ochraně ovzduší

 

12,55 – 14,00

 

Ing. Jiří Horák, Ph.D.,  VŠB-TU
Co je projekt PopulAir.sk?

 

14,00 – 14,20

 

Oběd

 

14,25 – 14,45

 

RNDr. Josef Keder, CSc., ČHMÚ
Rozbor možných příčin výskytu špičkových koncentrací znečišťujících látek v Podkrušnohoří v ranních hodinách

 

14,50 – 15,10

 

Ing. Jiří Morávek, RNDr. Lubomír ParohaPh.D., Ascend s.r.o.
Identifikace hlavních příčin znečištění ovzduší v Severočeské hnědouhelné pánvi

 

15,15 – 15,35

 

RNDr. Jan Macoun, Ph.D., Jitka Haboňová, ČHMÚ
Projekt Aramis

 

15,40 – 16,00

 

Přestávka na kávu

 

 

 

Ekonomické nástroje v oblasti ochrany ovzduší

 

16,00 – 16,20

 

doc. Ing. Petr David, Ph.D., Břetislav Andrlík, Mendelova univerzita v Brně
Daně a poplatky jako nástroj dosažení cíle redukce emisí NOx v silniční dopravě v České republice

 

16,25 – 16,45

 

Ing. Ivo Marcin, SFŽP
Modernizační fond – možnosti pro podporu projektů ke zlepšení kvality ovzduší

 

16,50 – 17,10

 

Mgr. Libor Cieslar, MŽP
Operační program Životní prostředí 2021-2027 – podpora opatření k ochraně ovzduší

 

17,15 – 17,35

 

Mgr. Pavel Gadas, Linda Vonásková, MŽP
Kotlíkové dotace v novém programovém období (OPŽP+NZÚ)

 

17,40 – 18,00

 

Mgr. Ondřej Vlček, ČHMÚ
Hodnocení dopadů „Kotlíkových dotací“ na kvalitu ovzduší modelem CAMx

 

 

 

KOMENTOVANÁ POSTEROVÁ SEKCE

 

18,00 – 18,05

 

RNDr. Leona Vlasáková, Ph.D., Markéta Schreiberová, ČHMÚ
Kvalita ovzduší v regionech České republiky

 

18,05 – 18,10

 

RNDr. Vladimíra Volná, Blanka Krejčí, Daniel Hladký, ČHMÚ
Hodnocení znečištění ovzduší na základě rozptylových podmínek pro podporu managementu státní správy v Moravskoslezském kraji 

 

18,10 – 18,15

 

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ
Územní disagregace emisí vybraných nesilničních zdrojů

 

18,15 – 18,20

 

Ing. Tomáš Ištok, Jan Čech, Adéla Holubová Šmejkalová, ČHMÚ
Vývoj koncentrací a chemického složení PM10 na Observatoři Košetice v topných a netopných sezonách

 

19,30 – 23,50

 

Společenský večer s tancem a rautem

 

3. listopadu 2021

 

9,00

 

Zahájení druhého dne konference

 

 

 

Monitoring kvality ovzduší a nové poznatky o dopadech znečištěného ovzduší, COVID-19

 

9,00 – 9,40

 

Ing. Helena Plachá, Irina Nikolova a kolektiv OKO ČHMÚ, Ing. Václav NovákMarkéta Schreiberová, Leona Vlasáková a kolektiv ISKO ČHMÚ
Hodnocení účinnosti programu "Kotlíkové dotace"

 

9,45 – 10,05

 

Mgr. Irina Nikolova, Zdeňka Rohanová, Helena Plachá, ČHMÚ
Analýza vybraných organických markerů k identifikaci zdroje

 

10,10 – 10,30

 

Ing. Radim Seibert, ČHMÚ
Výsledky identifikace zdrojů znečišťování ovzduší ve vybraných lokalitách Středočeského kraje

 

10,35 – 10,55

 

Mgr. Ondřej Vlček, ČHMÚ
Zpřesnění operativních map PM10 zahrnutím výstupu modelu CAMx, dalších doplňkových dat a využitím krigingu

 

11,00 – 11,20

 

RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D., SZÚ
Problematika nových technologií v sanitaci

 

11,25 – 11,45

 

Přestávka na kávu

 

11,45 –12,05

 

Mgr. Pavel Chaloupecký, ENVItech Bohemia s.r.o.
Aplikace nı́zkonákladových senzorů pro měření́ kvality ovzduší́ v souvislosti s dopravními opatřeními

 

12,10 – 12,30

 

Ing. Petra Bauerová, Ph.D., ČHMÚ
Dosavadní zkušenosti s nízkonákladovými senzory kvality ovzduší

 

12,35 – 12,55

 

Ing. Adriana Šindelářová, ČHMÚ
První zkušenosti s měřením vertikálních profilů pomocí dronu

 

13,00 – 13,20

 

Mgr. Jáchym Brzezina, ČHMÚ
Vliv nouzového stavu na kvalitu ovzduší 

 

13,25 – 13,35

 

Diskuse a ukončení konference

PREZENČNÍ ÚČAST SE BUDE ŘÍDIT V TÉ DOBĚ PLATNÝM NAŘÍZENIM VLÁDY.

image

Kontakt & Poptávka

+420 602 141 508

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: