• Proběhlé
  • Seminář
  • Akreditace
  • 22. 2. 2022 od 9:00 do 15:00
  • Hotel Zlatá Hvězda, Litomyšl (mapa)
  • kombinovaná forma (prezenční + online)
  • počet účastníků 45

Nakládání s odpady ze zdravotní a veterinární péče


Zveme Vás na seminář a webinář

V případě zájmu o přihlášení na akci nás kontaktujte telefonicky na číslo +420 .

Soubory ke stažení

Cena školení 2300 Kč s DPH za jednoho účastníka.

Cena školení 2000 Kč s DPH / osoba při účasti dvou a více účastíků

Seminář je určen pro široký okruh osob, které se zabývají problematikou nakládání s odpady ze zdravotní a veterinární péče nebo při jejichž činnosti vzniká odpad, který vykazuje stejné vlastnosti a rizika. Tedy především pro pracovníky zdravotnických zařízení a ty, kteří poskytují veterinární péči, pověřené osoby, kontrolní orgány (ČIŽP, hygienickou službu), krajské úřady, ORP, zařízení sociálních služeb, pracovníky firem, které nakládají a přepravují odpady ze zdravotní a veterinární péče.

PROGRAM SEMINÁŘE A WEBINÁŘE

Cílem semináře a webináře je seznámit účastníky se správnou praxí nakládání s odpady ze zdravotní a veterinární péče s ohledem na legislativní změny dané zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Školení přinese informace o stavu nakládání s odpady ze zdravotní a veterinární péče v ČR a seznámí účastníky s doporučenými postupy pro nakládání s odpady ze zdravotní a veterinární péče, které vychází z platných předpisů z oblasti odpadového hospodářství, zdravotnictví a zákoníku práce, mezinárodních zkušeností a doporučení WHO. Účastníci budou také seznámeni s novými technologiemi dekontaminace odpadů, které minimalizují zdravotní a ekologická rizika a odpovídají principům oběhového hospodářství.

 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM JE AKREDITOVÁN U MINISTERSTVA VNITRA
dle zákona 312/2002 Sb, o úřednících územních samosprávných celků.

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM

08:30 – 09:00

   Registrace

        09:00 – 10:40          

   MUDr. Magdalena Zimová, CSc. (Státní zdravotní ústav)

   Doporučené metody nakládání s odpady ze zdravotní a veterinární péče

10:40 – 11:00

   Přestávka

11:00 – 11:45

   Ing. Ladislava Matějů (Státní zdravotní ústav)

   Přístupy k hodnocení dekontaminačních technologií pro odpad ze zdravotní a veterinární péče

11:45 – 12:30

   Ing. Jana Vítková (Česká inspekce životního prostředí)

   Problematika nakládání s odpady ze zdravotní a veterinární péče z pohledu ČIŽP

12:30 – 13:15

   Oběd

13:15 – 14:00

   zástupce KHS (Krajská hygienická stanice)

   Problematika nakládání s odpady ze zdravotní a veterinární péče z pohledu KHS

14:00 – 14:40

   Diskuse

14:45

   Ukončení semináře a webináře

 

změna programu vyhrazena


Přiložené soubory

image

Kontakt & Poptávka

+420 602 141 508

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: