• Sborníky v knižní podobě
  • Vyprodáno

Vodárenská biologie 2019


Datum vydání: 17. 1. 2019

ISBN: 978-80-88238-12-6

Počet stran: 165

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.

420 kč/ks

OBSAH

 

Lenka Fremrová - Nové normy

 

Lenka Vavrušková, Radka Hušková - Právní předpisy pro pitnou vodu a posouzení rizik vodovodu

 

Markéta Rajnochová, Jan Ručka, Tomáš Sucháček, Kristýna Dufková, - Vliv řízeného proplachu vodovodní sítě na jakost dopravované pitné vody

 

Dana Baudišová, Petr Pumann, Jaroslav Šašek, Alena Dvořáková, Milana Kuklíková - Jaké jsou možné dopady vzorkování pitné vody dle nové legislativy na nálezy organotrofních bakterií?

 

Petra Oppeltová, Jiří Suchodol - Analýza zdrojů znečištění povrchových a podzemních vod a návrh nápravných opatření v souvislosti se zásobováním obce studené pitnou vodou

 

Jana Říhová Ambrožová - Stále opomíjený rizikový bod v systému zásobování pitnou vodou

 

Tomáš Munzar, Tomáš Brabenec, Petra Hrušková - Keramická membránová filtrace AMAYA 5.2.: Nejnovější zkušenosti a aplikace

 

Lucie Baumruková, Martin Skala, Jana Říhová Ambrožová, Pavel Kůs, Richard Seydl - Monitoring mikrobiologického oživení v provozu demineralizační linky na elektrárně Ledvice

 

Ladislava Matějů, Zdislava Boštíková, Martina Štěpánková, Petr Dušta - Mikrobiologie šedých vod

 

Ivan Karpíšek, Jitka Zachová, Dana Vejmelková, Vladimír Sýkora - Vliv adaptace aktivovaného kalu na biodegradaci antibiotik a akumulaci genů resistence

 

Alexandra Filová, Marianna Molnárová, Agáta Fargašová - Hodnotenie interakčných vzťahov v párových kombináciách Cu so Zn a Ni na riase Pseudokirchneriella subcapitata

 

Petr Pumann, Filip Kothan - Sinice v koupacích vodách ČR v mimořádně teplé sezoně 2018

 

Petr Pumann, František Kožíšek, Hana Jeligová, Filip Kothan - Deset let internetového dotazníku onemocnění z koupání

 

Jana Bulantová, Zuzana Pokrupová, Iveta Sekerášová, Petr Pumann - Cerkáriová dermatitida v ČR – výzkum, praxe, legislativa

 

František Kožíšek - Připomenutí epidemie primární amébové meningoencefalitidy v Ústí nad Labem v letech 1962 - 1965

 

Lucia Chomová, Hana Némová, Zuzana Sirotná, Emília Pavleová, Viera Nagyová, Elena Kurejová - Monitoring biokúpalísk na Slovensku

 

Monika Dujčáková, Jana Říhová Ambrožová, Dana Vejmelková, Petra Junková - Identifikácia pôvodcov organoleptických závad v povrchových a pitných vodách

 

Jana Zuzáková, Roman Effenberg, Jana Říhová Ambrožová, Miroslav Ledvina - Selektivita senzorových molekul k povrchu E. coli

 

Agáta Fargašová - Riasy ako ekotoxikologický objekt účinky Cu(II) kyano-komplexov s imidazolovým ligandom

 

Iana Rishko, Veronika Simonová, Jana Říhová Ambrožová, Petra Najmanová - Oxidační účinek ferátů na autotrofní a heterotrofní mikroorganismy

 

Eliška Peterková, Martin Pečenka, Zuzana Nováková, Lucie Baumruková, Jana Říhová Ambrožová, Martin Srb - Eliminace mikrobiálního znečištění ve vyčištěné odpadní vodě

 

Jakub Brom, Jindřich Duras, Mohammadmehdi Saberioon, Václav Nedbal, Petr Císař, Pavel Souček - Hodnocení kvality vody vodních nádrží pomocí dat dálkového průzkumu Země

 

Jakub Brom, Jindřich Duras, Michal Marcel, Jan Potužák - Dálkový průzkum Země: Pomoc při stopování eutrofizačních projevů

 

Daniel Fiala, Pavel Rosendorf, Jiří Kučera, Miroslav Váňa, Lada Stejskalová, Lenka Matoušová - Variabilita koncentrací makronutrientů v typových obcích povodí VN Švihov a jejich transformace ve vodních ekosystémech

 

Jindřich Duras, Michal Marcel - Výstupy živin odlehčeními odpadních vod - měření v povodí VN Hracholusky

 

Josef Hejzlar, Martina Čtvrtlíková, Tomáš Jůza, Jan Kubečka, Jaromír Seďa, Petr Znachor - Potenciál biomanipulace pro ovlivnění vodního ekosystému a kvality vody ve vodárenských nádržích

 

Rodan Geriš, Dušan Kosour - Vliv výrazného snížení hladiny u tří vodárenských nádrží na kvalitativní i kvantitativní změny fytoplanktonu

 

Dušan Kosour, Rodan Geriš - Kvalita surové vody vodárenských nádrží ve správě Povodí Moravy, s. p.

 

image

Kontakt & Poptávka

+420 702 148 819

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: