• Proběhlé
  • Konference
  • 5. 11. 2019 od 9:00 do 6. 11. 2019 12:30
  • Třebíč, hotel Atom (mapa)
  • prezenční školení
  • počet účastníků 108

Analytika odpadů VI


Zveme Vás na konferenci

Přihlásit se na školení Fotografie ze školení Soubory ke stažení

Plné na celou akci 4000 Kč s DPH

Plné jednodenní - 1. den 3500 Kč s DPH

Plné jednodenní - 2. den 3500 Kč s DPH

Pro autory referátů 2500 Kč s DPH ##

Pro autory plakátu 2500 Kč s DPH ##

## Autorské vložné hradí první autoři referátů a plakátových sdělení.

Aktuální program konference

 

úterý 5. listopadu 2019

8:30 – 9:00

registrace účastníků

9:00 – 9:10

zahájení konference

9:10 – 9:40

Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., MŽP

Nová legislativa odpadového hospodářství ČR - hlavní aspekty a stav legislativního procesu

9:45 – 10:15

Ing. Petr Havelka, Česká asociace odpadového hospodářství

Konkrétní nástroje k možnému splnění evropských cílů OH, aneb vyvážené řešení může být výhodou pro všechny

10:20 – 10:40

Mgr. Josef Michael Haupt, ALS Czech Republic, s.r.o.

Novinky a trendy v analýze odpadů

10:45 – 11:05

přestávka

11:05 – 11:25

Ing. Pavel Bernáth, Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Lze uložit jakýkoliv odpad na povrch terénu?

11:30 – 11:50

MUDr. Magdalena Zimová, CSc., Státní zdravotní ústav

Přístupy k identifikaci a hodnocení zdravotních a ekologických rizik při využívání odpadů

11:55 – 12:15

Ing. Ladislava Matějů, Státní zdravotní ústav

Zkušenosti s validacemi účinnosti hygienizace technologií zpracovávajících bioodpady

(Zdislava Drahošová, Martina Štěpánková, Marta Kořínková)

12:20 – 12:40

Ing. Lukáš Kůs, Česká inspekce životního prostředí

Činnost České inspekce životního prostředí v odpadovém hospodářství

12:45 – 13:45

oběd

13:45 – 14:05

Ing. Petr Stejskal, Státní fond životního prostředí ČR

PRIORITNÍ OSA 3 OPŽP - odpady

14:10 – 14:30

Ing. Josef Matěcha, ÚJV Řež, a.s.

Radioanalytická podpora pro nakládání s odpady a vyřazování

14:35 – 14:55

RNDr. František Eichler, Ph.D., Zkušební laboratoř optické a fluorescenční mikroskopie

Aplikace optické a fluorescenční mikroskopie při posuzování míry znečištění zemin lidskou činnosti

15:00 – 15:10

Představení firmy SKALAR s.r.o.

15:10 – 15:20

Představení firmy ANALYTIKA, spol. s r.o.

15:40

odjezd na exkurzi

16:00 – 17:30

exkurze

17:35

odjezd z exkurze

19:00 – 23:30    

společenský večer spojený s rautem

 

 

 

středa 6. listopadu 2019

9:05 – 9:10

POSTER

Ing. Martina Wittlerová, Státní zdravotní ústav

Test akutní toxicity na rybích embryích - alternativní ekotoxikologická metoda

(Gabriela Jírová, Nikola Štěrbová)

9:10 – 9:15

POSTER

Ing. Kateřina Čermáková, Asekol a.s.

Testování, analýza a technologické řešení obtížně zpracovatelných materiálů

9:15 – 9:20

POSTER

Mgr. Alena Vlková, Státní zdravotní ústav

Genotoxicita odpadních vod ze zdravotnických zařízení

(Zdeňka Wittlingerová, Magdalena Zimová, Gabriela Čárová, Kristina Kejlová, Stanislav Janoušek)

9:20 – 9:50

Ing. David Kotrba, ALS Czech Republic, s.r.o.

Novinky při nakládání s vyfrézovaným asfaltem dle vyhlášky č. 130/2019 – legislativa a praxe z pohledu analytické laboratoře

9:55 – 10:15

Ing. Tomáš Bouda, CSc., ALS Czech Republic, s.r.o.

Praktické zkušenosti s aparaturou DIPER 3K/100® ke zkouškám vyluhovatelnosti odpadů perkolačním způsobem dle normy
ČSN EN 
14405 – kolony o vnitřním průměru 100 mm

(Petr Podhájecký)

10:20 – 10:40

RNDr. Zdislava Drahošová, Státní zdravotní ústav

Vliv skladování vzorků výstupů z úpravy biologicky rozložitelných odpadů na výsledné hodnoty mikrobiologických rozborů

(Marta Kořínková, Ladislava Matějů, Martina Štěpánková)

10:45 – 11:05

přestávka

11:05 – 11:25   

Ing. Alena Nižnanská, CSlab spol. s r.o.

Nejistoty měření ukazatelů sedimentů včetně vzorkování

11:30 – 11:50

Ing. Simona Vosáhlová, CSc., ABITEC, s.r.o.

Jistoty v nejistotách zkoušek ekotoxicity

(Robin Kyclt, Vít Matějů, Sandra Pšeničková)

11:55 – 12:15

Ing. Gabriela Jírová, Státní zdravotní ústav

Ekotoxicita odpadních vod ze zdravotnických zařízení

(Martina Wittlerová, Alena Garbaczewská, Filip Kotal)

12:20 – 12:40

Ing. Karel Novotný, GEMEC - UNION a.s.

Využívání odpadů při hornické činnosti a legislativní problémy s tím spojené

12:45

ukončení konference


Fotogalerie z proběhlého školení

image

Kontakt & Poptávka

+420 602 141 508

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: