• Proběhlé
  • Seminář
  • Akreditace
  • 22. 9. 2022 od 9:00 do 15:00
  • Aureli Hotel Globus Praha (mapa)
  • kombinovaná forma (prezenční + online)
  • počet účastníků 77

Aktuální témata lesního hospodářství


zveme Vás na seminář a webinář

V případě zájmu o přihlášení na akci nás kontaktujte telefonicky na číslo +420 .

Soubory ke stažení

Cena školení 2600 Kč s DPH za jednoho účastníka.

Cena školení 2300 Kč s DPH / osoba při účasti dvou a více účastíků

Podrobnější informace a organizační pokyny naleznete v přiložené pozvánce níže.

 

přednáší
Mgr. Petr Dvořák
dlouholetý úředník státní správy lesů

 

PROGRAM SEMINÁŘE A WEBINÁŘE

V rámci semináře a webináře budou posluchači seznámeni s novými právními předpisy na úseku lesního hospodářství zejména s:

- Novelou lesního zákona ohledně invazních nepůvodních druhů, využití nepůvodních dřevin a činnost pověřené osoby

- Problematikou ochranného pásma lesa
     • Souhlas s dotčením 50 m pásma lesa
     • Otázka zohlednění smluv o vzdání se práva na náhradu škody podle § 2897 občanského zákoníku

- Problematikou rozhodování v pochybnostech
     • Kdy je důvodné rozhodnout v pochybnostech, že nejde o pozemek určený k plnění funkcí lesa?

- Otázkami souvisejícími s kůrovcovou kalamitou
     • Včasné neprovedení opatření k ochraně lesa
     • Otázka odpovědnosti za přestupek nesplnění ochranných opatření
     • Překročení závazných ustanovení lesních hospodářských plánů a osnov

- Vjezdem do lesa
     • Posuzování vjezdu do lesa jako přestupku podle lesního zákona
     • Možnost umístění zákazové značky na účelovou komunikaci a jeho dopad

- Rozšířenými pravomocemi lesní stráže

- Obhospodařováním a dopravou do a z lesa po pozemních komunikacích (účelové a místní komunikace)

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM

9,00 - 9,30    REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
9,30 - 11,30    ODBORNÝ PROGRAM
11,30 - 12,10    OBĚD
12,10 - 14,10    ODBORNÝ PROGRAM
14,10 - 14,40    DISKUSE A UKONČENÍ SEMINÁŘE A WEBINÁŘE

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací program semináře a webináře Aktuální témata lesního hospodářství je akreditován u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb. průběžné vzdělávání. Průběžné vzdělávání pro úředníky a vedoucí úředníky má čísla akreditací  AK/PV 511/2019 a AK/VE-322/2019.

 

Počet účastníků pro prezenční účast je omezený a bude se řídit v té době aktuálním usnesením vlády.


Přiložené soubory

image

Kontakt & Poptávka

+420 602 141 508

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: