• Proběhlé
  • Konference
  • od 12. října od 9:00 do 13. října 2023 do 11:30
  • Hotel U Kata, Kutná Hora (mapa)
  • prezenční školení
  • počet účastníků 55

Analytika odpadů VIII


Zveme Vás na již osmý ročník konference Analytika odpadů.

V případě zájmu o přihlášení na akci nás kontaktujte telefonicky na číslo +420 602 141 508.

Fotografie ze školení Soubory ke stažení

Plné na celou akci 4600 Kč s DPH

Plné jednodenní - 1. den 4000 Kč s DPH

Plné jednodenní - 2. den 4000 Kč s DPH

Pro autory referátů 2600 Kč s DPH ##

Pro autory plakátu 3000 Kč s DPH ##

## Autorské vložné hradí první autoři referátů a plakátových sdělení.

PROGRAM KONFERENCE

 

 

Čtvrtek 12. října 2023

8:30 – 9:00

registrace účastníků

9:00 – 9:10

zahájení konference

9:10 – 9:50

Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D. (Ministerstvo životního prostředí)

Aktuální informace MŽP z odpadového hospodářství

9:55 – 10:15

Ing. Jaromír Manhart (Státní fond životního prostředí České republiky)

OPŽP – možnosti podpory odpadových projektů do roku 2027

10:20 – 10:40

Ing. Jana Vítková a Mgr. Pavlína Dvořáková (ČIŽP)

Poznatky a problémy z praxe ČIŽP při nakládání s odpady

10:45 – 11:05

Petr Jankovský (Monitoring, s.r.o.)

Poznatky a problémy z praxe v souvislosti se změnami legislativy odpadů

11:10 – 12:15

oběd

12:15 – 12:35

Ing. Zuzana Asresahegnová, Ph.D. (MEDISTYL, spol. s r.o.)

Zpětné získávání látek podle nařízení REACH

12:40 – 13:00

MUDr. Magdalena Zimová, CSc. (Státní zdravotní ústav)

Identifikace a hodnocení zdravotních rizik v rámci oběhového hospodářství

13:05 – 13:25

Ing. Robin Kyclt (ABITEC, s.r.o.)

Zkoušky ekotoxicity pro hodnocení rizik spojených s novými trendy v nakládání s odpady

13:30 – 13:50

Ing. Ladislava Matějů (Státní zdravotní ústav)

Přehled o monitorování mikrobiologických parametrů odpadních vod v ČR a EU

13:55 – 14:40

přestávka

14:40 – 15:00

Ing. Taťána Halešová (ALS Czech Republic)

Problematika léčiv na čistírnách odpadních vod

15:05 – 15:10

POSTER

Ing. Jiří Malina (CHROMSPEC spol. s r. o.)

Mikrovlnná extrakce (MAE) organických polutantů z půd, sedimentů a kalů

15:10 – 15:15

POSTER

Bc. Dorota Dvořáková (Státní zdravotní ústav Praha)

Ekotoxicita vedlejších energetických produktů

15:45

odjezd na exkurzi do chrámu svaté Barbory

16:00 – 17:00

exkurze v chrámu svaté Barbory

17:00

odchod z exkurze

19:00 – 23:00

společenský večer

 

 

Pátek 13. října 2023

9:00 – 9:20

Ing. Robin Kyclt (ABITEC, s.r.o.)

Ověření účinnosti hygienizace technologií řízeného kompostování

9:25 – 9:45

Ing. Marta Kořínková (Státní zdravotní ústav)

Ladislava Matějů, Martina Štěpánková, Magdalena Zimová

Vliv kompostování čistírenských kalů na výskyt bakterií rezistentních k vybraným antibiotikům

9:50 – 10:10

RNDr. Eva Čurdová, CSc. (Státní zdravotní ústav)

Magdaléna Zimová, Barbora Soukupová

Stanovení obsahu vybraných rizikových prvků v různých typech výluhů vedlejších energetických produktů

10:15 – 10:35

Ing. Jitka Číhalová (ALS Czech Republic)

Analýza směsí polymerních odpadů pomocí IR spektroskopie

10:40 – 11:00

Ing. Radim Kunc (ALS Czech Republic)

Produkce plynu za 21 dní v anaerobních podmínkách (GS 21) - vývoj metody pro hodnocení odpadu

11:05

Ukončení konference

změna programu vyhrazena


Fotogalerie z proběhlého školení

image

Kontakt & Poptávka

+420 602 141 508

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: