• Proběhlé
 • Seminář
 • Akreditace
 • 7. září 2023 od 9:00 do 14:45
 • Aureli Hotel Globus Praha (mapa)
 • kombinovaná forma (prezenční + online)

Nový stavební zákon


Cílem semináře je seznámení jeho účastníků s požadavky nového stavebního zákona, jeho prováděcích předpisů a změnového zákona, který byl schválen v souvislosti s přijetím nového stavebního zákona. Bude podán aktuální základní přehled nového stavebního zákona ve znění schválených novel (včetně věcné novely č. 152/2023 Sb.). Seminář prakticky vysvětlí otázky spojené s účinností nového stavebního zákona, kategorizaci staveb, soustavu stavebních úřadů, stavební právo hmotné (požadavky na výstavbu), digitalizaci stavební agendy a procesní postupy (řízení o povolení záměru, kolaudace, odstraňování staveb aj.). Seminář upozorní na změny oproti stávající právní úpravě.

V případě zájmu o přihlášení na akci nás kontaktujte telefonicky na číslo +420 +420 602 141 508.

Soubory ke stažení

Cena školení 2700 Kč s DPH za jednoho účastníka.

Cena školení 2400 Kč s DPH / osoba při účasti dvou a více účastíků

Prezenční forma je naplněna. Lze se už přihlásit pouze na webinář.

 

Přednáší

JUDr. Eva Kuzmová

 

Program semináře a webináře

 • Úvodní ustanovení
  • Dotčené orgány, pojmy (záměr, stavba aj.), kategorizace staveb
 • Organizace a výkon veřejné správy
  • Soustava stavebních úřadů, působnost ve věcech stavebního řádu
 • Stavební právo hmotné
  • Obecná ustanovení
  • Požadavky na vymezování pozemků
  • Požadavky na umísťování staveb
  • Technické požadavky na stavby
  • Činnosti ve výstavbě
 • Informační systémy veřejné správy
  • Digitalizace stavební agendy
 • Stavební řád
  • Obecná a společná ustanovení
  • Úkony před zahájením řízení (předběžná informace, vyjádření, vyjádření a závazná stanoviska dotčených orgánů, koordinované závazné stanovisko, JES – jednotné enviromentální stanovisko, vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury)
  • Řízení o povolení záměru (obecná ustanovení o řízení, jeho průběh, účastníci řízení, povolení stavby nebo zařízení a zrychlené řízení, nestavební záměr, rámcové povolení, změna záměru před dokončením, řízení o odvolání)
  • Řízení o výjimce z požadavků na výstavbu
  • Řízení o užívání (kolaudační řízení, předčasné užívání a zkušební provoz, rekolaudace)
  • Odstraňování staveb a terénních úprav
  • Kontrola a opatření k nápravě
  • Přestupky
  • Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

image

Kontakt & Poptávka

+420 602 141 508

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: