• Sborníky v knižní podobě

Vodárenská biologie 2016


Datum vydání: 3. 2. 2016

ISBN: 978-80-86832-90-6

Počet stran: 184

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.

190 kč/ks

OBSAH

Lenka Fremrová - Nové normy pro biologické metody a vodárenské normy

Petr Pumann, Jana Říhová Ambrožová, Lenka Fremrová - Revidovaná norma ČSN 75 7713 kvalita vod – biologický rozbor – stanovení abiosestonu

Jana Říhová Ambrožová, Lenka Fremrová - Revize normy ČSN 75 7715 Stanovení nárostů

Alena Nižnanská, Alena Čapková, Jana Kabátová, Richard Burda - Vyhodnocení nejistot měření ve zkoušení způsobilosti a způsob jejich stanovení

Olga Lepšová – Skácelová - Odběry a zpracování fytoplanktonu: výhody a nástrahy různých metod

František Kožíšek - Mediálně známé havárie a epidemie na vodovodech v ČR v období 2014-2015: jaké jsou jejich příčiny a co nám mají říci

Dana Vejmelková, Jana Říhová Ambrožová - Alternativní přístupy k rychlé detekci mikrobiální kontaminace pitných vod

František Kožíšek - Převařování pitné vody jako rychlý nástroj k prevenci infekčních onemocnění při problémech v zásobování vodou (metodické doporučení SZÚ)

Harry Šveda, Jana Říhová Ambrožová, Pavel Kůs, Vladimíra Škopová - Využití UV záření ke snížení hodnot TOC a mikrobiologického oživení v chladicích vodách

Eva Marková, Vojtěch Kouba, Lucie Chovancová, Dana Vejmelková, Jakub Hejnic, Pavel Jeníček, Jan Bartáček - Odstraňování dusíku procesem nitritace z anaerobně předčištěné odpadní vody

Pavel Punčochář - Návod k hodnocení vodních útvarů, kdy není dosažen "dobrý ekologický stav"

Josef Hejzlar, Jiří Jarošík, Jiří Nedoma, Jaromír Seďa, Petr Znachor - Vliv přísunu živin, hydrometeorologických podmínek a provozních manipulací na fytoplankton ve vodárenské nádrži Římov na Malši

Jindřich Duras - Jak se sucho 2015 projevilo v kvalitě stojatých vod

Lea Kratochvílová, Stanislav Ryšavý, Roman Hanák - Studie vodního prostředí na Svitavsku

Stanislav Ryšavý, Roman Hanák - Jakostní model povodí VD Vranov

Dušan Kosour, Rodan Geriš, Ondřej Kruml - Monitoring přivaděčů vody do VN Hubenov

Petr Pumann, Tereza Pouzarová, Hana Jeligová, František Kožíšek, Filip Kothan, Ivana Brichová, Michaela Lustigová, Kristýna Žejglicová, Dana Baudišová, Tomáš Fojtík, Arnošt Kult - Zajímají se koupající se lidé o informace o kvalitě vody?

Rodan Geriš, Dušan Kosour - Nadměrný rozvoj sinic a řas ve dříve oligo-mezotrofní nádrži Landštejn

Zuzana Nováková, Nina Strnadová, Veronika Vlachová - Antropogenní znečištění horního toku řeky Úpy

Petra Oppeltová, Roman Fortelný - Zhodnocení účinnosti čištění vybrané klasické a kořenové ČOV

Klára Kobetičová, Anna Kasperová - Vícedruhové testy (mikrokosmy) pro testování chemických látek ve vodách

Pavlína Čiháková, Jana Říhová Ambrožová, Jana Zuzáková, Lenka Baumruková, Eva Hendricks - Ekotoxikologická studie působení nanočástic stříbra na organismy

Iva Prokešová, Vladimír Sýkora, Lukáš Fuka, Hana Kujalová - Biologická rozložitelnost solí EDTA

POSTEROVÁ SEKCE

Eva Jelínková, Ivo Krechler, Stanislav Navrátil, Zdeňka Marková, Dušan Kosour, Kristýna Jánová, Miroslava Palíková - Ovlivňuje složení rybí obsádky zdravotní stav ryb ve vodárenských nádržích?

Klára Kobetičová - Ekotoxikologie pro LCA nebo LCA pro ekotoxikologii?

Jana Pospíchalová, Jan Krejčí, Martina Bucková - Rychlá detekce ekotoxicity přístrojem AlgaTox

Agáta Fargašová - Využívanie mikrorias pri analýze toxicity kovov vo vodnom prostredí

Vojtěch Trousil, Zuzana Blažková, Eva Slehová, Jiří Palarčík, Jiří Cakl - Posouzení toxického účinku nesteroidních antirevmatik během úpravy vody ozonizací, UV ozařováním a heterogenní fotokatalýzou

Jana Muselíková, Eva Slehová, Zuzana Blažková, Vojtěch Trousil, Jiří Palarčík, Petr Mikulášek - Vliv KCN na růst bakterií

Zuzana Blažková, Eva Slehová, Jana Muselíková, Vojtěch Trousil, Miloslav Slezák, Jiří Palarčík, Jiří Cakl - Autotrofní denitrifikace bakterií Thiobacillus denitrificans v přítomnosti iontů molybdenu a železa

image

Kontakt & Poptávka

+420 702 148 819

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: