• Proběhlé
 • Seminář
 • Akreditace
 • 15. 4. 2021 od 9:30 do 14:30
 • Aureli Hotel Globus (mapa)
 • kombinovaná forma (prezenční + online)
 • počet účastníků 95

Aktuální témata lesního hospodářství


Zveme Vás na seminář a webinář

Přihlásit se na školení Soubory ke stažení

Cena školení 2400 Kč s DPH za jednoho účastníka.

Cena školení 2200 Kč s DPH / osoba při účasti dvou a více účastíků

Přednáší: Mgr. Petr Dvořák

V rámci semináře budou posluchači seznámeni s novými právními předpisy
na úseku lesního hospodářství konkrétně zejména s:

 • Novelou správního řádu a stavebního zákona ve vztahu k závazným stanoviskům podle lesního zákona č. 403/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Problematikou ochranného pásma lesa
  • Otázka zohlednění smluv o vzdání se práva na náhradu škody podle § 2897 občanského zákoníku
 • Problematikou rozhodování v pochybnostech
  • Kdy je důvodné rozhodnout v pochybnostech, že nejde o pozemek určený k plnění funkcí lesa?
 • Otázkami souvisejícími s kůrovcovou kalamitou
  • Včasné neprovedení opatření k ochraně lesa
  • Překročení závazných ustanovení lesních hospodářských plánů a osnov
 • Vjezdem do lesa
  • Posuzování vjezdu do lesa jako přestupku podle lesního zákona
  • Možnost umístění zákazové značky na účelovou komunikaci a jeho dopad
 • Otázkou legality záboru lesa pro účely farmového chovu zvěře

ČASOVÝ HARMONOGRAM

9,00 - 9,30    REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
9,30 - 11,30    ODBORNÝ PROGRAM
11,30 - 12,10    OBĚD
12,10 - 14,10    ODBORNÝ PROGRAM
14,10 - 14,30    DISKUSE A UKONČENÍ SEMINÁŘE A WEBINÁŘE

Vzdělávací program semináře a webináře Aktuální témata lesního hospodářství je akreditován u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb. - průběžné vzdělávání; - průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky pod čísly akreditací  AK/PV-511/2019 a AK/VE-322/2019.

 

PREZENČNÍ SEMINÁŘ PROBĚHNE POUZE POKUD TO EPIDEMIOLOGIKCÁ OPATŘENÍ DOVOLÍ, V OPAČNÉM PŘÍPADĚ SE BUDE JEDNAT O WEBINÁŘ.


Přiložené soubory

image

Kontakt & Poptávka

+420 602 141 508

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: