• Proběhlé
  • Konference
  • 21. 11. 2018 od 9:30 do 12:00
  • hotel Zlatá hvězda, Litomyšl (mapa)
  • prezenční školení
  • počet účastníků 122

Analytika odpadů V


Zveme Vás na konferenci

V případě zájmu o přihlášení na akci nás kontaktujte telefonicky na číslo +420 .

Fotografie ze školení Soubory ke stažení

Plné na celou akci 4000 Kč s DPH

Plné jednodenní - 1. den 3400 Kč s DPH

Plné jednodenní - 2. den 3400 Kč s DPH

Pro autory referátů 2500 Kč s DPH ##

Pro autory plakátu 2500 Kč s DPH ##

## Autorské vložné hradí první autoři referátů a plakátových sdělení.

21. listopadu 2018

9,00 – 9,30

Registrace účastníků

9,30 – 9,50

Ing. Bc. Jan Maršák, MŽP

Aktuální změny zákona o odpadech a prováděcích právních předpisů

9,55 – 10,15

Ing. Petr Havelka, ČAOH   

Změny odpadového zákona z pohledu ČAOH

10,20 – 10,40

Ing. Vojtěch Pilňáček, MŽP

Normy na skládkování (Novela vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu)

10,45 – 11,05

Přestávka na kávu

11,05 – 11,25

Ing. Zdeňka Podolská, SZÚ

Certifikovaná metodika nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení

11,30 – 11,50

Ing. Gabriela Šimonová, ČIA  

Implementace revidované normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
ve zkušební laboratoři

11,55 – 13,10

Oběd

13,10 – 13,30

David Lukáč, EKOKOM

Metodika analýz komunálních odpadů

13,35 – 13,55

RNDr. František Eichler, Ph.D.,  Zkušební laboratoř optické
a fluorescenční mikroskopie

Technika stanovení složení odpadů optickou a fluorescenční mikroskopií  

14,00 – 14,20

Ing. Ladislava Matějů, Zdislava Boštíková, Martina Štěpánková, SZÚ

Zkušenosti s ověřováním účinnosti hygienizace technologií zpracovávajících bioodpady

14,25 – 14,45

Přestávka na kávu

14,45 – 15,05

Ing. Dana Vejmelková, Ph.D.,  VŠCHT

Detekce genů rezistence na antibiotikách v kalech z čistíren odpadních vod

15,10 – 15,30

Mgr. Zdislava Boštíkova, Ladislava Matějů, Martina Štěpánková, SZÚ Stanovení indikátorových organismů v kompostech metodou Colilert -18

15,35 – 15,55

Mgr. Markéta Svobodová, ÚKZÚZ

Ekotoxikologické hodnocení organických hnojiv

16,00 – 16,20

Ing. Gabriela Jírová, SZÚ 

Toxicita odpadních vod ze zdravotnických zařízení stanovená různými biologickými testy

16,25 – 16,45

Ing. Tomáš Bouda, ALS Czech Republic, s.r.o. 

Stanovení mikroplastů v sedimentech

17,00

Odchod na exkurzi

17,15 – 19,00

Exkurze do sklepení litomyšlského zámku spojená s ochutnávkou vína

19,30 – 02,00

Společenský večer s hudbou a tancem 

 

22. listopadu 2018

8,30- 9,00             

Registrace účastníků

9,00 – 9,20

Ing. Vladimír Bláha, EMPLA AG spol. s r.o.

Problematika využití sedimentů na zemědělské půdě, testování  
dle vyhlášky č. 257/2009 Sb.“

9,25 – 9,45

Ing. Magda Vičíková, agriKomp Bohemia s.r.o.

Nová technologie zařízení na chemickou úpravu kapalné frakce digestátu
a rozšíření jeho využití

9,50 – 10,10

Ing. Václav Šísek, ALS Czech Republic, s.r.o. 

Perzistentní organické polutanty (POPs) ve vodách, zeminách a v odpadních materiálech

10,15 – 10,35

Přestávka na kávu

10,35 – 10,55

Mgr. Petra Urbanová, MŽP

Právní úprava nakládání se stavebními odpady a požadavky na jejich kvalitu

11,00 – 11,20

Ing. Robin Kyclt, ABITEC s.r.o., 

Ekotoxikologie odpadů

11,25 – 11,45

Ing. Tomáš Bouda, ALS Czech Republic, s.r.o. 

Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů v odpadech uvolňovaných z pracovišť s možností jejich zvýšeného obsahu

11,50 – 12,00

Diskuse a ukončení konference

12,10

Oběd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Posterová sekce

Jakub Fišer, ALS Czech Republic, s.r.o., Azbest – problematika vzorkování a stanovení azbestu v pevných materiálech a v ovzduší (vnitřní a pracovní)

Ing. Jana Šimečková, Mendelova univerzita, Digestát v zemědělské praxi


Fotogalerie z proběhlého školení

Přiložené soubory

image

Kontakt & Poptávka

+420 602 141 508

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: