• Sborníky v knižní podobě

Vodárenská biologie 2018


Datum vydání: 5. 2. 2018

ISBN: 978-80-88238-06-5

Počet stran: 191

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.

420 kč/ks

OBSAH                                                                                                                                  

Lenka Fremrová - Nové normy pro biologické metody               

Michal Korabík, Milan Jurenka, Václav Janík - Rekonstrukce mikrobiologické laboratoře ÚV Karolinka

Petr Pumann, František Kožíšek - Zajímavý případ využití mikroskopického rozboru při objasnění epidemie
z pitné vody

Silvia Dulanská, Michaela Štofaníková, Ľubomír Mátel - Stanovenie 226Ra v minerálnych vodách pomocou kompozitného sorbentu                                                             

Petra Hrušková, Tomáš Brabenec, Jana Říhová Ambrožová, Tomáš Munzar, Jiří Kosina - ÚV Strašice – monitoring povrchových zdrojů surové vody a využití keramické membránové filtrace při úpravě vod             

Tomáš Munzar, Jana Říhová Ambrožová, Dana Vejmelková, Jiří Kosina - Problematika využití biologického monitoringu při zjištění původců organoleptických závad v surové vodě           

Monika Heřmánková, Petra Najmanová, Veronika Simonová, Roman Vokáč, Jan Slunský, Jan Filip - Dezinfekční účinek ferátů pro úpravu pitné vody – laboratorní testy a čtvrtprovozní aplikace

Jana Zuzáková, Jana Říhová Ambrožová, Dana Vejmelková, Roman Effenberg, Miroslav Ledvina - Online biosenzory při hledání kontaminace pitné vody

Milan Prousek, Marco Antonio Lopez Marin, Jana Říhová Ambrožová, Dana Vejmelková - Optimalizace detekce spor Clostridium perfringens při úpravě vody                           

Viviana Fuchsová, Kamila Zdeňková, Martina Boháčová, Kateřina Demnerová - Aktuální pohled na antibiotické rezistence

Soňa Fajnorová, Uwe Hübner, Bastian Herzog, Johann Müller, Karin Hellauer, David Miklos, Jörg E. Drewes, Jiří Wanne - Fate of antibiotic resistance during advanced wastewater treatment

Dana Vejmelková, Kristýna Časarová, Eva Proksová, Jana Říhová Ambrožová - Detekce genů rezistence na antibiotika na čistírně odpadních vod: testování metodiky

Lucia Bírošová, Petra Olejníková, Barbora Micajová, Ivana Bačová, Tomáš Mackuľak, Kristína Lépesová - Je rezistencia koliformných baktérií a enterokokov v odpadových vodách a kaloch problém?

Věra Melicherčíková, Jan Urban, Petra Uttlová - Citlivost bakterií izolovaných z klinického materiálu a prostředí k dezinfekčním přípravkům

Klára Kobetičová, Jana Nábělková, Robert Černý - Ekotoxicita zpomalovačů hoření používaných ve stavebnictví pro vodní producenty

Alexandra Filová, Agáta Fargašová - Účinok iónov Cu, Ni a Zn na fyziologické a biochemické odozvy sladkovodnej riasy Pseudokirchneriella subcapitata

Gabriela Jírová, Alena Vlková, Jan Chrz, Martina Wittlerová, Zdena Wittlingerová, Magdalena Zimová, Hana Kolářov - Wastewater from Health care facilities - toxicity for human health and the environment

Agáta Fargašová - Chlór v závlahových vodách – stres pre plodiny                                                          

Pavlína Čiháková, Jana Říhová Ambrožová - Může být rezistence reálným problémem v případě používání biocidních přípravků na bázi stříbra?

Pavel Punčochář - Jsou rybníky efektivním opatřením k omezení následků sucha a nedostatku vody?

Luboš Zelený, Jindřich Duras, Michal Marcel - Malé vodní nádrže v suché krajině – v čem může být jejich přínos?

Josef Hejzlar, Jan Potužák, Bořek Drozd, Marcellin Rutegwa - Metabolismus uhlíku a bilance živin v hypertrofním produkčním rybníku                  

Jindřich Duras, Michal Marcel, Václav Boháček - Retence živin v rybnících v povodí vodárenské nádrže Švihov

Michal Marcel, Jindřich Duras - Epizodický vstup živin za deště – téma k řešení                                                           

Tomáš Zapletal, Václav Koza, Pavel Jurajda - Biomanipulace známé i neznámé

Kateřina Bubíková, Richard Hrivnák - Můžeme umělé stojaté vody považovat za vhodný náhradní biotop pro vodní rostliny?

Elena Rajczyková, Jarmila Makovinská - Eutrofizácia povrchových vôd v SR

Petr Pumann, Filip Kothan, Tereza Pouzarová - Provozní aspekty monitorování sinic v přírodních vodách ke koupání

Dana Fidlerová - Hodnotenie ekologického potenciálu vodných nádrží na Slovensku prostredníctvom fytobentosu

Margita Lešťáková, Emília Mišíková Elexová - Aktuálna situácia vo vytváraní klasifikačných systémov pre hodnotenie hydromorfologicky ovplyvnených vodných útvarov v kategórii malých tokov Slovenska

Rodan Geriš, Dušan Kosour - Změny v chemismu a biologii mezotrofní nádrže po mimořádném snížení hladiny

Daniel Fiala, Pavel Rosendorf, Jiří Kučera, Miroslav Váňa, Lada Stejskalová, Lenka Matoušová - Denní odnosy živin z obcí prizmatem jejich velikosti a vodohospodářské infrastruktury

Jan Potužák, Richard Faina, Jindřich Duras, Jan Fišer - Odbahnění a jeho vliv na kvalitu vody VN Jordán v Táboře

image

Kontakt & Poptávka

+420 702 148 819

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: