• Seminář
  • 24. dubna 2024 od 9:00 do 14:45
  • AURELI HOTEL GLOBUS, Praha (mapa)
  • kombinovaná forma (prezenční + online)
  • volná místa

Azbest


Zveme Vás na seminář a webinář

V případě zájmu o přihlášení na akci nás kontaktujte telefonicky na číslo +420 +420 602 141 508.

Soubory ke stažení

Cena školení 2700 Kč s DPH za jednoho účastníka.

Cena školení 2400 Kč s DPH / osoba při účasti dvou a více účastíků

AZBEST je obecný název pro skupinu přirozeně se vyskytujících vláknitých silikátů. Azbest má mimořádné chemicko-fyzikální vlastnosti. Je odolný vůči vysokým teplotám a chemickým vlivům. Díky tomu byl v minulosti velmi hojně používán ve stavebnictví jako stavební, izolační a těsnící materiál. Ale, jak všeobecně u darů matičky přírody platí, není to zadarmo.

Přitom azbestová a minerální vlákna, a to nejenom ve vnitřním ovzduší, představují díky své karcinogenitě v případě jejich inhalace pro lidský organismus závažná rizika. Jedním ze zdrojů kontaminace vnitřního ovzduší mohou být použité stavební vláknité/azbestové materiály, které v čase degradují; problémové pak je vždy zajištění jejich bezpečného odstranění. Zdravotní riziko vzrůstá s koncentrací azbestových vláken a s dobou jejich působení na osoby (tzv. dobou expozice). Podle odhadu zemřelo na následky dlouhodobé inhalace nadlimitních koncentrací respirabilních azbestových vláken v členských zemích EU v průběhu let 2003‒2008 cca půl miliónu osob.

Hlavním tématem semináře je proto aktuální - nová SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2009/148/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci schválená 22. 11. 2023. Ta zavádí nové povinnosti a pravidla. Na nové požadavky ale bude navazovat i novela vyhlášky č. 6/2003, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb. 

 

 

program semináře a webináře

 

8:30 – 9:00

registrace účastníků

9:00 – 9:05

Ing. Matěj Čermák

Ministerstvo zdravotnictví

Přivítání na semináři

9:05 – 9:40

RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D.

Státní zdravotní ústav

Úvodní slovo

9:40 – 10:00

Mgr. Lenka Pekařová

Státní zdravotní ústav

Aktuální stav Národního azbestového profilu

10:00 – 10:30

Ing. Tomáš Rideg, PG Dip., RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D.

SGS Czech Republic, Státní zdravotní ústav

Směrnice ES 2668/2023 a vybraná související témata

10:30 – 10:50

přestávka na kávu

10:50 – 11:10

Jose Blanco, Kai Salmi

Európsky dekontaminačný inštitút

Nutnosť predrealizačných auditov budov na výskyt azbestu

11:10 – 11:30

Ing. Tomáš Pašovič, Lukáš Hadzima

AZBESTOP a.s.

Dobrá prax pri odstraňovaní azbestových materiálov z budov

11:30 – 12:20

Ing. Zoja Guschlová, Ph.D.

Česká asociace pro odstranění azbestu (ČAPOA)

Sanace azbestu v ČR

12:20 – 13:00

oběd

13:00 – 14:00

Ing. Zoja Guschlová, Ph.D.

Česká asociace pro odstranění azbestu (ČAPOA)

Sanace azbestu v ČR

14:00 – 14:30

doc. Ing. František Skácel, CSc.

VŠCHT Praha

Zkušenosti z praxe

14:30 – 14:40

diskuse

14:45

ukončení semináře

změna programu vyhrazena

image

Kontakt & Poptávka

+420 602 141 508

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: