• Proběhlé
  • Konference
  • 8. 11. 2017 od 18:00 do 10. 11. 2017 14:00
  • Hotel Palcát, congress & wellness hotel (mapa)
  • prezenční školení
  • počet účastníků 140

Ochrana ovzduší ve státní správě, teorie a praxe XII


Zveme Vás na seminář

V případě zájmu o přihlášení na akci nás kontaktujte telefonicky na číslo +420 .

Soubory ke stažení

Plné na celou akci 3600 Kč s DPH

Plné jednodenní - 1. den 2900 Kč s DPH

Plné jednodenní - 2. den 2900 Kč s DPH

Pro autory referátů 2100 Kč s DPH ##

Pro autory plakátu 2100 Kč s DPH ##

## Autorské vložné hradí první autoři referátů a plakátových sdělení.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ,
VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R.O.,

VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE,
CENTRUM PRO VÝZKUM TOXICKÝCH LÁTEK V PROSTŘEDÍ,
BIOANALYTIKA CZ, S.R.O. 
a ASCEND, S.R.O
Vás zvou  na

12. ročník konference Ochrana ovzduší ve státní správě

 

 

8. listopadu 2017

18,00 – 21,00    

Welcome drink, turnaj v bowlingu

 

9. listopadu 2017

8,30 - 9,00

Registrace účastníků

9,00 - 9,10

Úvodní slovo

Bc. Kurt Dědič, MŽP

Doprava jako jeden z nejvýznamnějších zdrojů znečišťování ovzduší. Řešení udržitelné mobility a další opatření k omezování vlivu dopravy na kvalitu ovzduší.

9,10 – 9,30

Struktura vozového parku v ČR ve vztahu k ovzduší a výhled do budoucna v kontextu aktuálního vývoje v okolních státech

Josef Pokorný, Svaz dovozců automobilů

9,35 -9,55

Koncepce městské mobility

Ing. Jitka Vrtalová, CDV, v.v.i.

10,00 – 10,20

Role regionální železnice ve 21. století

Miroslav Vyka,  Svaz cestujících ve veřejné dopravě, z. s.

10,25 – 10,45

Potenciál přínosů rozvoje železniční dopravy na Brněnsku do roku 2025

Ing. Jiří Michalica, SŽDC

10,45 – 11,05

Přestávka na kávu

11,05 – 11,25

Měření emisí silničních vozidel v ČR a v zahraničí – jak na odhalování odstraněných filtrů pevných částic

Ing. Pavel Štěrba, Ph.D, TÜV SÜD

11,30 – 11,50

Studie efektivity omezení automobilové dopravy během zimní smogové situace v Praze

Mgr. Ondřej Vlček, ČHMÚ

11,55 – 12,15

Aktivity MŽP k omezení negativních vlivů dopravy na kvalitu ovzduší

Ing. Jiří Hromádko, Ph.D., MŽP

12,15 – 13,10

Oběd

Legislativa v oblasti ochrany ovzduší, integrované prevence a územního plánování a stavebního řádu. Aktuální vývoj legislativy a její aplikace.

13,10 – 13,30

Novela emisní vyhlášky

Ing. Jakub Achrer, Mgr. Pavel Gadas, MŽP

13,35 – 13,55

Nové informace k vytápění domácností ze šetření ENERGO 2015

Ing. Zbyněk Štech, ČSÚ

14,00 – 14,20

Zkušenosti s kontrolami technického stavu a provozu spalovacích zdrojů do 300 kW

Ing. Mojmír Krátký, Asociace podniků topenářské techniky

14,25 – 14,45

Novela stavebního řádu

JUDr. Libor Dvořák, Ph.D., MŽP

14,50 – 15,10

Novinky z IPPC

Mgr. Jana Harzerová, MŽP

15,15 – 15,35

Přestávka na kávu

Ekonomické nástroje s dopadem na ovzduší – daně a poplatky, operační programy, národní programy. Aktuální informace.

15,35 – 15,55

Aktuální informace a naplňování cílů PO2 OPŽP

Ing. Bohdan Polak, SFŽP

16,00 – 16,20

Aktuální informace z NPŽP

Mgr. Libor Cieslar, MŽP

16,25 – 16,45

Využití příjmů z poplatků za znečišťování ovzduší k ochraně ovzduší v Moravskoslezském kraji

Ing. Marek Bruštík, KÚ Moravskoslezského kraje

16,50 -17,10

Výsledky analýzy zohlednění environmentálních aspektů ve spotřebních a energetických daních

Ing. Vítězslav Píša, Ph.D., MF

17,15 -17,35

Využitelnost analýz popela k identifikaci spalování nepovolených paliv a odpadů v lokálních topeništích

Ing. Jiří Horák, Ph.D., VEC VŠB

17,50 – 19,00

Exkurze do strašidelného podzemí

19,30 – 02,00

Společenský večer, na kterém nás přivítá Jan Žižka. Dále bude kromě bohatého rautu ke zhlédnutí šermířské vystoupení.

Nové poznatky o znečišťování a znečištění ovzduší a jeho dopadech.

9,00 – 9,20

AirCzechia

Mgr. Vendula Breburdová, MŽP

9,25 -9,45

SVRS a přeshraniční migrace znečištění, aneb vždy je dobré vědět, odkud vítr fouká

RNDr. Josef Keder, CSc., ČHMÚ

9,50 – 10,10

Výsledky měření emisí lokálních kotlů v Jihočeském kraji

Ing. Irena Kojanová, Krajský úřad Jihočeského kraje

10,15 – 10,35

Kotlíkové dotace – kvalita ovzduší před a po I. etapě měření

Ing. Helena Plachá, ČHMÚ

10,40 – 11,00

Přestávka na kávu

11,00 – 11,20

Využití senzorické sítě k měření zatížení zápachem v okolí významných zdrojů

Ing. Zdeněk Novák, ENVItech Bohemia s.r.o.

11,25 -11,45

Evidování stížností na zápach pomocí telefonní aplikace a automatické vyhodnocení oprávněných stížností na základě meteorologických dat

Ing. Petra Auterská, CSc.,  Odour, s.r.o.

11,50-12,10

Indexace – spása nebo problém

RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D., MUDr. Helena Kazmarová, SZÚ, V. Novák,  ČHMÚ

12,15 -12,35

Měření a analýza znečištění ovzduší s důrazem na vyhodnocení podílu jednotlivých skupin zdrojů

RNDr. Jan Macoun, Ph.D., Mgr. Štěpán Rychlík, Ph.D., ČHMÚ

12,40 - 13,00

Využití nové Metodiky pro výpočet přínosu výsadeb izolační zeleně

Mgr. Jan Karel, ATEM s.r.o.

13,05

Ukončení konference


image

Kontakt & Poptávka

+420 602 141 508

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: