• Sborníky v knižní podobě

Vodárenská biologie 2021


Datum vydání: 26. 1. 2021

ISBN: 978-80-88238-19-5

Počet stran: 204

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.

440 kč/ks

Obsah:

Lenka Fremrová, str. 5 - Nové normy
 
Jana Říhová Ambrožová, str. 8 - 
Revize normy pro vodojemy
 
Petr Pumann, Tereza Pouzarová, str. 12 - 
Metodické poznámky ke stanovení chlorofylu-a podle ČSN ISO 10260 získané z výsledků programů zkoušení způsobilosti
 
David Janák, Jana Zuzáková, Jana Říhová Ambrožová, str. 18 - 
Porovnání alternativní a klasické kultivační metody detekce somatických kolifágů
 
Jan Bartáček, Jana Bartáčková, Kristýna Časarová, Eliška Čermáková, Kateřina Demnerová, Alžběta Dostálková, Stanislav Gajdoš, Václav Janda, Ivana Křížová, Zuzana Nováková, Tomáš Ruml, Michaela Rumlová, Jana Říhová Ambrožová, Klára Škodáková, Dana Vejmelková, Jiří Wanner, Kamila Zdeňková, str. 23 - 
Proces zavádění metodiky detekce SARS-CoV-2 v odpadních vodách na VŠCHT Praha
 
Klára Cverenkárová, Monika Krahulcová, Tomáš Mackuľak, Kristína Lépesová, Lucia Bírošová, str. 27 - 
Ako ovplyvňuje pandémia koronavírusu výskyt rezistentných baktérií v odpadových vodách?
 
Hana Mlejnková, Kateřina Sovová, Lucie Jašíková, Petra Vašíčková, Věra Očenášková, Eva Juranová, Alena Fialová, str. 33 - 
Koronavirus SARS-CoV-2 v odpadních vodách v ČR
 
Anna Gičová, Barbora Kotvasová, Petar Podlesnyi, Andrea Gažiová, Zuzana Sirotná 41 - 
Detekcia vírusu SARS-CoV-2 v odpadových vodách
 
Pavel Krist, str. 45 - 
Inteligentní mikroskopy pro snadnou digitální dokumentaci
 
Klára Škodáková, Sabina Purkrtová, Jana Říhová Ambrožová, Vladimír Todt, Zuzana Nováková, Dana Vejmelková, Jan Bartáček, str. 47 - 
Detekce genů antibiotické rezistence v čistírenských kalech
 
Iva Buriánková, Peter Kuchta, Anna Molíková, Kateřina Sovová, Martin Rulík, Monika Vítězová, str. 53 - 
Efektivita odstraňování genů antibiotické rezistence na ČOV Modřice a jejich výskyt v recipientu řeky Svratky
 
Tereza Stachurová, Nikola Sýkorová, Kateřina Malachová, str. 59 - 
Vliv antibiotika ampicilinu na tvorbu biofilmu u rezistentních bakteriálních kmenů z odpadních vod

Stanislav Gajdoš, Vojtěch Kouba, Kristýna Časarová, Christina Bachmannová, Dana Vejmelková, str. 63 - Optimalizace metod stanovení exDNA ve vodě

Daniel Bouša, Martin Bouša, Tomáš Bouša, Rostislav Slevínský, str. 67 - ART SAND Process – nová generace adsorbentů pro eliminaci organického znečištění

Markéta Spáčilová, Pavel Dytrych, Martin Koštejn, Radek Fajgar, Olga Šolcová, str. 74 - Mikroplasty a jejich odstranění z vod pomocí sorbentů
 
Lenka Wimmerová, Martin Lexa, Marie Válová, str. 87 - 
Analýza mikroplastů ve sladkých vodách a hodnocení jejich toxicity pro vodní organismy
 
Ivana Románeková, Jakub Fojt, Jiří Kučerík, str. 92 - 
Spôsoby stanovenia mikrobioplastov v čistiarenskom kale
 
Karolína Keprtová, Jan Kolář, str. 100 - 
Problematika nepřímého vypouštění průmyslových odpadních vod do kanalizace
 
Marta Kořínková, Ladislava Matějů, Zdislava Drahošová, Martina Štěpánková, Jan Bartáček, Barbora Šátková, str. 106 - 
Úloha lidského faktoru při recyklaci šedých vod
 
Dana Baudišová, Šárka Bobková, Hana Jeligová, František Kožíšek, Petr Pumann, str. 111 - 
Mikrobiální kontaminace vod v městských fontánách
 
Vojtěch Kužel, Jana Zuzáková, Stanislav Gajdoš, Ivan Karpíšek, Zuzana Nováková, Vojtěch Kouba, Dana Vejmelková, Pavla Šmejkalová, str. 117 - 
Využití oxidačního a sorpčního procesu pro odstranění mikrobiálního znečištění z odtoku z čistírny odpadních vod
 
Eliška Vobecká, Martin Pečenka, Jana Říhová Ambrožová, Jiří Wanner, Martin Srb, Zuzana Nováková, str. 122 - 
Eliminace mikrobiálního znečištění v poloprovozní jednotce pro recyklaci odpadní vody
 
Adéla Puškáčová, Jana Spěváková, Jana Říhová Ambrožová, Jiří Wanner, str. 128 - 
Recyklace odtoku z městské ČOV a možnosti jeho desinfekce
 
Barbora Kotvasová, Anna Gičová, Dana Syneková, Zuzana Sirotná, str. 135 - 
Úlohy Národného referenčného centra pre legionely v životnom prostredí v surveillance legionelóz na území SR
 
Jana Bulantová, Petr Pumann, str. 140 - 
Možnosti detekce původců cerkáriové dermatitidy: Výzkum vs. praxe
 
Andrea Gažiová, Marian Umrian, Martin Sojka, Dana Syneková, str. 147 - 
Mikrobiálne osídlenie vôd na kúpanie – rozšírená diagnostika
 
Martina Klimtová, str. 152 - 
Dočasně hostující obyvatelé v otevřeném GAU-filtru malého gravitačního vodovodu
 
Pavel Kůs, str. 155 - 
Slávička mnohotvárná vs. technologické okruhy
 
Daniel Fiala, str. 159 - 
Vliv nádrží v bezprostředním okolí VN Švihov na retenci a transformaci pesticidů
 
Marek Baxa, Petr Hanzlík, Zdeňka Benedová, Lenka Kröpfelová, Jana Šulcová, Dana Vlková, Libor Pechar, Jan Pokorný, Jaroslav Bartoš, str. 174 - 
Tlumení projevů eutrofizace v nádrži určené pro dodávku technologické vody – případová studie
 
Josef Hejzlar, Marcellin Rutegwa, Jan Potužák, Michal Šorf, Ján Regenda, Bořek Drozd, str. 185 - 
Účinnost využití živin a jakost vody v produkčním rybníku s rekreačním využitím
 
Martina Čtvrtlíková, Monika Krolová, Andrea Kučerová, Josef Hejzlar, Milan Hladík, Jan Kubečka, str. 187 - 
Zlepšování ekologického potenciálu a kvality vody v nádržích pomocí plovoucích vegetačních ostrovů
 
Petr Vágner, str. 194 - 
Kritická situace vodárenské nádrže Oplatil

image

Kontakt & Poptávka

+420 702 148 819

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: