• Sborníky v knižní podobě
  • Zvýhodněná cena

Vodárenská biologie 2015


Datum vydání: 4. 2. 2015

ISBN: 978-80-86832-83-8

Počet stran: 168

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.

140 kč/ks

OBSAH:

Lenka Fremrová - Revize norem pro odběr a identifikaci bentických rozsivek z řek a pro sledování vodních makrofyt v tekoucích vodách

Petr Pumann, Tereza Pouzarová - Umí provozní laboratoře určovat planktonní sinice?

Milena Vágnerová - Dopady hydrické rekultivace hnědouhelných lomů na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy

Jan Brejcha - Rozptylové podmínky a jejich vliv na koncentraci aerosolových částic PM10 v lokalitě Mosteckého jezera

Lukáš Pop, Zbyněk Sokol, Kristýna Bartůňková - Vliv Mosteckého jezera na teplotu a vlhkost vzduchu a rychlost větru

Jana Říhová Ambrožová, Barbora Kofroňová - 4 roky hydrobiologa na Mosteckém jezeře

Ladislava Matějů, Martina Štěpánková - Letem mikrobiologickým světem kalů z čistíren odpadních vod

Petr Pumann, Tereza Pouzarová, Martina Myšáková, Michaela Lustigová, Kristýna Žejglicová, Hana Jeligová - Několik poznámek k rozšíření a chování „koupáče obecného“ v ČR

Jan Potužák, Jan Langhans, Jindřich Duras - Jak vodácké závody ovlivnily kvalitu vody v řece Vltavě pod VN Lipno

Jindřich Duras, Ivan Skála, Tomáš Bešta, David Kortan - Hodnocení ekologického stavu a biologické ukazatele. Co nám říkají první zkušenosti

Josef Hejzlar, Jakub Borovec, Vlastimil Zahrádka, Pavel Rosendorf - Vliv klecového chovu ryb na jakost vody v nádrži Nechranice

Jindřich Duras, Michal Marcel, Věra Novotná, Vlastimil Šebesta - Pelhřimov - bilance velkého bodového zdroje v povodí VN Švihov a vliv opatření na biologických rybnících

Jakub Dobiáš, Jindřich Duras, Karel Forejt - Změna vstupu fosforu do vodárenské nádrže Švihov a jejího povodí v období rekonstrukce ČOV Pelhřimov

Rodan Geriš, Dušan Kosour - Intenzivní rozvoj sinic v oligo – mezotrofní nádrži Landštejn

Petra Oppeltová, Jakub Najman - Hodnocení jakosti vody vybraných toků na Blanensku

Zuzana Nováková, Nina Strnadová - Dochází ke změnám základních hydrochemických ukazatelů na horním toku řeky Labe?

Vladimíra Škopová, Jana Říhová Ambrožová - Nárůst biofilmů na různých typech materiálů při úpravě vody

Lucie Chovancová, Iveta Růžičková, Hana Šedivá - Optimalizace identifikace poly-P bakterií v aktivovaných kalech

Iva Prokešová, Vladimír Sýkora, Ivan Karpíšek, Lukáš Fuka - Biologická rozložitelnost účinných látek vybraných léčivých přípravků

Lukáš Fuka, Vladimír Sýkora, Iva Prokešová - Stanovení aerobní biologické rozložitelnosti alternativních sladidel v otevřeném systému

 

POSTEROVÁ SEKCE

Harry Šveda, Jana Říhová Ambrožová, Pavel Kůs, Vladimíra Škopová - Snížení počtu mikroorganismů a hodnot TOC pomocí UV záření

Michaela Doláková, Jana Chumchalová - Detekce mikroorganismů degradujících ropné látky na médiu obsahujícím vodní sklo jako ztužovací prvek

Michaela Kostorková, Nina Strnadová, Zuzana Nováková - Monitoring srážkových vod na území KRNAP 1985 – 2014

Vojtěch Trousil, Zuzana Blažková, Eva Slehová, Jiří Palarčík, Jiří Cakl - Toxické působení léčiv na vybrané organismy

Agáta Fargašová - Determinácia účinku kovov vo vodnom prostredí prostredníctvom rias

Pavlína Čiháková, Jana Říhová Ambrožová, Vladimíra Škopová, Tomáš Černý - Biocidní aktivita nanočástic stříbra na čistírenské kaly

Zuzana Blažková, Eva Slehová, Evelína Erbanová, Vojtěch Trousil, Miloslav Slezák, Jiří Palarčík, Jiří Cakl - Vliv organického substrátu na autotrofní denitrifikaci činností bakterií Thiobacillus denitrificans

Tomáš Kučera, Renata Biela, Zdeněk Zelený - Uplatnění vodního skla ve vodárenství

Lukáš Fuka, Vladimír Sýkora, Iva Prokešová, Marie Vojtíšková, Hana Kujalová - Určení vhodnosti kyseliny pro stanovení dle ČSN 75 7455

image

Kontakt & Poptávka

+420 702 148 819

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: