• Seminář
  • Akreditace
  • 25. září 2024 od 9:00 do 14:40
  • Aureli hotel Globus, Praha (mapa)
  • kombinovaná forma (prezenční + online)
  • volná místa

Jednotné environmentální stanovisko a změny zákonů na úseku životního prostředí včetně vztahu novel vodního zákona a zákona o ochraně ZPF účinných od 1. 7. 2024 k problematice JES


Společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., člen Asociace institucí vzdělávání dospělých s akreditací u MV ČR Vás srdečně zve na seminář a webinář

Přihlásit se na školení Soubory ke stažení

Cena školení 2600 Kč s DPH za jednoho účastníka.

Cena školení 2400 Kč s DPH / osoba při účasti dvou a více účastíků

přednášející

judr. rndr. jitka jelínková, ph.d.

judr. miloš tuháček

SPOLUATOŘI PRAKTICKÉHO KOMENTÁŘE K ZÁKONU O JES A KE ZMĚNOVÉMU ZÁKONU

 

 

obsah semináře a webináře

1. Vztah zákona o JES k novému stavebnímu zákonu a zákonu EIA

2. Obsah a forma JES (JES jako závazné stanovisko podle § 149 správního řádu), integrační formule, správní úkony nezahrnované do JES

3. Výkon státní správy v oblasti vydávání JES, kontrola, opatření k nápravě, projednávání přestupků

4. Žádost o JES, její náležitosti, výzvy k odstranění vad žádosti, lhůty, JES jako součást koordinovaného závazného stanoviska podle NSZ, fikce, výjimky z fikce, náprava fikce nadřízeným dotčeným orgánem, přezkum JES

5. Náležitosti JES (závazná část, odůvodnění, podmínky pro povolení záměru), platnost JES, možnost změn

6. Předběžná konzultace žadatele o JES se správními orgány, zveřejňování JES

7. Stavební úřad a dotčené orgány

8. Účinnost, přechodné období, přechodná ustanovení

9. Zákon č. 149/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění zákona č. 465/2023 Sb.

10. Ustanovení novely vodního zákona a novely zákona o ochraně ZPF účinná od 1. 7. 2024 ve vztahu k JES - rozšíření integrační formule v § 104 odst. 3 vodního zákona, 3 nové integrační formule v zákoně o ochraně ZPF

 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM

8:30 – 9:00 registrace
9:00 – 10:30 odborný program
10:30 – 10:50 přestávka
10:50 – 12:20 odborný program
12:20 – 13:10 oběd
13:10 – 14:40 odborný program
14:45 Ukončení semináře a webináře


změna PROGRAMU VYHRAZENA

Přiložené soubory

image

Kontakt & Poptávka

+420 602 141 508

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: