• Proběhlé
 • Seminář
 • Akreditace
 • 30. 4. 2019 od 9:30 do 14:00
 • hotel Energetic (mapa)
 • prezenční školení
 • počet účastníků 24

Aktuální témata lesního hospodářství


Zveme Vás na seminář

Přihlásit se na školení Soubory ke stažení

Cena školení 2178 Kč s DPH za jednoho účastníka.

Cena školení 1936 Kč s DPH / osoba při účasti dvou a více účastíků

PROGRAM SEMINÁŘE

PŘEDNÁŠÍ
JUDr. Ing. Jiří Staněk, CSc.
Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů,
Oddělení ochrany lesů, Ministerstvo zemědělství

V průběhu semináře budou posluchači seznámeni s novými právními předpisy
na úseku lesního hospodářství a s aktuálním stavem přípravy a projednávání dalších právních předpisů a opatření týkajících se lesního hospodářství, konkrétně zejména s:

 • návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 382),
 • vládním návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 408),
 • návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 226/2013 Sb.,o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláškou č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesůa o vymezení hospodářských souborů,
 • vyhláškou č. 296/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb.,o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích,
 • návrhem nové vyhlášky Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti o obsahu, způsobu vedení a předávání údajů lesní hospodářské evidence,
 • a s dalšími aktuálními informacemi.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

9,00 - 9,30    REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
9,30 -11,30    ODBORNÝ PROGRAM
11,30 -12,10    OBĚD
12,10 -14,00    ODBORNÝ PROGRAM
14,00 -14,10    DISKUSE A UKONČENÍ SEMINÁŘE

Vzdělávací program semináře Aktuální témata lesního hospodářství je akreditován u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb. - průběžné vzdělávání; - průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky pod čísly akreditací  AK/PV-267/2016 a AK/VE-143/2016.


Přiložené soubory

image

Kontakt & Poptávka

+420 602 141 508

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: