• Proběhlé
  • Seminář
  • 25. 10. 2022 od 10:00 do 15:00
  • Ostrava, univerzitní aula VŠB - Technická univerzita Ostrava (UA178) (mapa)
  • kombinovaná forma (prezenční + online)
  • počet účastníků 41

Nanobezpečnost


V posledních letech zaznamenaly nanotechnologie a jejich aplikace nebývalý rozvoj. V souvislosti s tím se objevují první otázky a studie týkající se bezpečnosti, s ohledem na některé nepříznivé zkušenosti z minulosti (škodlivé účinky azbestu, cigaretového kouře, výfukových plynů, DDT, PCB perzistentní organické sloučeniny atd.) Jako každá nová technologie představují nanotechnologie velký přínos, který však může být rovněž doprovázen možnými, zatím nespecifikovatelnými environmentálními a zdravotními riziky.

Přihlásit se na školení Soubory ke stažení

Cena školení 2000 Kč s DPH za jednoho účastníka.

Cena školení 1700 Kč s DPH / osoba při účasti dvou a více účastíků

Je výslovně zakázáno pořizovat jakýkoli záznam ze semináře a webináře. Při porušení tohoto zákazu budeme nuceni daného účastníka ze semináře a webináře vyloučit.

 

Vážené dámy, vážení pánové,

rádi bychom Vás informovali, že v úterý 25. října 2022 budeme pořádat seminář a webinář na téma NANOBEZPEČNOST.

Seminář a webinář je primárně určen pro odborníky zabývajícími se hodnocením dopadů na zdraví.

V posledních letech zaznamenaly nanotechnologie a jejich aplikace nebývalý rozvoj. V souvislosti s tím se objevují první otázky a studie týkající se bezpečnosti, s ohledem na některé nepříznivé zkušenosti z minulosti (škodlivé účinky azbestu, cigaretového kouře, výfukových plynů, DDT, PCB perzistentní organické sloučeniny atd.) Jako každá nová technologie představují nanotechnologie velký přínos, který však může být rovněž doprovázen možnými, zatím nespecifikovatelnými environmentálními a zdravotními riziky.

 

PROGRAM SEMINÁŘE A WEBINÁŘE

9,30 – 10,00

Registrace účastníků

10,00 – 10,25

RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D., Státní zdravotní ústav

Co život dal a vzal

10,30 – 11,00

prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D., Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě

Pevné částice v lidských tkáních a tělních tekutinách 

11,05 – 11,45

MUDr. Michael Vít, Ph.D., Centrum hygieny práce a pracovního lékařství, Státní zdravotní ústav

Vlivy na zdraví

11,50 – 12,45

Obědová pauza

12,45 – 13,00

Ing. et Ing. Klaudia Köbölová, Vysoké učení technické v Brně

Ekotoxicita jemných a ultrajemných částic ze spalování biomasy

13,05 – 13,20

Ing. et Ing. Klaudia Köbölová, Vysoké učení technické v Brně

Metodika zvyšování bezpečnosti pracovního prostředí zatíženého částicemi < 2.5 µm

13,25 –13,55

Mgr. Kamila Haluzová, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Monitoring mikrobiální kontaminace ve vlacích v Moravskoslezském kraji – čistě teoretický efekt TiO2 v hromadné dopravě

14,00 – 14,30

Ing. Aleš Matyášek, Zastupitel Města Prostějov

Kauza Prostějov

14,35 – 14:50

MUDr. Petra Adámková, Fakultní nemocnice Ostrava

Vliv nanočástic na organismus

15,00

Ukončení semináře a webináře

Změna programu je vyhrazena.


Přiložené soubory

image

Kontakt & Poptávka

+420 602 141 508

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: