• Sborníky v knižní podobě
  • Vyprodáno

Vodárenská biologie 2017


Datum vydání: 1. 2. 2017

ISBN: 978-80-86832-98-2

Počet stran: 160

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.

320 kč/ks

OBSAH

Lenka Fremrová
Normy pro biologické metody

Hana JeligováFrantišek Kožíšek, Petr Pumann, Dana Baudišová
Odborná podpora provozovatelů vodovodů při zpracování rizikové analýzy

Petr Pumann
Další vývoj mikroskopických ukazatelů v pitné vodě s ohledem na zavádění posouzení rizik

Dana Baudišová
Mikrobiologický rozbor podle novely vyhlášky o pitné vodě

Dana Vejmelková, Milan Šída, Kateřina Jarošová, Jana Říhová Ambrožová
Optimalizace metody PCR pro její využití na vzorky kontaminovaných pitných vod

Miroslav Ledvina
B
iosenzory jako nástroj pro monitorování bakteriální kontaminace pitné vody v reálném čase

Tomáš MunzarJana Říhová Ambrožová, Jiří Kosina
Geosmin a 2-MIB: častí původci organoleptických závad pitné vody

Petra Vašíčková, Jakub Hrdý, Monika Kubánková, Pavel Mikel
Stanovení virových agens ve vodě – od odběru vzorku až po interpretaci výsledků

Kamila ZdeňkováPavla Šmejkalová, Kateřina Demnerová
Analýza norovirů v potravinách a vodách pomocí qPCR

Iva SlanáBarbora Zalewska
Analýza sedimentů z přehradních nádrží na pitnou vodu a z chovných rybníků v ČR z hlediska výskytu mykobakterií

Eva Jelínková, Ludmila Kohoutová, Monika Dolejská, Martina Benešová, Alois Čížek, Ivana Papežíková,
Stanislav Navrátil, Miroslava Palíková

Stanovení antibiotické rezistence významného patogenu Aeromonas spp. u ryb v kaprovém rybníkářství

Ladislava Matějů, Martina Štěpánková
Nová vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, staré a nové limity

Petra Oppeltová
Novinky v problematice stanovování ochranných pásem vodních zdrojů

Libuše Opatřilová, Jindřich Duras, Kateřina Soukupová, Antonia Metelková
Hodnocení ekologického stavu – výsledky a perspektivy

Jindřich DurasLibuše Opatřilová, Kateřina Soukupová, Jaroslav Beneš
Revize metodik pro hodnocení ekologického stavu vod

Rodan Geriš, Dušan Kosour
Zhoršení jakosti vody v nádrži Nová Říše

Petr PumannFilip Kothan, Tereza Pouzarová
Sinice v koupacích vodách ČR v letech 2006 – 2016

Daniel FialaPavel Rosendorf
Role malých obcí v koloběhu fosforu a jejich význam při eutrofizaci vod v povodí VN Švihov

Dana BaudišováJiří Kučera
Změny eliminace mikrobiálního znečištění na intenzifikované ČOV Hostivice (membránová technologie)

Klára Kobetičová
Akvatická ekotoxikologie v 21. století

Alexandra FilováMarianna Molnárová, Agáta Fargašová
Recipročný účinok Ni a Zn na sladkovodnú riasu Pseudokirchneriella subcapitata (Korshikov) Hindák 1990

Pavlína Čiháková, Jana Říhová Ambrožová, Jana Zuzáková
Vliv způsobu přípravy nanočástic stříbra na jeho toxicitu

Agáta Fargašová
Viacdruhové hodnotenie toxicity – mikrokozmy

Milena Vágnerová
Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných lomů

Jan Potužák, Jindřich Duras
Rybníky jako HMWB – jak přistoupit k hodnocení jejich ekologického potenciálu?

Eva Proksová, Dana Vejmelková, Jana Říhová Ambrožová
Koloběh genů rezistence na antibiotika

Zuzana NovákováNina Strnadová, Benjamín Babej
Změna kvality srážkových vod v KRNAP 2009-2016

Jindřich Duras, Michal Marcel, Vlastimil Šebesta
Pelhřimov – Bilance velkého bodového zdroje v povodí VN Švihov a vliv opatření na biologických rybnících

image

Kontakt & Poptávka

+420 702 148 819

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: