• Proběhlé
  • Seminář
  • 13. 10. 2021 od 9:00 do 15:00
  • Aureli Hotel Globus (mapa)
  • kombinovaná forma (prezenční + online)
  • počet účastníků 72

NANOBEZPEČNOST


Zveme Vás na seminář a webinář

V případě zájmu o přihlášení na akci nás kontaktujte telefonicky na číslo +420 .

Soubory ke stažení

Cena školení 2300 Kč s DPH za jednoho účastníka.

Cena školení 2000 Kč s DPH / osoba při účasti dvou a více účastíků

V posledních letech zaznamenaly nanotechnologie nebývalý rozvoj. V souvislosti s tím vyplynuly také oprávněné obavy týkající se bezpečnosti. S ohledem na některé nepříznivé zkušenosti z minulosti (škodlivé účinky azbestu, cigaretového kouře, výfukových plynů, DDT atd.) Jako každá nová technologie představují nano-technologie velký přínos, který je však rovněž doprovázen možnými environmentálními a zdravotními riziky.

PROGRAM SEMINÁŘE A WEBINÁŘE

8,30 – 9,00    Registrace účastníků 
9,00 – 9,15

   RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D., SZÚ

   Úvodní slovo

9,15 – 10,00

   prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D,  VŠB-TU

   Nanomateriály v životním prostředí

10,00 – 10,45

   doc. Ing. Jana Drbohlavová, Ph.D.,  VUT v Brně

   Vybrané nanomateriály

10,45 – 11,05    Přestávka na kávu
11,05 –11,50

   zástupce Centra hygieny práce a pracovního lékařství, SZÚ

   Zdravotní rizika nanomateriálů a ochrana pracovního prostředí (dopady, limity)

11,50 –12,35

   prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., VFN a 1. LF UK

   Účinky nanočástic na lidské zdraví 

12,35 – 13,10    Oběd
13,10 – 13,55

   Ing. Mgr. Táňa Závodná, Ph.D., ÚEM AV ČR

   Odhad rizik spojených s toxickými účinky nanomateriálů

13,55 – 14,40

   prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc.,  VUT v Brně

   Metodika snižování rizik v provozech s výskytem jemných a ultrajemných částic

14,40 – 15,00    Diskuse a ukončení semináře

Prezenčně se seminář uskuteční v případě, že to budou dovolovat protiepidemiologická opatření.


Přiložené soubory

image

Kontakt & Poptávka

+420 602 141 508

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: