• Seminář
 • Akreditace
 • 18. září 2024 od 9:00 do 14:40
 • online webinář
 • volná místa

Nový stavební zákon - webinář


Společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., člen Asociace institucí vzdělávání dospělých s akreditací u MV ČR Vás srdečně zve na webinář

Přihlásit se na školení Soubory ke stažení

Cena školení 2200 Kč s DPH za jednoho účastníka.

Cena školení 2000 Kč s DPH / osoba při účasti dvou a více účastíků

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

JUDr. Eva Kuzmová

Popis programu:

Cílem školení je seznámení jeho účastníků s požadavky nového stavebního zákona (NSZ), jeho prováděcích předpisů a změnového zákona, který byl schválen v souvislosti s přijetím nového stavebního zákona. Bude podán aktuální základní přehled nového stavebního zákona ve znění schválených novel. Školení prakticky vysvětlí otázky spojené s účinností nového stavebního zákona, kategorizaci staveb, soustavu stavebních úřadů, stavební právo hmotné (požadavky na výstavbu, povinnosti osob ve výstavbě), digitalizaci stavební agendy a procesní postupy (řízení o povolení záměru, kolaudace, odstraňování staveb aj.). Webinář poskytne první zkušenosti z uplatňování nového stavebního zákona, upozorní na aktuální metodické výklady problematických ustanovení a bude informovat o vyhláškách. Výklad se zaměří na praktické otázky ve vazbě na potřeby cílových účastníků.

Obsah:

Účinnost a přechodná ustanovení

 • Kompletní informace o účinnosti NSZ, jak se budou po nabytí účinnosti NSZ posuzovat nedokončená řízení a postupy, do kdy ještě může být k žádostem o povolení předložena dokumentace podle vyhlášky Ministerstva místního rozvoje č. 499/2006 Sb. apod.

Úvodní ustanovení

 • Dotčené orgány, vysvětlení pojmů NSZ (záměr, stavba aj.), kategorizace staveb - jak se stavby podle NSZ dělí, co pak každý druh staveb z hlediska NSZ vyžaduje (povolení, kolaudace, dokumentace, provádění staveb atd.)

Organizace a výkon veřejné správy

 • Soustava stavebních úřadů, působnost ve věcech stavebního řádu – kdo o jaké stavbě rozhoduje, kdo o opravných prostředcích apod.

Stavební právo hmotné

 • Požadavky na výstavbu – jak se aplikují, obecná ustanovení, požadavky na vymezování pozemků, požadavky na umísťování staveb, technické požadavky na stavby, celostátní vyhláška o požadavcích na výstavbu + městské předpisy
 • Vybrané činnosti ve výstavbě – základní principy, projektová dokumentace, provádění staveb, vyhláška o dokumentaci staveb
 • Povinnosti osob ve výstavbě – povinnosti stavebníka, projektanta, stavebního podnikatele, stavbyvedoucího, stavebního dozoru, vlastníka stavby, vlastníka veřejné dopravní a technické infrastruktury

Informační systémy veřejné správy

 • Digitalizace stavební agendy – portál stavebníka a další informační systémy

Stavební řád

 • Obecná a společná ustanovení
 • Úkony před zahájením řízení (předběžná informace, vyjádření, vyjádření a závazná stanoviska dotčených orgánů, koordinované závazné stanovisko, JES – jednotné enviromentální stanovisko, vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury)
 • Řízení o povolení záměru (obecná ustanovení o řízení, jeho průběh, účastníci řízení, povolení stavby nebo zařízení a zrychlené řízení, nestavební záměr, rámcové povolení, změna záměru před dokončením, řízení o odvolání)
 • Řízení o výjimce z požadavků na výstavbu
 • Řízení o užívání (kolaudační řízení, předčasné užívání a zkušební provoz, rekolaudace)
 • Odstraňování staveb a terénních úprav
 • Kontrola a opatření k nápravě
 • Přestupky
 • Ustanovení společná, přechodná a závěrečná


ČASOVÝ HARMONOGRAM:

8:15 - 9:00 Přihlašování účatsníků do virtuální učebny
9:00 - 10:30 ODBORNÝ PROGRAM
10:30 - 10:50 Přestávka
10:50 - 12:20 ODBORNÝ PROGRAM
12:20 - 13:10 Přestávka na oběd
13:10 - 14:40 ODBORNÝ PROGRAM
14:45 Ukončení webináře

Změna programu vyhrazena

Přiložené soubory

image

Kontakt & Poptávka

+420 602 141 508

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: