• Sborníky v knižní podobě

Vodárenská biologie 2022


Datum vydání: 2. 2. 2022

ISBN: 978-80-88238-24-9

Počet stran: 178

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.

440 kč/ks

OBSAH

Veronika Tomi, Kristýna Časarová, Lenka Vavrušková, str. 5
Zavedení stanovení bakterií a virů metodou PCR v provozní vodohospodářské laboratoři
 
Šárka Bobková, Dana Baudišová, Petr Pumann, Lenka Mayerová, Tereza Pouzarová, Martina Myšáková, str. 11
Využití metod molekulární biologie v biologii koupacích vod - kalibrace metody qPCR pro detekci E. coli v koupacích vodách
 
Dana Baudišová, str. 16
Metoda MALDI-TOF v mikrobiologii vody …… dobrý sluha
 
Hana Zvěřinová Mlejnková, Kateřina Sovová, Lucia Gharwalová, Petra Vašíčková, Věra Očenášková, Alena Fialová, Eva Juranová, str. 18
Detekce virů v odpadních vodách v ČR jako nástroj včasného epidemického varování
 
Lenka Wimmerová, Marie Válová, str. 26
Ekotoxikologické aspekty mikroplastů ve vodním prostředí
 
Martina Nová, Pavla Šmejkalová, str. 32
Vliv složení bioplastů na jejich anaerobní rozložitelnost
 
Karolína Keprtová, str. 39
Problematika nepřímého vypouštění průmyslových odpadních vod - případová studie Kladno
 
Daniel Fiala, Pavel Rosendorf, Miroslav Váňa, Lada Stejskalová, Lenka Matoušová, str. 44
Farmaka pod drobnohledem – specifická denní produkce, vliv hotspots a úrovně čištění odpadních vod
 
Markéta Spáčilová, Simona Krejčíková, Milan Čárský, Karel Soukup, Olga Šolcová, str. 59
Biochary - účinné sorbenty pro odstranění kontaminantů z vod
 
Marek Holba, Iveta Kotzurová, str. 65
Srovnání dlouhodobého provozu technologií odstranění fosforu v poloprovozních podmínkách na komunálních čistírnách odpadních vod
 
Kateřina Skleničková, Jana Říhová Ambrožová, Martin Pečenka, Martin Halecký, Hynek Beneš, str. 71
Vliv biodegradabilní polyuretanové pěny na biocenózu a kalovou aktivitu v reaktorech simulující provoz domácích ČOV
 
Dominik Matýsek, Adéla Puškáčová, Iveta Růžičková, Jiří Wanner, str. 76
Hodnocení akumulace fosforu v bakteriích aktivovaného kalu pomocí fluorescenční mikroskopie

Vojtěch Kouba, Stanislav Gajdoš, Jana Zuzáková, Vojtěch Kužel, Ivan Karpíšek, Tamara Pacholská, Christina Bachmannová, Rebecca Šturmová, Jan Bindzar, Štěpánka Smrčková, Zuzana Nováková, Martin Srb, Dana Kok, Pavla Šmejkalová, str. 84
Microgenel: kombinace pokročilých oxidačních procesů a sorpce pro odstranění mikropolutantů a genů antibiotické rezistence z odtoku ČOV

Sabina Purkrtová, Stanislav Gajdoš, Marco Antonio Lopez Marin, Bukola Lois Ojobe, Kateřina Hanáková, Milada Šolcová, Klára Škodáková, Dana Kok, Lucie Pokorná, Jan Bartáček, str. 89
Projekt REPARES: parametry qPCR kvantifikace genů antibiotické rezistence v čistírnách odpadních vod

Tereza Stachurová, Nikola Čajková, Kateřina Malachová, str. 94
Hodnocení výskytu multirezistentních bakteriálních kmenů v odpadních vodách
 
Lenka Fremrová, str. 99
Nové normy
 
František Kožíšek, Lenka Mayerová, Petr Pumann, str. 104
Metody senzorické analýzy vody a jejich použití ve vodárenské praxi
 
Petr Pumann, str. 109
Gonyostomum semen (Raphidohyceae) a jeho význam v praxi
 
Veronika Vymětalová, str. 115
Použití metody Nomarského diferenciálního interferenčního kontrastu (DIC/NIC) při vizualizaci mikroorganismů
 
Stanislav Gajdoš, Lukáš Kejla, Sabina Purkrtová, Dana Kok, Vojtěch Kouba, str. 120
Vakuová odparka – koncentrační metoda pro extrakci extracelulární DNA ze vzorků vody
 
Dana Baudišová, Šárka Bobková, František Kožíšek, Hana Jeligová, str. 124
Bakterie z čeledi Enterobacteriaceae v recyklovaných vodách
 
Lucia Chomová, Hana Némová, Emília Pavleová, Viera Nagyová, str. 132
Výskyt améb v zdravotníckych a rekreačných zariadeniach a ich monitoring
 
Jan Procházka, Jana Bulantová, Petr Pumann, str. 136
Perspektivy molekulárních metod pro detekci původců cerkáriové dermatitidy v praxi
 
Petr Pumann, str. 142
Problémy se stanovením objemové biomasy sinic v koupacích vodách
 
Josef Hejzlar, Petr Blabolil, Martina Čtvrtlíková, Tomáš Jůza, Vojtěch Kasalický, Jan Kubečka, Jaromír Seďa, Petr Znachor, str. 147
Účinnost biomanipulace pro řízení vodního ekosystému a kvality vody ve vodárenských nádržích?
 
Miroslav Brouček, Ladislav Satrapa, Jana Říhová Ambrožová, Marco Antonio Lopez Marin, str. 157
Potenciální spolupůsobení mikrobiologických společenstev na bodových poruchách asfaltobetonových plášťů přehrad
 
Pavel Kůs, Anna Černá, str. 163
Stabilita oxidu chloričitého ve vodě a jeho možnosti využití při ochraně technologických okruhů
 
Jana Říhová Ambrožová, str. 168
Potřebují vody z technologických okruhů legislativní předpisy?

image

Kontakt & Poptávka

+420 702 148 819

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: