• Seminář
 • Akreditace
 • 3. října 2023 od 9:30 do 14:40
 • Aureli Hotel Globus Praha (mapa)
 • kombinovaná forma (prezenční + online)
 • volná místa

Aktuální témata lesního hospodářství


V rámci semináře a webináře budou posluchači seznámeni s novými právními předpisy na úseku lesního hospodářství.

V případě zájmu o přihlášení na akci nás kontaktujte telefonicky na číslo +420 +420 602 141 508.

Soubory ke stažení

Cena školení 2700 Kč s DPH za jednoho účastníka.

Cena školení 2400 Kč s DPH / osoba při účasti dvou a více účastíků

Prezenční forma je naplněna. Lze se už přihlásit pouze na webinář.

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Mgr. Petr Dvořák

 

PROGRAM SEMINÁŘE A WEBINÁŘE

V rámci semináře a webináře budou posluchači seznámeni s novými právními předpisy na úseku lesního hospodářství zejména s: 

 • Novelou lesního zákona ve vztahu k zákonu o jednotném environmentálním stanovisku a změně v souvislosti se stavebním zákonem od 1. 1. 2024
 • Problematikou ochranného pásma lesa
  • Souhlas s dotčením 50 m (30 m) pásma lesa
  • Otázka zohlednění smluv o vzdání se práva na náhradu škody podle § 2897 občanského zákoníku
 • Problematikou rozhodování v pochybnostech
  • Kdy je důvodné rozhodnout v pochybnostech, že nejde o pozemek určený k plnění funkcí lesa
  • Náležitosti rozhodnutí - podmínky zapsatelnosti do katastru nemovitostí
 • Zařazování lesů do kategorie lesa ochranného a lesa zvláštního určení
 • Na jak dlouho se zařazují lesy do kategorie?
 • Dopad na daňovou povinnost
 • Možnost zápisu kategorie lesa do katastru nemovitostí (poznámka)
 • Sportoviště v lese (singltracky, stezky, trasy)
 • Podmínky umístění/vybudování
 • Kdo je vlastníkem?
 • Odpovědnost za stav a údržbu
 • Smluvní zajištění údržby a odpovědnosti za škody
 • Povinnost předcházení hrozícím škodám
 • Otázkami souvisejícími s trvající kůrovcovou kalamitou
 • Včasné neprovedení opatření k ochraně lesa
 • Otázka odpovědnosti za přestupek nesplnění ochranných opatření
 • Překročení závazných ustanovení lesních hospodářských plánů a osnov
 • Lesní stráž 
 • Pravomoci lesní stráže
 • Vydávání příkazních bloků
 • Krajní nouze a nutná obrana - možnost použití zbraně
 • Aktuální poznatky z výkonu státní správy lesů
 • Diskuse
image

Kontakt & Poptávka

+420 602 141 508

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: