• Sborníky v knižní podobě

Vodárenská biologie 2023


Datum vydání: 2023

ISBN: 978-80-88238-26-3

Počet stran: 180

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.

480 kč/ks

Vzpomínka na profesorku Alenu Sládečkovou

5

Lenka Fremrová - Nové normy

10

Pavlína Janů, Klára Havránková, Karel Kolář - Zavedení stanovení somatických kolifágů ve vodohospodářské laboratoři

15

Vít Ulmann, Ivo Pavlík - Detekce mykobakterií ve vodě - nová norma ČSN 75 7840

22

Stanislav Gajdoš, Lukáš Kejla, Barbora Vokatá, Sabina Purkrtová, Vojtěch Kouba - Odpařování - klasická chemie v moderních aplikacích molekulární biologie

27

Lenka Mayerová, Petr Pumann, František Kožíšek - Má být chlorový pach předmětem senzorické zkoušky pitné vody?

31

Veronika Vymětalová - Mikroskopické pozorování vířníků (Rotifera)

35

Daniel Fiala, Pavel Kožený - Experimentální měření retence fosforu na Lhotském potoce pomocí metody TASCC

38

Josef Hejzlar, Petr Porcal, Jiří Kopáček, Jiří Jarošík, Ma. Cristina Paule Mercado - Předpovědní model DOC v přítoku do VN Římov a ve vodárenském odběru z nádrže

45

Jitka Jezberová, Miroslava Švecová, Vojtěch Kasalický, Jakub Psohlavec, Pavel Rychtecký, Petr Znachor - Pikoplanktonní sinice ve vodárenských nádržích ČR: bližší seznámení s těmito organismy, taxonomií, genetikou i jejich dynamikou

51

Emil Janeček - Picocyanobacterie vybraných vodárenských nádrží ve správě Povodí Ohře s. p.

56

David Janák, Jana Říhová Ambrožová - Ekologie „nejen pikoplanktonních“ organismů ve vodárenské nádrži

61

Eliška Maršálková, Makieieva Yelyzaveta, Karin Kovar - Monitorovaní životaschopnosti mikrobiální populace v pitné vodě metodou průtokové cytometrie

67

Vojtěch Valášek, Hana Zvěřinová Mlejnková - Mikrobiální kontaminace Vltavy pod ÚČOV Praha se zohledněním dalších zdrojů komunálního znečištění

72

Šárka Bobková, Dana Baudišová, Hana Jeligová, Petr Pumann, František Kožíšek - Využití srážkových a přečištěných šedých vod v České republice

78

Ivana Beděrková, Petr Pumann, Martina Myšáková, Libuše Barešová - Vliv nově budovaných čistíren odpadních vod na kvalitu koupacích vod

86

Dana Baudišová, Lenka Mayerová, Šárka Bobková, Petr Pumann, Tereza Pouzarová, Hana Jeligová, František Kožíšek - Městské vodní prvky - radost i riziko

97

Petr Pumann, Tereza Pouzarová, Lenka Mayerová - Zkušenosti z koupání s Gonyostomem

105

Petr Pumann, Dana Baudišová, Martina Myšáková, Lenka Mayerová, Hana Jeligová, Šárka Bobková - "Biokoupaliště" - hygienické aspekty, kvalita vody a legislativa

110

Hana Zvěřinová Mlejnková, Kateřina Sovová, Vojtěch Valášek, Petra Vašíčková, Věra Očenášková, Milena Bušová, Milan Tuček, Vladimír Bencko, Eva Juranová - Využití monitoringu odpadních vod pro sledování vývoje epidemie

118

Linda Herbríková, Jana Říhová Ambrožová, Stanislav Gajdoš, Zuzana Nováková, Vladimír Todt, Jan Bartáček - Trend výskytu patogenů v různých typech čistírenských kalů

124

Sabina Purkrtová, Milada Šolcová, Bukola Lois Ojobe, Kateřina Hanáková, Klára Škodáková, Stanislav Gajdoš, Marco Antonio Lopez Marin, Dana Kok, Jana Bartáčková, Lucie Pokorná, Jan Bartáček - Projekt REPARES: metody kvantifikace genů antibiotické rezistence v čistírnách odpadních vod

131

Tereza Stachurová, Kateřina Malachová, Zuzana Rybková - Studium vlivu velikosti ČOV na výskyt genů antibiotické rezistence

136

Lenka Davidová Geržová, Iva Sukkar, Jarmila Laušová, Lucie Nechutná, Kateřina Vlková, Kateřina Chudějová, Monika Dolejská - Sledování šíření enterobakterií rezistentních k antibiotikům cestou odpadních vod do prostředí

141

Adéla Puškáčová, Dominik Matýsek, Ivana Malá, Jana Říhová Ambrožová, Jiří Wanner - Změna činnosti půdních bakterií po aplikaci recyklované odpadní vody

146

Ladislava Matějů, Martina Štěpánková, Marta Kořínková, Zdislava Drahošová, Nelly Matoušková - Porovnání metod stanovení E. coli v odpadech

150

Dominik Matýsek, Miroslava Česká, Lucia Tajnaiová, Hana Kujalová, Jiří Wanner - Vliv polyhydroxyalkanoátů získaných z aktivovaného kalu na životní prostředí

155

Martina Nová, Drahomír Čadek, Alena Kadeřábková, Radek Vurm, Jana Kofroňová, Pavla Šmejkalová - Vliv bioplastů pro jednorázové použití a jejich rozložitelnost v různém prostředí

163

image

Kontakt & Poptávka

+420 702 148 819

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: