• Proběhlé
  • Konference
  • 17. 10. 2018 od 9:30 do 18. 10. 2018 12:00
  • hotel Jehla, Žďár nad Sázavou
  • prezenční školení
  • počet účastníků 105

Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi X


Zveme Vás na konferenci

V případě zájmu o přihlášení na akci nás kontaktujte telefonicky na číslo +420 .

Soubory ke stažení

Plné na celou akci 4000 Kč s DPH

Plné jednodenní - 1. den 3000 Kč s DPH

Plné jednodenní - 2. den 3000 Kč s DPH

Pro autory referátů 2000 Kč s DPH ##

Pro autory plakátu 2400 Kč s DPH ##

## Autorské vložné hradí první autoři referátů a plakátových sdělení.

 

17. října 2018

09:00 – 09:30

   Registrace

09:30

   Zahájení konference

09:30 – 09:50

   Ing. Petra Peroutková, Univerzita Pardubice

   Alternativní mikroorganismy pro první stupeň kolonového systému LITHIM

09:55 – 10:15

   Ing. Marek Smolný, Univerzita Pardubice

   Heterogenní fotokatalýza jako možnost snižování biologické kontaminace ve vodách

10:20 – 10:40

   Přestávka na kávu

10:40 – 11:00

   Ing. Marek Šír, Ph.D., VŠCHT v Praze

   Kombinované technologie pro odstraňování skládkových výluhů

11:05 – 11:25

   Mgr. Ondrej Brachtýr, Univerzita Komenského v Bratislave

   Využitie prirodzenej a podporovanej atenuácie banských vôd ako sanačnej metódy

11:30 – 11:50

   Mgr. Tomáš Binčík. Univerzita Komenského v Bratislave

   Sorpcia Zn na vybrané prírodné a syntetické materiály

11:55 – 13:00

   Oběd

13:00 – 13:20

   Mgr. Bc. Eva Trávníčková, Masarykova Univerzita, RECETOX

   Resazurinový test pro testování antimikrobiálních účinků nanovlákenných filtračních membrán

13:25 – 13:45

   RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D., Masarykova Univerzita, RECETOX

   Matematické modelování systému reverzní osmózy použitého pro zakoncentrování estrogenů ve vodě

13:50 – 14:10

   Ing. Eliška Sembolová, EPS Biotechnology, s.r.o.

   Mikrobiální konsorcia – silný a praktický nástroj pro remediační účely

14:15 – 14:35

   Ing. Tomáš Pánek, VŠCHT v Praze

   Modelování dat z náplňového bioreaktoru pro čištění odpadních plynů

14:40 – 15:00

   Mgr. Vendula Ambrožová, MEGA, a.s.

   Studium vlivu in situ sanace stejnosměrným elektrickým polem na chemismus podzemní vody

Komentovaná posterová sekce

15:05-15:25

   Ing. Barbora Kamenická, Univerzita Pardubice

   Využití kationaktivních tenzidů pro separaci 3,4-dichloranilin-6-sulfonové kyseliny z odpadních vod

   Ing. Pavel Kůs, Ph.D., Centrum výzkumu Řež s.r.o.

   Vývoj nástrojů pro sledování proudění v puklinovém prostředí

   Ing. Hana Horváthová, Slovenská technická univerzita v Bratislave

   Bioremediácia polychlorovaných bifenylov (PCB): kombinácia biotechnológie a nanotechnológie

   Ing. Petr Beneš, Ph.D., EPS Biotechnology, s.r.o.

   Biological methods in Environmental Technologies

15:30

   Ukončení prvního dne konference

15:45

   Odjezd na exkurzi - Zámek Žďár nad Sázavou, Po stopách Santiniho

17:30

   Návrat z exkurze

18:30

   Společenský večer s vyhlášením soutěže o nejlepší referát a plakátové sdělení

18. října 2018

09:00 – 09:20

   RNDr. Jaroslav Hrabal, MEGA, a.s.

   Elektrochemická podpora reduktivních technologií, 10 let praxe inovativní technologie

09:25 – 09:45

   Ing. Jaroslav Nosek, Ph.D., Technická univerzita v Liberci

   Plno-provozní aplikace nanoželeza podpořeného elektroredukcí pro sanaci chlorovaných uhlovodíků na lokalitě Písečná

09:50 – 10:10

   Ing. Ondřej Lhotský, DEKONTA, a.s.

   Vývoj a pilotní testování technologie pro direct push injektáž sanačních činidel a štěpení horninového prostředí

10:15 – 10:35

   Přestávka na kávu

10:35 – 10:55

   Ing. Taťána Halešová, ALS Czech Republic

   Nové projekty v ALS se zaměřením na pesticidy a jejich význam

11:00 – 11:20

   Ing. Pavel Kůs, Ph.D., Centrum výzkumu Řež s.r.o.

   Sorpce radionuklidů z havarijního roztoku jaderné elektrárny

11:25 – 11:45

   MUDr. Oto Sova, CSc., BOOS – Biologické substancie

   Technologie a možnosti enzymatické sanace

11:50 – 12:00

   Závěrečná diskuse

12:00

   Ukončení konference


Přiložené soubory

image

Kontakt & Poptávka

+420 602 141 508

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: